Praca - zdania cz.2

 0    14 Datenblatt    aszumicka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Moja praca jest dobrze płatna i satysfakcjonująca, ale bardzo stresująca.
Lernen beginnen
My job is well paid and satisfying, but very stressful.
Mam zamiar pracować jako księgowa, ale wcześniej muszę odbyć krótkie szkolenie.
Lernen beginnen
I am going to work as an accountant, but I'll have to do a short training before.
Wykonuję zwykłą pracę fizyczną, ale to tylko chwilowe zajęcie.
Lernen beginnen
I do simply physical work, but tit is only a temporary job.
Któregoś dnia założę własny interes i będę swoim szefem.
Lernen beginnen
One day I will start my own business and be my own boss.
Czy powinnam przedstawić referencje?
Lernen beginnen
Should I provide references?
Czy muszę mieć ubezpieczenie medyczne?
Lernen beginnen
Do I have to have medical insurance?
Czy mógłby mi pan powiedzieć, co wchodzi w zakres tej pracy?
Lernen beginnen
Could you tell me what the job involves?
Czy chciałbyś pracować za granicą?
Lernen beginnen
Would you like to work abroad?
źle płatna
Lernen beginnen
badly paid
praca tymczasowa
Lernen beginnen
a temporary job
stała praca
Lernen beginnen
permanent job
pracodawca
Lernen beginnen
an employer
zastosować
Lernen beginnen
apply
Piszę, aby ubiegać się o stanowisko...
Lernen beginnen
I am writing to apply for the position of...

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.