Praca - zdania

 0    15 Datenblatt    aszumicka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Czy dobrze pracujesz w zespole?
Lernen beginnen
Do you work well in a team?
Przez rok byłem na zasiłku, ale jutrow końcu podpisuję umowę o pracę
Lernen beginnen
I have been on the dole for one year, but finally I'm signing a work contract tomorrow.
Jeśli masz mniej niż szesnaście lat, jesteś za młody, by mieć pracę w pełnym wymiarze godzin
Lernen beginnen
If you're under sixteen, you're too young to get full-time job.
Zarabiam płacę minimalną.
Lernen beginnen
I earn minimum wage.
Zamierzam poprosić o podwyżkę.
Lernen beginnen
I'm going to ask for a pay raise.
Piszę, żeby ubiegać się o stanowisko krawcowej.
Lernen beginnen
I am writing to apply for the position of dressmaker.
Jaki rodzaj pracy chciałbyś wykonywać (mieć)?
Lernen beginnen
What kind of job would you like to do?
Chciałabym wziąć dzień wolnego.
Lernen beginnen
I would like to take a day off.
Chciałabym się dowiedzieć, czy jest jakaś praca dostępna dla zagranicznych studentów.
Lernen beginnen
I would like to know is there any job available for foreign students.
Szukam w gazecie ogłoszeń o pracę.
Lernen beginnen
I am looking for job advertisements in the newspaper.
Piszę CV.
Lernen beginnen
I'm writing a CV.
Idę na rozmowę o pracę
Lernen beginnen
I'm going to a job interview
Dostaję awans.
Lernen beginnen
I get a promotion.
Odchodzę na emeryturę.
Lernen beginnen
I'm retiring.
emerytura
Lernen beginnen
a pension

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.