Prawo karne materialne i procesowe

 0    16 Datenblatt    weronikaguzik9
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Accusare nemo se debet
Lernen beginnen
Nikt nie musi oskarżać samego siebie
Bis de eadem ne sit actio
Lernen beginnen
nie procesuje się dwa razy w tej samej sprawie
Confessio est regina probationum
Lernen beginnen
przyznanie się do winy jest królową dowodów
Nemo iudex in causa sua
Lernen beginnen
nikt nie jest sędzią w swojej sprawie
Nulla poena sine culpa
Lernen beginnen
Nie ma kary bez winy
Confessus pro iudicato est
Lernen beginnen
ten kto się przyznał uważany jest za zasądzonego
Nullum crimen sine lege
Lernen beginnen
nie ma przestępstwa bez przepisu prawa
Nullum crimen sine periculo sociali
Lernen beginnen
nie ma przestępstwa bez społecznego niebezpieczeństwa czynu
Nulla poena sine lege
Lernen beginnen
nie ma kary bez ustawy
Reformatio in peius iudici appellato non licet
Lernen beginnen
sędziemu wyższej instancji nie wolno zmieniać wyroku na niekorzyść odwołującego się
In dubio pro reo
Lernen beginnen
W razie wątpliwości na korzyść oskarżonego
Absentem in criminibus damnari non oportet
Lernen beginnen
w procesach karnych nie należy skazywać nieobecnego
Fere in omnibus poenalibus iudiciis et aetati et imprudentiae succuritur
Lernen beginnen
prawie we wszystkich procesach karnych Uwzględnia się zarówno wiek jak i brak doświadczenia
Lex severior retro non agit
Lernen beginnen
prawo nie działa wstecz
Tantum devolutum, quantum appellatum
Lernen beginnen
sprawa przechodzi do wyższej instancji w takim zakresie w jakim zostało to określone w apelacji
Poena maior absorbet minorem
Lernen beginnen
Kara cięższa pochłania lżejszą

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.