prawo, łacinka wpia XDDD

 0    178 Datenblatt    natka989898
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
z przeciwieństwa
Lernen beginnen
a contrario
z następstwa o przyczynach
Lernen beginnen
a posteriori
Z wcześniejszego
Lernen beginnen
A priori
od początku
Lernen beginnen
ab initio
ku
Lernen beginnen
ad
do niedorzeczności
Lernen beginnen
ad absurdum
do akt, sprawa odłożona jako załatwiona
Lernen beginnen
Ad acta
dla wywołania określonych skutków
Lernen beginnen
Ad eventum
Na przykład
Lernen beginnen
Ad exemplum
do końca
Lernen beginnen
ad finem
doraźnie
Lernen beginnen
ad hoc
tymczasowy
Lernen beginnen
Ad interim
naocznie
Lernen beginnen
Ad oculos
W odniesieniu do konkretnej osoby
Lernen beginnen
Ad personam
dla celów dowodowych
Lernen beginnen
Ad probationem
do rzeczy
Lernen beginnen
ad rem
pod rygorem nieważności
Lernen beginnen
Ad solemnitatem
W nawiązaniu do poprzedniej wypowiedzi
Lernen beginnen
Ad vocem
W cudzym imieniu
Lernen beginnen
Alieno nomine
druga strona przeciwnik w sporze
Lernen beginnen
Altera pars
analogia Z pracą
Lernen beginnen
Analogia iuris
analogia z ustawy
Lernen beginnen
Analogia legis
uzasadnienie z przeciwieństwa
Lernen beginnen
argumentum a contrario
wnioskowanie z większego o mniejszym
Lernen beginnen
Argumentum a maiori ad minus
wnioskowanie z mniejszego o większym
Lernen beginnen
Argumentum a minori ad maius
argument osobisty
Lernen beginnen
Argumentum ad personam
argument z milczenia
Lernen beginnen
argumentum ex (a) silentio
dobra wiara
Lernen beginnen
Bona fides
przypadek losowy
Lernen beginnen
Casus fortuitus
po rozpoznaniu sprawy
Lernen beginnen
Causa cogníta
podstawa prawna przysporzeń niedopłatnych
Lernen beginnen
Causa donandi
sprawa zakończona
Lernen beginnen
Causa finita
podstawa prawna zaciągnięcia zobowiązania
Lernen beginnen
Causa obligandi
za zgodą ogółu, przy powszechnej zgodzie
Lernen beginnen
Communi consensu
powszechny pogląd, powszechne przekonanie
Lernen beginnen
Communis opínio
warunek nieodzowny, warunek bez którego nie może zaistnieć dana czynność
Lernen beginnen
Condicio sine qua non
porozumienie
Lernen beginnen
consensus
wbrew ustawie, w sposób sprzeczny z prawem
Lernen beginnen
Contra legem
wbrew dobrym obyczajom, sprzecznie z dobrymi obyczajami
Lernen beginnen
Contra/adversus bonos mores
przedmiot będący dowodem popełnienia przestępstwa
Lernen beginnen
Corpus delicti
wina
Lernen beginnen
Culpa
niedbalstwo przy zawieraniu umowy
Lernen beginnen
Culpa in contrahendo
wina w dozorze
Lernen beginnen
Culpa in custodiendo
wina w wyborze
Lernen beginnen
Culpa in eligendo
ciężka wina
Lernen beginnen
Culpa lata
od, z, o
Lernen beginnen
De
faktycznie, w istocie
Lernen beginnen
de facto
prawnie, formalnie
Lernen beginnen
de iure
co do przyszlego unormowania, co do prawa postulowanego
Lernen beginnen
De lege ferenda
z punktu widzenia prawa obowiązującego
Lernen beginnen
De lege lata
utrata mocy obowiazujacej normy prawnej wskutek jej dlugotrwalego niestosowania
Lernen beginnen
Desuetudo
starannosc wlasciwa przy prowadzeniu wlasnych spraw
Lernen beginnen
diligentia quam suis rebus
od, z
Lernen beginnen
Ex
na zasadzie słusznosci
Lernen beginnen
Ex aequo et bono
z gory
Lernen beginnen
Ex ante
zobowiązanie powstale z kontraktu
Lernen beginnen
ex contractu
zobowiazanie powstale z czynu niedozwolonego
Lernen beginnen
ex delicto
z mocy prawa
Lernen beginnen
ex iure
z mocy ustawy
Lernen beginnen
ex lege
od teraz
Lernen beginnen
ex nunc
z urzedu
Lernen beginnen
ex officio
po fakcie, ocena faktow juz po ich zaistnieniu
Lernen beginnen
Ex post
z racji pelnionej funkcji, zawodu
Lernen beginnen
ex professo
z moca wsteczna, od tamtej chwili
Lernen beginnen
Ex tunc
dobitnymi slowami, wyraznie, dokladnie
Lernen beginnen
expressis verbis
zdarzenia faktyczne, ktore wyrazaja domniemana wole danej osoby, wyrazenie okreslajace dorozumiane oswiadczenie woli
Lernen beginnen
Facta concludentia
fakty notoryjne, powszechnie znane
Lernen beginnen
facta notoria
mylne oznaczenie
Lernen beginnen
Falsa demonstratio
pelnomocnik dzialajacy bez umocowania
Lernen beginnen
Falsus procurator
ochrona dluznika, przychylnosc dla dluznika
Lernen beginnen
favor debitoris
przychylna interpretacja testamentu
Lernen beginnen
favor testamenti
fikcja prawna
Lernen beginnen
fictio iuris
tamże
Lernen beginnen
Ibidem
tenże
Lernen beginnen
idem
do, ku,w
Lernen beginnen
in
pod nieobecnosc
Lernen beginnen
in absentia
w oderwaniu (od konkretnej sytuacji)
Lernen beginnen
in abstracto
w danym przypadku
Lernen beginnen
in concreto
nieprzerwanie
Lernen beginnen
in continuo
w calosci, wszyscy
Lernen beginnen
in corpore
w razie watpliwosci
Lernen beginnen
in dubio
w pelnym brzmieniu, w calej rozciaglosci
Lernen beginnen
in extenso
na koncu
Lernen beginnen
in fine
na gorącym uczynku
Lernen beginnen
in flagranti
w celu obejścia ustawy
Lernen beginnen
in fraudem legis
w imieniu, z polecenie
Lernen beginnen
in nomine
co do calosci
Lernen beginnen
in solidum
byc moze w przyszlosci (w nadziei)
Lernen beginnen
in spe
w zawieszeniu
Lernen beginnen
in suspenso
w calosci
Lernen beginnen
in toto
dodatkowe czesci skladowe czynnosci prawnej, podmiotowo istotne skladniki tresci czynnosci prawnej
Lernen beginnen
Accidentalia negotii
zdolnosc prawna
Lernen beginnen
capacitas
zdolnosc do czynnosci prawnych
Lernen beginnen
capacitas agendi
warunek
Lernen beginnen
condicio
warunek niemozliwy
Lernen beginnen
condicio impossibilis
warunek o tresci niemoralnej
Lernen beginnen
condicio contra bonos mores
zly zamiar, podstep
Lernen beginnen
dolus
zamiar bezposredni
Lernen beginnen
dolus directus
zamiar ewentualny
Lernen beginnen
dolus eventualis
zamiar ogolny
Lernen beginnen
dolus generalis
szczegolnie zly zamiar
Lernen beginnen
dolus malus
miejsce zamieszkania
Lernen beginnen
domicilium
blad
Lernen beginnen
error
blad co do faktu (stanu faktycznego)
Lernen beginnen
Error facti
blad co identycznosci przedmiotu
Lernen beginnen
error in corpore
blad co do istotnych wlasciwosci rzeczy
Lernen beginnen
error in materia
blad co do dzialania
Lernen beginnen
error in faciendo
blad co do osoby
Lernen beginnen
error in persona
blad co do prawa
Lernen beginnen
error iuris
przedmiotowo istotne skladniki tresci czynnosci prawnej
Lernen beginnen
essentialia negotii
itd.
Lernen beginnen
et cetera
chory umyslowo
Lernen beginnen
furiosus
niesprawiedliwy
Lernen beginnen
iniustus
sprawiedliwy, sluszny
Lernen beginnen
iustus
zakaz równoczesnego piastowania określonych stanowisk publicznych
Lernen beginnen
incompatibilitas
miedzy nieobecnymi
Lernen beginnen
inter absentes
miedzy stronami
Lernen beginnen
inter partes
miedzy obecnymi
Lernen beginnen
inter praesentes
tym samym, z samego faktu
Lernen beginnen
ipso facto
mocy prawa, z mocy samego prawa
Lernen beginnen
ipso iure
orzekanie, prawo do orzekania
Lernen beginnen
iurisdictio
normy prawne obowiazujace bezwzglednie
Lernen beginnen
ius cogens
normy prawne obowiazujace wzglednie
Lernen beginnen
ius dispositivum
prawo prywatne
Lernen beginnen
ius privatum
prawa publiczne
Lernen beginnen
ius publicum
Prawo krwi
Lernen beginnen
ius sanguinis
prawo ziemi
Lernen beginnen
ius soli
prawo
Lernen beginnen
ius, iuris
sluszna przyczyna
Lernen beginnen
iusta causa
sprawiedliwosc
Lernen beginnen
iustitia -ae
prawidlowo, wedlug regul sztuki
Lernen beginnen
lege artis
ustawa nie czyni roznicowania
Lernen beginnen
lege non distinguente
ustawa ogolna
Lernen beginnen
lex generalis
norma prawna pozbawiona jakiejkolwiek sankcji
Lernen beginnen
lex imperfecta
norma prawna opatrzona tylko sankcja represyjna (karna)
Lernen beginnen
lex minus quam perfecta
norma prawna opatrzona sankcja niewaznosci
Lernen beginnen
lex perfecta
to norma prawna opatrzona sankcja represyjna(karna) oraz sankcja niewaznosci
Lernen beginnen
lex plus quam perfecta
ustawa specjalna, przepis szczegolny
Lernen beginnen
lex specialis
ustawa, przepis, prawo
Lernen beginnen
lex, legis
sposob dzialania
Lernen beginnen
modus operandi
na wypadek smierci
Lernen beginnen
mortis causa
po zmianie tego, co powinno byc zmienione
Lernen beginnen
mutatis mutandis
liczba zamknieta, okreslona, wyliczenie enumeratywne
Lernen beginnen
numerus clausus
analogicznie, przez podobienstwo
Lernen beginnen
per analogiam
przez zdarzenia faktyczne, ktore wyrazaja domniemana wole danej osoby; wyrazenie okreslajace wyrazenie woli przez czynnosci prawne dorozumiane
Lernen beginnen
per facta concludentia
w zastepstwie, na podstawie pelnomocnictwa
Lernen beginnen
per procura
osoba niepozadana
Lernen beginnen
persona non grata
z zachowaniem pelnego tytulu
Lernen beginnen
pleno titulo
po fakcie
Lernen beginnen
post factum
po śmierci
Lernen beginnen
post mortem
Domniemanie niedopuszczajace przeciwdowodu
Lernen beginnen
praesumptio iuris ac de iure
Domniemanie mozliwe do obalenia
Lernen beginnen
praesumptio iuris tantum
na pierwszy rzut oka
Lernen beginnen
prima facie
na przyszłość
Lernen beginnen
pro futuro
dla dobra publicznego
Lernen beginnen
pro publico bono
liczba czlonkow ktorych obecnisc potrzebna aby decyzje byly wazne
Lernen beginnen
quorum
podstawa uchwalenia danej ustawy
Lernen beginnen
ratio legis
przy zachowaniu istniejacych okolicznosci
Lernen beginnen
rebus sic stantibus
zmiana na gorsze, zmiana orzeczenia na mniej korzystne
Lernen beginnen
reformatio in peius
szerokim tego słowa znaczeniu
Lernen beginnen
sensu largo
w scislym znaczeniu
Lernen beginnen
sensu stricto
obecny stan rzeczy
Lernen beginnen
status quo
we wlasnym imieniu
Lernen beginnen
suo nomine
Nie ma trzeciej mozliwosci
Lernen beginnen
tertium non datur
poniżej, jak nizej
Lernen beginnen
ut infra
jak wyżej
Lernen beginnen
ut supra
interes publiczny
Lernen beginnen
utilitas publica
okres pomiedzy ogloszeniem aktu prawnego a jego wejsciem w zycie
Lernen beginnen
vacatio legis
brzmienie ustawy
Lernen beginnen
verba legis
nawzajem i na odwrot
Lernen beginnen
vice versa
przymus fizyczny
Lernen beginnen
vis absoluta
przymus psychiczny
Lernen beginnen
vis compulsiva
sila wyzsza
Lernen beginnen
vis maior
przebłysk świadomości
Lernen beginnen
lucida intervalla
grozba
Lernen beginnen
metus
polecenie
Lernen beginnen
modus
czynnosc prawna
Lernen beginnen
negotium
niewazna czynnosc prawna
Lernen beginnen
negotium nullum

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.