Prawo rzeczowe i spadkowe

 0    15 Datenblatt    weronikaguzik9
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Accessio cedit principali
Lernen beginnen
Przyrost przypada rzeczy głównej
Nemo invitus compellitur ad communionem
Lernen beginnen
Nikt nie może być zmuszony do pozostawania we współwłasności
Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet
Lernen beginnen
Nikt nie może przenieść na drugiego więcej prawa niż sam ma
Nulli res sua servit
Lernen beginnen
nie można mieć służebności na własnej rzeczy
Possessor male fidei ullo tempore non praescribit
Lernen beginnen
posiadacz w złej wierze bez względu na czas nie może zasiedzieć rzeczy
Prior tempore potior iure
Lernen beginnen
kto lepszy co do czasu ten lepszy co do prawa
Res nullius cedit primo occupanti
Lernen beginnen
rzecz niczyja przypada temu kto pierwszy ją zawłaszczył
Servitus in faciendo consistere nequit
Lernen beginnen
służebność nie może polegać na działaniu
Superficies solo cedit
Lernen beginnen
to co znajduje się na gruncie przypada gruntowy
hereditas nihil aliud Est quam successio in universum ius quod defunctus habuerit
Lernen beginnen
spadek jest wejściem w ogół praw zmarłego
In poenam heres non succedit
Lernen beginnen
kary spadkobierca nie dziedziczy
Indigno aufertur hereditas
Lernen beginnen
niegodnemu odbiera się spadek
In testamentis plenius testatoris intentionem scrutamur
Lernen beginnen
w testamentach jak najpełniej interpretujemy wolę spadkodawcy
Portio portioni accrescit
Lernen beginnen
udział przyrasta do udziału
Semel heres, semper heres
Lernen beginnen
Kto zostaje dziedzicem, pozostaje nim na zawsze

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.