prawo rzymskie

 0    46 Datenblatt    izabelaw1
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
rzeczy
Lernen beginnen
materialne części przyrody, majace byt samoistny i tworzace określone dobro
res corporales
Lernen beginnen
przedmioty materialne, które sa dostępne dla zmysłów, można je dotknać
res incorporales
Lernen beginnen
przedmioty niematerialne
capitis deminutio maxima
Lernen beginnen
utrata wolności
capitis deminutio media
Lernen beginnen
utrata obywatelstwa
status libertatis
Lernen beginnen
wywzoleni niewolnicy, ludzie wolni
actiones adiecticiae qualitatis
Lernen beginnen
powództwa przeciwko panom niewolników
actio depeculio
Lernen beginnen
właściciel wydzielonego peculium odpowiadał za zaciagnięte długi na to peculium ale tylko dp wysokości peculium
actio tributoria
Lernen beginnen
gdy peculium było obrócone na cele handlowe właściciel obowiazany był podzielić je z tytułu długów proporcjonalnie miedzy wierzycieli, siebie uwzględniajac na tych samych zasadach
actio de in rem verso
Lernen beginnen
za zobowiazanie niewolnika, w wyniki których nastapiło przysporzenie w majatku właściciela
actio exercitoria linstitoria
Lernen beginnen
gdy niewolnik zaciagał zobowiazania pełniac funkcje kapitana statku, albo kierownika przedsiebiorstwa handlowego lub przemysłowego
manumissio
Lernen beginnen
wyzwolenie
manumissio vindicta
Lernen beginnen
przy świadkach
manumissio censu
Lernen beginnen
przez wpisanie niewolnika za przyzwoleniem jego właściciela na sporzadzana liste obywateli
manumissio testamento
Lernen beginnen
przez nadanie własnosci w testamencie
manumissio in ecclesia
Lernen beginnen
dokonywana przez oświadczenie woli złożone przed biskupem i zebraniem gminy chrześcijanskiej
addictus
Lernen beginnen
osoba przeciw ktorej wszczeto egzekucje osobista
redempti ad hostibus
Lernen beginnen
zostały wykupione do wroga
ius sufraggi
Lernen beginnen
prawo do uczestniczenia w zgromadzeniach ludowych
ius honorum
Lernen beginnen
prawo do awansu na wyższe urzedy
ius propium
Lernen beginnen
prawo do władzy ojcowskiej
ius conubii
Lernen beginnen
prawo do małżeństwa przez porzadek prawny
ius commerci
Lernen beginnen
prawo do uczestnictwa w rzymskim obrocie prawnym
sui iuris
Lernen beginnen
nie podlegał niczyjej władzy
alieni iuris
Lernen beginnen
podlegali władzy meskiego zwierzchnika familii
filius familias
Lernen beginnen
syn
ab intestato
Lernen beginnen
dziedziczenie beztestamentowe
delatio hereditas
Lernen beginnen
ten, kto został powołany do spadku
acquisitio hereditas
Lernen beginnen
spadek ten nabędzie
secundum tabulas
Lernen beginnen
dziedziczenie testamentowe
ab intestato
Lernen beginnen
dziedz. beztestamentowe
contra tabulas
Lernen beginnen
dziedz. przeciwtestamentowe
bonorum possessio
Lernen beginnen
dziedziczenie oparte na prawie pretorskim
familie emptor
Lernen beginnen
powiernik
testamenti factio activa
Lernen beginnen
specjalna zdolnosc
testamenti factio passiva
Lernen beginnen
ktoś, kto mógł być dziedzicem
substitutio pupillaris
Lernen beginnen
podstawienie pupilarne
substitutio vulgaris
Lernen beginnen
podstawienie pospolite
substitutio quasi-pupillaris
Lernen beginnen
podstawienie quasi-pupilarne
sui heredes
Lernen beginnen
osoby znajdujace sie pod wladza zmarlego
proximi agnati
Lernen beginnen
najbliżsi krewni agnacyjni
gentiles
Lernen beginnen
współrodowcy zmarłego
unde liberi
Lernen beginnen
dzieci spadkodawcy
unde legitimi
Lernen beginnen
ci wymienieni w ustawie XII tablic
unde vir et uxor
Lernen beginnen
maz lub zona jezeli istnialo miedzy nimi iustum matrimonium
exheredare
Lernen beginnen
wydziedziczenie

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.