prawo zobowiązań

 0    10 Datenblatt    kubakozlowski2
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
za dłużnika uważany jest ten, od którego można żądać pieniedzy wbrew jego woli
Lernen beginnen
debitor intellegitur is, a quo invito exigi pecunia potest
wierzycielami nazywani są ci, którym przysługuje skarga z jakiegokolwiek tytułu
Lernen beginnen
creditores apellantur quibus quacumque ex causa actio competit
zobowiązanie jest węzłem prawnym, które zmusza nas do świadczenia komuś pewnej rzeczy zgodnie z prawami naszego państwa
Lernen beginnen
obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura
nie ważne jest zobowiązanie do do świadczenia niemożliwego
Lernen beginnen
impossibilium nulla obligatio est
nikt nie zobowiązuje się poprzez powzięcie zamiaru
Lernen beginnen
nemo ex consilio obligatur
zwłoka pociąga za sb niebezpieczeństwo
Lernen beginnen
mora trahit periculum
kondykcja jest skargą przeciw osobie, którą powód zamierza wykazać, że coś powinno mu się dać
Lernen beginnen
condictio est actio in personam qua actor intendit dari sibi oportere
bezprawie jest tym wszystkim co dzieje się niezgodnie z prawem
Lernen beginnen
iniuria est omne quod non iure fit
konfuzja jest wtedy gdy wierzyciel i dłużnik to ta sama osoba
Lernen beginnen
confusio est cum debitor et creditor una persona fit
zwłoka dłużnika, przedłuża zobowiązanie
Lernen beginnen
mora debitoris perpetuat obligationem

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.