Pricing policy

 0    25 Datenblatt    robertodwald1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
procent
Jaki procent populacji ma nadwagę?
Lernen beginnen
percentage
What percentage of the population is overweight?
głosowanie
Lernen beginnen
vote
wpływ
Nie chcę wpływać na ciebie
Lernen beginnen
influence
I don't want to influence you
słownictwo
Lernen beginnen
vocabulary
przewaga, korzyść
Miała przewagę dobrej edukacji
Lernen beginnen
advantage
She had the advantage of a good education.
czynnik
Lernen beginnen
factor
radzić sobie
Lernen beginnen
to cope
populacja
Lernen beginnen
population
inwestycja
Lernen beginnen
investment
wzrost / przyrost
Lernen beginnen
increase
wybudowany
Lernen beginnen
built
ilość, objętość, natężenie, tom
Nowe drogi są budowane aby poradzić sobie ze wzrastającym natężeniem ruchu
Lernen beginnen
volume
New roads are being built to cope with the increased volume of traffic
słownictwo
Lernen beginnen
vocabulary
zwyczaj
Lernen beginnen
custom
napędzać, kierować się
Jest to główny czynnik napędzający inwestycje w tym obszarze.
Lernen beginnen
drive
This is the main factor driving investment in the area.
głosowanie
Lernen beginnen
vote
udział
Lernen beginnen
share
wyrażenie
Lernen beginnen
phrase
zdobyć, opanować
Lernen beginnen
capture
obsługa w restauracji
Lernen beginnen
service
inwestycja
Lernen beginnen
investment
odstarszać
Jego komentarze zraziły wielu młodych wyborców.
Lernen beginnen
alienate
His comments have alienated a lot of young voters.
udział w rynku
W przyszłym roku mamy nadzieję zwiększyć nasz udział w rynku
Lernen beginnen
share in/of the market
Next year we hope to have a bigger share of the market.
lwia część
Firma zdobyła lwią część ryku brytyjskiego.
Lernen beginnen
lion's share
The firm has captured the lion's share of the UK market
polityka cenowa
Lernen beginnen
pricing policy

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.