Profilaktyka – kolokwium nr 1

 0    38 Datenblatt    catpaws
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
1. Cechy węzłów chłonnych chorego zwierzęcia to
Lernen beginnen
Patrz niżej
a. są powiększone b. mają zmieniony kształt c. są wrażliwe d. są nieprzesuwalne
2. Do badań dodatkowych zaliczamy:
Lernen beginnen
Patrz niżej
a. badanie morfologiczne i fizykochemiczne krwi b. badanie mikrobiologiczne c. badanie histopatologiczne d. badanie immunologiczne e. badanie serologiczne
3. Zaznacz prawdziwe informacje dotyczące biegunki:
Lernen beginnen
Patrz niżej
a. termin odnosi się do częstotliwości defekacji c. wymagana jest pomoc lekarza, nie da się jej leczyć domowymi sposobami
4. Profilaktyka to:
Lernen beginnen
Patrz niżej
c. zapobieganie chorobom poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie
5. Plan badania klinicznego obejmuje:
Lernen beginnen
Patrz niżej
a. opis zwierzęcia b. wywiad c. stan obecny d. przedmiotowe badanie szczegółowe e. badania dodatkowe
6. Cechami skóry zdrowej są:
Lernen beginnen
Patrz niżej
a. barwa prawidłowa b. brak świądu
7. Cechy zapalenia to:
Lernen beginnen
Patrz niżej
a. bolesność b. obrzęk c. zaczerwienienie d. wzrost ciepłoty e. zaburzenia funkcjonowania
8. Stan obecny (Status Praesens) ocenia się na podstawie:
Lernen beginnen
Patrz niżej
a. budowy organizmu b. postawy c. stanu odżywienia d. stanu utrzymania e. stanu węzłów chłonnych
9. Do objawów obniżonej pobudliwości psychosomatycznej zaliczamy:
Lernen beginnen
Patrz niżej
a. głęboki sen b. posmutnienie e. śpiączkę
10. Błony śluzowe u zwierząt zdrowych są:
Lernen beginnen
Patrz niżej
a. różowe b. wilgotne e. bez wypływów i wybroczy
11. Pozycje nieprawidłowe
Lernen beginnen
Patrz niżej
a. ulgowa b. wymuszona
12. Jaki kaszel występuje w pierwszej fazie infekcji układu oddechowego?
Lernen beginnen
Patrz niżej
a. suchy = bezproduktywny
13. Co oznaczają literki C, T, O?
Lernen beginnen
Patrz niżej
a. ciepłota, tętno = puls, oddechy
14. Cechy fizjologiczne węzłów chłonnych
Lernen beginnen
Patrz niżej
a. wielkość: fizjologiczna b. kształt: prawidłowy c. symetria: obecna d. wrażliwość: niewrażliwe e. przesuwalne po podłożu f. skóra przesuwalna nad węzłami
15. Ile razy dziennie pies powinien wydalać mocz?
Lernen beginnen
Patrz niżej
a. wszystkie odpowiedzi są błędne (?)
16. Skóra pozbawiona pigmentu jest:
Lernen beginnen
Patrz niżej
a. bardziej podatna na uszkodzenia i infekcje
17. Jednostronne zabarwienie włosów i skóry przyśrodkowej okolicy oka
Lernen beginnen
Patrz niżej
a. brak prawidłowej odpowiedzi (niedrożność kanału łzowego)
18. Cechy miejscowego stanu zapalnego:
Lernen beginnen
Patrz niżej
a. obrzęk b. zaczerwienienie c. tkliwość d. podwyższona temperatura e. zaburzenia funkcjonowania
19. Postępowanie podczas kaszlu suchego, bezproduktywnego
Lernen beginnen
Patrz niżej
a. hamowanie
20. Ocena okolicy krtani i tchawicy
Lernen beginnen
Patrz niżej
a. temperatura skóry tej okolicy b. tkliwość
21. Najbardziej narażone na dysplazje stawu łokciowego są:
Lernen beginnen
Patrz niżej
a. molosy i psy wodne (?) b. zwierzęta z nadwagą
22. Ilość przyjmowanej wody zależy od
Lernen beginnen
Patrz niżej
a. zawartości tłuszczu (w diecie?) b. zawartości wody (w diecie?) c. temperatury otoczenia d. temperatury wody do picia
23. Ocena funkcjonowania układu moczowego:
Lernen beginnen
Patrz niżej
a. postawa podczas wydalania b. częstotliwość nieskrępowanego oddania moczu c. ilość wydalanego moczu
24. Mocz psa i konia różni się:
Lernen beginnen
Patrz niżej
a. klarownością b. zapachem c. konsystencją
25. Wartość ciepłoty wewnętrznej psów:
Lernen beginnen
Patrz niżej
a. 37,5 – 39,5
26. Liczba oddechów niemożliwa do zmierzenia
Lernen beginnen
Patrz niżej
a. u koszatniczek
27. Predyspozycje do czerniaków mają:
Lernen beginnen
Patrz niżej
a. konie siwe
28. Najbardziej wiarygodne CTO jest, gdy mierzy się je:
Lernen beginnen
Patrz niżej
a. w godzinach porannych
29. Stan odżywienia określamy na podstawie
Lernen beginnen
Patrz niżej
a. wzorca rasowego b. sposobu użytkowania c. cech indywidualnych d. jakości wytworów rogowych naskórka
30. Oddychanie prawidłowe
Lernen beginnen
Patrz niżej
a. piersiowo-brzuszne = mieszane
31. Zdrowe błony śluzowe określamy na podstawie ich:
Lernen beginnen
Patrz niżej
a. barwy b. wilgotności c. wypływów d. wybroczyn
32. Zabarwienie błon śluzowych
Lernen beginnen
Patrz niżej
a. dziąsła (? może chodzi o to, że mogą być pigmentowane)
33. Spaczony apetyt może być efektem
Lernen beginnen
Patrz niżej
a. inwazji endopasożytniczej
34. Typ oddychania brzusznego u zwierząt może być oznaką
Lernen beginnen
Patrz niżej
a. uszkodzenia żeber
35. Skręt żołądka może pojawić się u:
Lernen beginnen
Patrz niżej
a. dobermanów (?)
36. Czas kapilarny trwa:
Lernen beginnen
Patrz niżej
a. 1,5 – 2,0 sek.
37. Wymioty herbaciane są charakterystyczne
Lernen beginnen
Patrz niżej
a. przy uszkodzeniu pęcherza moczowego/mocznicy
38. Objawami zaburzenia układu krążenia mogą być:
Lernen beginnen
Patrz niżej
a. niskie ciśnienie krwi b. nieregularny rytm serca d. kołatanie serca e. przyspieszone bicie serca

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.