przeróbka wapieni, gipsu i kwarcu 💎⛏️

 0    17 Datenblatt    Kuki16
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Nadaj tytuł powyższemu doświadczeniu.
Lernen beginnen
termiczny rozkład wapieni
Podaj obserwację do powyższego doświadczenia.
Lernen beginnen
W wyniku intensywnego ogrzewania wapienia wydziela się bezbarwny gaz, który powoduje mętnienie wody wapiennej. Na dnie pierwszej probówki powstaje biały proszek.
Podaj wniosek do powyższego doświadczenia.
Lernen beginnen
Pod wpływem ogrzewania główny składnik wapienia – węglan wapnia CaCO3 – rozkłada się na tlenek wapnia i tlenek węgla(IV):
CaCO3→(T)→CaO + CO2↑
CaCO3 CO2
Czy tlenek wapnia to substancja higroskopijna?
Lernen beginnen
Tak.
Jak nazywają się piece w których na skalę przemysłową przeprowadza się termiczny rozkład wapieni?
Lernen beginnen
wapienniki
Nadaj tytuł powyższemu doświadczeniu.
Lernen beginnen
gaszenie wapna palonego
Podaj obserwacje dla powyższego doświadczenia.
Lernen beginnen
Reakcja tlenku wapnia z wodą przebiega bardzo intensywnie. Parownica silnie się ogrzewa.
Podaj odczynniki doświadczenia gaszenia wapna palonego.
Lernen beginnen
wapno palone, woda
Podaj wniosek dla powyższego doświadczenia.
Lernen beginnen
Podczas reakcji chemicznej wydziela się duża ilość ciepła, jest to więc reakcja egzotermiczna.
CaO + H2O→Ca(OH)2
Nadaj tytuł powyższemu doświadczeniu.
Lernen beginnen
prażenie gipsu
Podaj obserwację powyższego doświadczenia.
Lernen beginnen
Gips po ogrzaniu zmienia się w biały proszek. Na ściankach probówki pojawiają się krople pary wodnej.
Podaj wniosek do powyższego doświadczenia.
Lernen beginnen
W wyniku prażenia gipsu w temp. 190-200°C uzyskuje się gips palony. Zaszła reakcja:
2(CaSO4 ⋅ 2H2O)→T→(2CaSO4 ⋅ H2O) + 3H2O
Wymień odczynniki potrzebne do sporządzenia zaprawy gipsowej.
Lernen beginnen
2CaSO4 ⋅ H2O oraz H2O
Podaj obserwacje do powyższego doświadczenia.
Lernen beginnen
Gips palony pod wpływem wody twardnieje. Wydziela się ciepło.
Podaj wniosek do powyższego doświadczenia.
Wiązanie gipsu polega na jego ponownym połączeniu się z wodą.
Lernen beginnen
Proces twardnienia zaprawy gipsowej zachodzi pod wpływem wody:
(2CaSO4 ⋅ H2O) + 3H2O→2(CaSO4 ⋅ 2H2O)
Jest to reakcja egzotermiczna.
Co to zaprawa gipsowa?
Lernen beginnen
Jest to mieszanina gipsu palonego i wody.
Wymień zastosowania zaprawy gipsowej.
(4)
Lernen beginnen
Stosuje się ją do wykonywania odlewów, wyrobu ceramiki, w budownictwie do wyrównywania ścian, w medycynie - do przygotowywania opatrunków usztywniających złamane kończyny.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.