Przeszłość geologiczna Polski

 0    7 Datenblatt    Mangel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Struktury geologiczne w Polsce i era
Lernen beginnen
platforma wschodnioeuropejska [prekambr], platforma zachodnioeuropejska [paleozoik], obszar fałdowań alpejskich [kenozoik], obszar fałdowań paleozoicznych [paleozoik]
Góry w Polsce w orogenezie
Lernen beginnen
kaledońskiej: Góry Świętokrzyskie; hercyńskiej: Sudety; alpejskiej: Karpaty
Wydarzenia geologiczne, które wpłynęły na rzeźbę powierzchni Polski
Lernen beginnen
ruchy górotwórcze, powstanie węgla kamiennego, zalew mórz, zlodowacenie
Co to jest skamieniałość przewodnia?
Lernen beginnen
szczątki organizmów, które przez geologicznie krótki czas występowały powszechnie. Wiek skały ułatwiony
Co to są ruchy górotwórcze [orogeneza]?
Lernen beginnen
proces fałdowania i wypiętrzania osadów skalnych
Co to jest stratygrafia?
Lernen beginnen
nauka opisująca dzieje ziemi na podstawie badań skał
Przykłady osadów skalnych
Lernen beginnen
wapień, piaskowce, łupki

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.