Przydatne słówka business english 08.06

 0    104 Datenblatt    magosia89
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
acknowledging
Lernen beginnen
uznanie
acknowledging my request
Lernen beginnen
potwierdzając moją prośbę
acknowledging payment
Lernen beginnen
potwierdzanie płatności
acknowledging a point
Lernen beginnen
uznanie punktu
with acknowledging receipt
Lernen beginnen
z potwierdzeniem odbioru
seems too detached right now
Lernen beginnen
wydaje się teraz zbyt oderwany
genuine
Lernen beginnen
prawdziwy
compassionate
Lernen beginnen
współczujący
sign-offs
Lernen beginnen
Podpisy
sign off on
Lernen beginnen
wyloguj się
sign off
Lernen beginnen
wycofać się
sign off / to give approval
Lernen beginnen
wypisać się / wyrazić zgodę
sign up
Lernen beginnen
zapisywać się
significant
Lernen beginnen
znaczący
come off
Lernen beginnen
zejść, sprać się (plama)
come off
Lernen beginnen
wyjść, udać się
came off sth
Lernen beginnen
wyszedł z czegoś, skończyć brać coś
come off as
Lernen beginnen
sprawiać wrażenie, być odbieranym jako
disingenuous
Lernen beginnen
obłudny
overdo
Lernen beginnen
przedobrzyć, przesadzić
platitudes
Lernen beginnen
frazesy, banały
cliche
Lernen beginnen
frazes
peddle
Lernen beginnen
rozpuszczać plotki, propagować, rozpowrzechniać
induce
Lernen beginnen
spowodować
induce somebody to do something
Lernen beginnen
skłaniać kogoś do zrobienia czegoś
induced
Lernen beginnen
wywołany
does not induce
Lernen beginnen
nie wywołuje
induced by
Lernen beginnen
wywołane przez
feeling of doom
Lernen beginnen
poczucie zagłady
may appear like
Lernen beginnen
może wyglądać jak, może wydawać się
insincere
Lernen beginnen
nieszczery
tokenistic gesture
Lernen beginnen
gest symboliczny
insufficient
Lernen beginnen
niewystarczający
establish a rapport
Lernen beginnen
nawiązać kontakt
can no longer be patched up in person
Lernen beginnen
nie można go już załatać osobiście
patched up
Lernen beginnen
połatany
adjust
Lernen beginnen
dostosować, modyfikować
adjustment
Lernen beginnen
dopasowanie, dokręcenie
adjustments
Lernen beginnen
korekty
adjustments of fundamental errors and changes in accounting principles
Lernen beginnen
korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości
adjusting to
Lernen beginnen
dostosowując się do
By adjusting
Lernen beginnen
Dostosowując
effectively
Lernen beginnen
efektywnie
effective
Lernen beginnen
efektywny
efficient
Lernen beginnen
wydajny
sender
Lernen beginnen
nadawca
recipent
Lernen beginnen
odbiorca
acknowledge
Lernen beginnen
przyznać
must acknowledge
Lernen beginnen
musi potwierdzić, uznać, przyjąć
You come across as focused on
Lernen beginnen
Wydajesz się być skoncentrowany na
come across
Lernen beginnen
natknąć się
came across
Lernen beginnen
natknąć się
came across as
Lernen beginnen
sprawiać wrażenie, wydawać się
introduction
Lernen beginnen
wprowadzenie, przedstawienie kogoś, czegoś
recognition
Lernen beginnen
uznanie, rozpoznanie
fundraising
Lernen beginnen
zbieranie funduszy
lead to sth
Lernen beginnen
prowadzić do czegoś
meaningful
Lernen beginnen
istotny / mający znaczenie
interactions
Lernen beginnen
1. wzajemne wpływy
compassionate
Lernen beginnen
współczujący
with caution
Lernen beginnen
z ostrożnością
caution
Lernen beginnen
ostrożność
cautions
Lernen beginnen
przestrogi
mounting stress
Lernen beginnen
narastający stres
leisure
Lernen beginnen
wolny czas
at your leisure
Lernen beginnen
w wolnym czasie
be wary of how
Lernen beginnen
bądź ostrożny
amid / among
Lernen beginnen
wśród / wśród
amid the haos
Lernen beginnen
pośród haos
Cautious - caution
Lernen beginnen
Ostrożnie - ostrożnie
cautious
Lernen beginnen
ostrożny, czujny
although
Lernen beginnen
mimo że / chociaż
tailor sth to sth
Lernen beginnen
dostosuj coś do czegoś
We need to tailor our approach to individual situations
Lernen beginnen
Musimy dostosować nasze podejście do indywidualnych sytuacji
can work wonders if done sensitively
Lernen beginnen
potrafi zdziałać cuda, jeśli zostanie to zrobione z wyczuciem
light-hearted
Lernen beginnen
beztroski
grieving
Lernen beginnen
żałoba
elicit a laugh
Lernen beginnen
wywołać śmiech
could hit all the wrong notes
Lernen beginnen
może trafić wszystkie niewłaściwe nuty
triggering
Lernen beginnen
wyzwalanie
trigger
Lernen beginnen
wywołać
triggered
Lernen beginnen
rozsierdzony
triggered by
Lernen beginnen
wywołane przez
incredibly important to realise
Lernen beginnen
niezwykle ważne jest, aby uświadomić sobie,
with whom you are dealing
Lernen beginnen
z którymi masz do czynienia
may
Lernen beginnen
móc
might
Lernen beginnen
móc; forma czasu Past Simple od czasownika 'may'
might be
Lernen beginnen
może być
mighty
Lernen beginnen
potężny
tenderness
Lernen beginnen
czułość
If it appears like there are one too many rules to follow
Lernen beginnen
Jeśli wydaje się, że istnieje jedna zbyt wiele zasad, których należy przestrzegać
take the other person into consideration
Lernen beginnen
weź pod uwagę drugą osobę
ditching
Lernen beginnen
porzucanie
ditching somebody
Lernen beginnen
porzucając kogoś
ditch
Lernen beginnen
porzucić
ditched
Lernen beginnen
porzucone
ditching me
Lernen beginnen
porzucając mnie
altogether
Lernen beginnen
całkowicie
altogether **
Lernen beginnen
łącznie **
Tailor it to the
Lernen beginnen
Dostosuj to do
though
Lernen beginnen
chociaż
thought
Lernen beginnen
myśl
thoughtful
Lernen beginnen
rozważny / rozważna
using a combination of
Lernen beginnen
za pomocą kombinacji

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.