przydatne zwroty

 0    64 Datenblatt    dorotaromanowska3
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Na zdjęciu widać...
Lernen beginnen
In the photograph, we can see...
Zdjęcie zostało zrobione...
Lernen beginnen
The picture was taken...
Zdjęcie przedstawia...
Lernen beginnen
The photograph shows...
Na pierwszym planie widać...
Lernen beginnen
In the foreground we can see...
Na drugim planie widać...
Lernen beginnen
In the background, there is / are...
Na środku obrazka znajduje się...
Lernen beginnen
In the centre of the picture, there’s...
Po prawej stronie znajduje się...
Lernen beginnen
On the right, there’s...
Po lewej stronie znajduje się...
Lernen beginnen
On the left, there’s...
On/Ona ma na sobie / nosi...
Lernen beginnen
He / She is wearing...
On/Ona wygląda na...
Lernen beginnen
He / She looks...
On/Ona czuje się...
Lernen beginnen
He / She feels / is feeling...
On/Ona zdaje się być...
Lernen beginnen
He / She seems to be...
On/Ona wygląda, jakby...
Lernen beginnen
He / She looks as if...
Powiedziałbym/Powiedziałabym, że...
Lernen beginnen
I would say / I guess...
Myśle, że...
Lernen beginnen
I think (that)...
Uważam, że...
Lernen beginnen
I believe (that)...
Wydaje mi się, że...
Lernen beginnen
I guess (that)...
Moim zdaniem...
Lernen beginnen
In my opinion... / To my mind...
Według mnie...
Lernen beginnen
As far as I’m concerned... / If you ask me...
Z jednej strony...
Lernen beginnen
On the one hand...
Z drugiej strony...
Lernen beginnen
On the other hand...
Szczerze mówiąc...
Lernen beginnen
To be honest with you...
Szczerze mówiąc...
Lernen beginnen
Frankly speaking...
Moim pierwszym wyborem byłoby...
Lernen beginnen
My first preference would be to...
Wybrałbym/Wybrałabym tę opcję, ponieważ...
Lernen beginnen
I’d go for this option because...
Ten pomysł podoba mi się najmniej, ponieważ...
Lernen beginnen
This im my least favourite idea because...
Ten pomysł podoba mi się najbardziej/najmniej, ponieważ...
Lernen beginnen
I like the idea of... / This idea the most / least because...
Ten pomysł wydaje mi się o wiele ciekawszy, ponieważ...
Lernen beginnen
This idea is much / far more interesting to me because...
Myśle, że byłoby to dobrym rozwiązaniem, ponieważ...
Lernen beginnen
I think / believe this would be a good idea because...
Ten pomysł przemawia do mnie zdecydowanie bardziej/mniej niż drugi, ponieważ...
Lernen beginnen
This option is definitely more / less appealing than the otger one because...
Nie wybrałbym/wybrałabym tej propozycji, ponieważ...
Lernen beginnen
I wouldn’t choose this idea because...
Wolałbym/Wolałabym raczej... niż...
Lernen beginnen
I’d rather... than...
... przemawia do mnie dużo bardziej niż...
Lernen beginnen
... appeals to me much more than...
Myślę, że... byłoby dla mnie najmniej atrakcyjną opcią, gdyż...
Lernen beginnen
I think ... would be the least attractive option for me as...
Nie sądze, żeby ta propozycja tak dobrze się sprawdziła, ponieważ...
Lernen beginnen
I don’t think this option would work so well because...
Nie przemawia do mnie ta opcja, gdyż...
Lernen beginnen
I’m not too keen on this option as...
Gdybym miał/miała do wyboru... albo... zdecydowałbym/zdecydowałabym się na...
Lernen beginnen
If it’s a choise between... and... them I’d go for...
Choć osobiście uwielbiam... wydaje mi się, że... jest lepszą opcją, gdyż...
Lernen beginnen
Although I personally enjoy... I guess... would be better because...
A zatem z tego powodu wybrałbym/wybrałabym pierwszy obrazek.
Lernen beginnen
So, for these reasons, I would opt for the first picture.
Planuję zostać...
Lernen beginnen
I’m planning to become...
Zamierzam zadzwonić...
Lernen beginnen
I'm going to call...
Mam zamiar zacząć...
Lernen beginnen
I intend to start...
Chciałbym/Chciałabym przygotować...
Lernen beginnen
I’d like/love to prepare...
O tej porze w przyszłym roku będę... / Za dziesięć lat będę...
Lernen beginnen
This time next year, I will... / In ten years’ time, I will be...
To się zdarzyło nie tak dawno temu / dawno temu
Lernen beginnen
This happened not so long ago / a long time ago
To się zdarzyło kiedy/podczas gdy...
Lernen beginnen
This happened when / while...
Przede wszystkim...
Lernen beginnen
First of all...
Po pierwsze...
Lernen beginnen
To start with...
Pierwszym, co zobaczyłam/zobaczyłam było...
Lernen beginnen
The first thing I noticed was...
Następnie...
Lernen beginnen
Then...
Po wszystkim...
Lernen beginnen
Afterwards...
Gdy tylko...
Lernen beginnen
As soon as...
W końcu... / Ostatecznie...
Lernen beginnen
In the end... / Finally...
Ku mojemu zdziwieniu...
Lernen beginnen
To my surprise...
Nie spodziewałem/spodziewałam się, że zobacze...
Lernen beginnen
I hadn’t expected to see...
Nigdy w życiu się tak świetnie nie bawiłem/bawiłam.
Lernen beginnen
I had the time of my life
Poszło bardzo dobrze/źle
Lernen beginnen
It went very well / badly
Byłam/byłem naprawdę zaskoczony/zaskoczona, kiedy...
Lernen beginnen
I was really surprised when...
Nie mogłem/mogłam uwierzyć własnym oczom, kiedy...
Lernen beginnen
I couldn’t believe my eyea when...
Zgadzam się z tym, ponieważ...
Lernen beginnen
I agree with this because...
To prawda, ponieważ
Lernen beginnen
This is true because
W pełni się z Toba zgadzam w kwestii
Lernen beginnen
I fully / completely agree with tou about
Zgadzam się z tym stwierdzeniem całym sercem, ponieważ
Lernen beginnen
I wholeheartedly agree with the statement bedause...
Tak, zgadzam się z tym-dobry pomysł!
Lernen beginnen
Yes, I’d go along with that-good thinking!

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.