Przyimek (Präposition)

 0    15 Datenblatt    prezi
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
z
(ze środka/z wewnątrz, z materiału, z miasta/pańśtwa) - z celownikiem
Wychodzę wcześnie z domu.
Lernen beginnen
aus (+ Dativ)
Ich gehe früh aus dem Haus.
u, obok, przy
(u kogoś, w pobliższym otoczeniu, w miejscu pracy, dodając nazwę firmy)
Mieszkam u mojej mamy.
Lernen beginnen
bei (+Dativ)
Ich wohne bei meiner Mutter.
naprzeciwko
On stoi naprzeciwko domu.
Lernen beginnen
gegenüber (+Dativ)
Er steht gegenüber dem Haus.
z
(z kimś - zastępuje polski narzędnik)
Lernen beginnen
mit (+Dativ)
do, po
(do jakiegoś państwa/miasta - w oznaczeniu kierunków)
Idę do domu.
Lernen beginnen
nach (+Dativ)
Ich gehe nach Hause.
od
(znaczy „od” w odniesieniu do czasu)
Od dwóch godzin uczę się niemieckiego. / Od kiedy jesteś chory?
Lernen beginnen
seit
Seit zwei Stunden lerne ich Deutsch. / Seit wann bist du krank?
od, z
(od kogoś - z jakiegoś miejsca)
Właśnie przybyłem od moich rodziców.
Lernen beginnen
von (+Dativ)
Ich komme gerade von meinen Eltern.
do
(do kogoś - do jakiejś instytucji - do jakiegoś miejsca)
Przyjdziesz do mnie?
Lernen beginnen
zu (+Dativ)
Kommst du zu mir?
przez
Jadę tunelem.
Lernen beginnen
durch (+Akkusativ)
Ich fahre durch den Tunnel.
przeciwko, około
Trzymać coś pod światło
Lernen beginnen
gegen (+Akkusativ)
Etwas gegen das Licht halten
wzdłuż
Idźcie wzdłuż drogi.
Lernen beginnen
entlang (+Akkusativ)
Gehen Sie den Weg entlang.
bez
Przyszedłem bez dokumentów
Lernen beginnen
ohne (+Akkusativ)
Ich bin ohne Papieren gekommen
dla, na
Czy mogę coś jeszcze dla pana/pani zrobić?
Lernen beginnen
für (+Akkusativ)
Kann ich noch etwas für Sie tun?
wokół
Wszyscy siedzą wokół stołu.
Lernen beginnen
um (+Akkusativ)
Alle sitzen um den Tisch.
przed
Lernen beginnen
vor

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.