Przyimki Dativu

 0    10 Datenblatt    Sandra Kuczera
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
od (w znaczeniu czasowym - przyszłość)
Lernen beginnen
ab
Wir haben ab dem 3. Oktober frei (Mamy wolne od 3 października)
z (ze)
Lernen beginnen
aus
Hans kommt aus der Schule (Hans przychodzi ze szkoły)
oprócz
Lernen beginnen
außer
Außer dir und deiner Freundin kommen noch meine drei Kolleginnen (Oprócz ciebie i twojej przyjaciółki przyjdą jeszcze moje trzy koleżanki)
u, przy, koło
Lernen beginnen
bei
Mark ist jetzt bei seiner Großmutter und isst zu Mittag (Mark jest teraz u swojej babci i je obiad)
naprzeciwko, wobec
Lernen beginnen
gegenüber
Die Post liegt dem Rathaus gegenüber (Poczta znajduje się naprzeciwko ratusza)
z
Lernen beginnen
mit
Ralf geht mit seiner Freundin Rita ins Kino (Ralf idzie ze swoją Ritą do kina)
po, do (miasta, państwa)
Lernen beginnen
nach
Nach dem Mittagessen gehen alle in den Park (Po obiedzie wszyscy idą do parku). Fëhrst du dieses Jahr nach Österreich? (Jedziesz w tym roku do Austrii?)
od (w znaczeniu czasowym – przeszłość)
Lernen beginnen
seit
Meine Schwester hat seit einem Monat einen Hund (Moja siostra ma psa od miesiąca)
od, z
Lernen beginnen
von
Dieses Buch habe ich von meiner Mutter (Tę książkę mam od mojej mamy)
do (osoby, budowle, instytucje)
Lernen beginnen
zu
Wir gehen morgen Nachmittag zu unseren Freunden (Idziemy jutro po południu do naszych przyjaciół)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.