Przyimki miejsca i ruchu

 0    10 Datenblatt    BartoszGrzybowski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
nad / obok / przy
Często siadam nad rzeką i czytam książkę.
Lernen beginnen
beside
I often sit beside the river and read a book.
Naprzeciwko
Naprzeciwko stacji jest bankomat.
Lernen beginnen
opposite
There's an ATM opposite the station.
po drugiej stronie
Hotel jest po drugiej stronie rzeki.
Lernen beginnen
on the other side of
The hotel is on the other side of the river.
dookoła / wokół / po całym
W centrum miasta jest zbyt ruchliwie. Będzie szybciej, jeśli pojedziemy dookoła.
Lernen beginnen
around
The city centre is too busy. It's faster if we drive around it.
przez/po
Nie możemy przechodzić przez park po 21:00.
Lernen beginnen
through
We can't walk through the park after 9pm.
obok
Przejdź obok supermarketu, bank jest po lewej.
Lernen beginnen
past
Keep going past the supermarket, the bank is on your left.
w drodze do
Czy w drodze do restauracji przechodzimy obok bankomatu?
Lernen beginnen
on the way to
Do we go past an ATM on the way to the restaurant?
wzdłóż
Ona często chodzi do domu wzdłuż rzeki.
Lernen beginnen
along
She often walks home along the river.
przez / w poprzek
Muszę przejść przez miasto, aby dostać się do pracy.
Lernen beginnen
across
I have to walk across town to get to work.
do / do wewnątrz
On poszedł do banku.
Lernen beginnen
into
He's gone into the bank.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.