przymiotniki - osobowość i charakter

 0    74 Datenblatt    olachrusciel1029
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
aktywny
Lernen beginnen
active
ambitny
Ona jest taka ambitna! Chciałaby zostać dyrektorem firmy w ciągu najbliższych pięciu lat.
Lernen beginnen
ambitious
She is so ambitious! She would like to be the CEO of a company within the next five years.
arogancki
On jest bardzo arogancki. Cały czas chwali się swoim wykształceniem.
Lernen beginnen
arrogant
He is very arrogant. He always boasts about how well-educated he is.
gorzki
Grejpfruty są zazwyczaj gorzkie.
Lernen beginnen
bitter
Grapefruits are usually bitter.
odważny
Nie zawsze łatwo jest być odważnym.
Lernen beginnen
brave
It's not always easy to be brave.
bystry
Wendy jest bystra i piękna.
Lernen beginnen
smart
Wendy is chipper and beautiful.
opanowany
On zawsze jest opanowany - nie da się stwierdzić, co on czuje.
Lernen beginnen
calm
He's always as cool as a cucumber - you can't tell what he's feeling.
beztroski
Norman był takim beztroskim człowiekiem. Nigdy niczym się nie przejmował i zawsze był zrelaksowany.
Lernen beginnen
carefree
Norman was such a carefree man. He never worried about anything and was always relaxed.
nieuważny, nieostrożny
Lernen beginnen
inattentive, careless
opiekuńczy troskliwy
Lernen beginnen
caring
dziecinny
Lernen beginnen
childish
zdolny
Lernen beginnen
gifted
kreatywny
Lernen beginnen
creative
okrutny
Życie potrafi być okrutne.
Lernen beginnen
cruel
Life can be cruel.
zdecydowany
Lernen beginnen
determined
zdeterminowany
Lernen beginnen
determined
nielojalny
Lernen beginnen
disloyal
nieufny
Lernen beginnen
distrustful
nudny
Nienawidzę szkoły, jest nudna!
Lernen beginnen
boring
I hate school, it's boring!
oszczędny
Kupowanie niektórych rzeczy w dużych ilościach jest rozsądne, ponieważ jest bardziej oszczędne.
Lernen beginnen
economical
It's quite a good idea to buy some things in bulk, as it's more economical.
egoistyczny
Lernen beginnen
selfish
uczuciowy
Lernen beginnen
emotional
sprawiedliwy
To była sprawiedliwa decyzja.
Lernen beginnen
fair
That was a just decision.
szczery
Możesz być ze mną szczery?
Lernen beginnen
honest
Can you be honest with me?
przyjacielski
Lernen beginnen
friendly
zabawny
Sztuka była bardzo zabawna.
Lernen beginnen
funny
The play was very funny.
łagodny
Preferuję łagodne smaki.
Lernen beginnen
mild
I prefer mild flavours.
uzdolniony
Lernen beginnen
talented
pracowity
Święty Mikołaj jest bardzo pracowity.
Lernen beginnen
hard-working
Santa Claus is really hard-working.
pomocny
Spróbuj być bardziej pomocny.
Lernen beginnen
helpful
Try to be more supportive.
gościnny
Lernen beginnen
hospitable
niedojrzały
Lernen beginnen
immature
niecierpliwy
Lernen beginnen
impatient
nieuprzejmy
Lernen beginnen
impolite
niezależny
Szukamy niezależnych i odpowiedzialnych ludzi na to stanowisko.
Lernen beginnen
independent
We are looking for independent and reliable people for this position.
inteligentny
Moja siostra była zawsze znacznie inteligentniejsza ode mnie.
Lernen beginnen
intelligent
My sister was always much more intelligent than me.
nieodpowiedzialny
Lernen beginnen
irresponsible
zazdrosny (o ludzi)
Lernen beginnen
jealous
miły
Twój mąż jest bardzo miły.
Lernen beginnen
kind
Your husband is really nice.
czuły
Lernen beginnen
loving
lojalny
Lernen beginnen
loyal
dojrzały
Craig jest dojrzały jak na nastolatka. Zachowuje się, jakby miał przynajmniej 20 lat.
Lernen beginnen
mature
Craig is so mature for a teenage boy. He acts as if he is in his twenties.
skąpy
Katherine to skąpa kobieta. Zawsze próbuje negocjować zniżki w sklepach i unikać wydawania pieniędzy.
Lernen beginnen
mean
Katherine is a stingy woman. She's always trying to get discounts at the store and avoid spending money.
posłuszny
Lernen beginnen
obedient
spostrzegawczy
Kathleen to bardzo spostrzegawcza kobieta. Od razu wczuwa się w sytuację i wie, jak mogą czuć się inne osoby.
Lernen beginnen
perceptive
Kathleen is a very perceptive woman. She understands situations immediately and knows how others might be feeling.
cierpliwy
Lernen beginnen
patient
grzeczny
Lernen beginnen
polite
dumny
Jestem dumny z mojego syna.
Lernen beginnen
proud
I'm proud of my son.
cichy
Czemu zawsze jesteś taki cichy?
Lernen beginnen
quiet
Why are you always so quiet?
powściągliwy
Myślę, że lepiej być powściągliwym w stosunku do osób, których się nie zna.
Lernen beginnen
reserved
I think it's better to be reserved towards people you don't know.
odpowiedzialny
Jestem odpowiedzialny za kluczowych klientów.
Lernen beginnen
responsible
I'm responsible for the key clients.
samolubny
Lernen beginnen
selfish
wrażliwy
Mały Bill jest wrażliwym dzieckiem i łatwo go zranić.
Lernen beginnen
sensitive
Little Bill is a sensitive child and it's easy to hurt him.
poważny
Przestań być taki poważny i uśmiechnij się!
Lernen beginnen
serious
Stop being so serious and smile!
nieśmiały
Przyłącz się do nas, nie bądź nieśmiały!
Lernen beginnen
shy
Join us, don't be shy!
towarzyski
Jestem towarzyski, ale to nie znaczy, że mam stale ochotę na imprezy.
Lernen beginnen
sociable
I'm sociable, but it doesn't mean I want to party all the time.
gadatliwy
Ona jest strasznie gadatliwa, nigdy się nie zamyka.
Lernen beginnen
talkative
She is such a garrulous person, she never shuts up.
tolerancyjny
Jestem przekonany, że Tom rozważy twoje pomysły, jest bardzo tolerancyjny.
Lernen beginnen
tolerant
I'm sure Tom will consider your ideas, he's very tolerant.
niegodziwy
Lernen beginnen
smart
wesoły
Lubię wesołe piosenki.
Lernen beginnen
cheerful
I like merry songs.
zażenowany
Lernen beginnen
embarrassed
rozczarowany
W ogóle nie podobał mi się film i byłam rozczarowana.
Lernen beginnen
disappointed
I didn't like the film at all and felt really disappointed.
załamany
Coraz więcej młodych ludzi wpada w depresję.
Lernen beginnen
depressed
There are more and more young people becoming depressed.
samotny
Gwiazdy rocka często są samotne i nieszczęśliwe.
Lernen beginnen
lonely
Rock stars are often lonely and sad.
biedny
Lernen beginnen
poor
smutny
Nie bądź smutna. To nie koniec świata.
Lernen beginnen
sad
Don't be sad. It's not the end of the world.
smutny
Nie bądź smutna. To nie koniec świata.
Lernen beginnen
sad
Don't be sad. It's not the end of the world.
zły
To jest zła odpowiedź.
Lernen beginnen
bad
This is a wrong answer.
sfrustrowany
Lernen beginnen
frustrated
zestresowany
Lernen beginnen
stressed out
pokojowy
Lernen beginnen
peaceful
dziwny
Marek jest bardzo dziwny.
Lernen beginnen
strange
Mark is very strange.
znudzony
Studenci byli znudzeni i chcieli wyjść.
Lernen beginnen
bored
The students were bored and wanted to leave.
leniwy
Nie powiedziałbym, że Anglicy są leniwi, ale nigdy nie widziałem, żeby któryś gdzieś biegł.
Lernen beginnen
lazy
I wouldn't say that English people are lazy, but I've never seen one run anywhere.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.