pytania poruszanie sie

 0    17 Datenblatt    naturynatury1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
where exactly is the flat?
Lernen beginnen
gdzie dokładnie jest mieszkanie?
how far is the flat?
Lernen beginnen
jak daleko jest mieszkanie?
how can I get to this flat?
Lernen beginnen
jak mogę dostać się do tego mieszkania?
The easiest way is to get the bus.
Lernen beginnen
Najłatwiej jest dostać się autobusem.
Take line 14.
Lernen beginnen
Weź linię 14.
Change at the sixth stop.
Lernen beginnen
Zmień na szóstym przystanku.
How many stops is it?
Lernen beginnen
Ile przystanków jest?
How long does it take to get there?
Lernen beginnen
Ile zajmuje dotarcie tam?
I’ll give you a lift.
Lernen beginnen
Podwiozę cię.
Where should I get on the bus?
Lernen beginnen
Gdzie powinienem wsiąść do autobusu?
Where should I get off?
Lernen beginnen
Gdzie mam wysiąść?
The flat is a long way from the station.
Lernen beginnen
Mieszkanie jest daleko od stacji.
It’s a pity there isn’t a lift.
Lernen beginnen
Szkoda, że nie ma windy
What is the flat like?
Lernen beginnen
Jak wygląda mieszkanie?
I can’t wait to see the flat.
Lernen beginnen
Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć mieszkanie
Are you on your own?
Lernen beginnen
Jesteś na własną rękę?
I’ll call you back
Lernen beginnen
oddzwonię do ciebie

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.