Pytania ratownika

 0    31 Datenblatt    przemyslawm
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ratunek
Lernen beginnen
rescue
liczny
Istnieją liczne sposoby na przygotowanie kurczaka - jaki jest twój ulubiony?
Lernen beginnen
numerous
There are numerous ways to cook chicken - which do you prefer?
alergia
Lernen beginnen
allergy
medycyna
Studiuje medycynę.
Lernen beginnen
medicine
He's studying medicine.
dokument
Możesz wysyłać i odbierać dokumenty na komputerze.
Lernen beginnen
document
You can send and receive electronic documents on your computer.
astma
Lernen beginnen
asthma
cukrzyca
Lernen beginnen
diabetes
obcisły
Lernen beginnen
tight
substancja
Aktywna substancja tego produktu zostanie naszą tajemnicą.
Lernen beginnen
substance
The active substance of the product will remain our secret.
bagaż
Gdzie zostawiłeś swój bagaż?
Lernen beginnen
luggage
Where did you leave your luggage?
chude
Lernen beginnen
lean
trener
Lernen beginnen
coach
zbiornik
Lernen beginnen
tank
bagażnik
Lernen beginnen
boot
choroba
Lernen beginnen
disease
w ciąży
Lernen beginnen
pregnant
powolny
Lubię wolne melodie.
Lernen beginnen
slow
I like slow melodies.
niezbędny / potrzebny
Lernen beginnen
necessary
zwierzęcy
Lernen beginnen
animal
podróż
Lernen beginnen
travel
cierpienie
Lernen beginnen
suffering
pozostawać
Ta różnica wciąż pozostaje poważnym powodem do niepokoju.
Lernen beginnen
remain
This difference still remains a serious cause of concern.
noga
Mam długie nogi.
Lernen beginnen
leg
I have long legs.
telefon
Ten telefon nie działa.
Lernen beginnen
phone
This telephone is not working.
liczba
Lernen beginnen
number
nikt
Lernen beginnen
anybody
miejsce (siedzące)
Czy to miejsce jest wolne?
Lernen beginnen
seat
Is this seat free?
ból
Lekarz poprosił mnie o opisanie bólu.
Lernen beginnen
pain
The doctor asked me to describe the pain.
informacja
Gdzie jest informacja?
Lernen beginnen
information
Where is the information?
zimny
Jest mi zimno.
Lernen beginnen
cold
I'm cold.
czasownik używany w 1 osobie liczby pojedynczej i mnogiej, służy do wyrażania ofert, pytania o poradę czy informację)
Lernen beginnen
shall

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.