R, T, U - idioms:)

 0    69 Datenblatt    przemekdanak3
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
reagować na
Lernen beginnen
react to
Reakcja na
Lernen beginnen
reaction to
gotowy do
Lernen beginnen
ready for
przyczyna czegoś
Lernen beginnen
reason for
przekonywać, namawiać
Lernen beginnen
reason with
buntują się przeciwko
Lernen beginnen
rebel against
otrzymują od
Lernen beginnen
receive from
zapisywać coś
Lernen beginnen
keep a record of
odzyskać od
Lernen beginnen
recover from
obniżka czegoś
Lernen beginnen
reduction in
odnoszą się do
Lernen beginnen
refer to
w odniesieniu do
Lernen beginnen
in/with reference to
uważać cos za coś
Lernen beginnen
regard as
bez względu na, niezależnie od
Lernen beginnen
regardless of
odnosić się, dotyczyć
Lernen beginnen
related to
związek, relacje między
Lernen beginnen
relationship between
relacja z
Lernen beginnen
relationship with
istotny
Lernen beginnen
relevant to
polegać/liczyć na kogoś
Lernen beginnen
rely on
przypominać komuś coś
Lernen beginnen
remind sb of sth
Przypominamy komuś o czymś
Lernen beginnen
remind sb about sth
usunąć z
Lernen beginnen
remove from
Zamienić coś na coś innego
Lernen beginnen
replace sth with sth else
odpowiedzieć na coś
Lernen beginnen
reply to
raport o, relacjonować
Lernen beginnen
report on
byś znanym z robienia czegoś
Lernen beginnen
reputation for/of
badanie czegoś
Lernen beginnen
research on/into
szanować kogoś za coś
Lernen beginnen
respect for
szanowany za
Lernen beginnen
respected for
odpowiedzi na
Lernen beginnen
respond to
Odpowiedzialność za
Lernen beginnen
responsibility for
odpowiedzialny za coś
Lernen beginnen
responsible for
wynikać z, byc skutkiem czegoś
Lernen beginnen
result from
kończyć się czymś, doprowadzic do
Lernen beginnen
result in
w wyniku czegoś
Lernen beginnen
result of
wynikając z
Lernen beginnen
resulting from
zawierające dużo, bogate w
Lernen beginnen
rich in
pozbyć się czegoś, kogoś
Lernen beginnen
get rid of
wzrost, podwyżka
Lernen beginnen
rise in
zrobić miejsce dla
Lernen beginnen
make room for
niegrzeczny wobec
Lernen beginnen
rude to
napotkać kogoś przypadkiem
Lernen beginnen
run into
zabrać coś do czegoś
Lernen beginnen
take sth to sth
talent do czegoś
Lernen beginnen
talent for sth
rozmawiać z kimś o czymś
Lernen beginnen
talk to sb about sth
mieś upodobanie w czymś
Lernen beginnen
have taste in sth
smakować jak
Lernen beginnen
taste of
beznadziejny w
Lernen beginnen
terrible at
przerażony czymś
Lernen beginnen
terrified of sth
dziękować komuś za coś
Lernen beginnen
thank sb for
wdzięczny za
Lernen beginnen
thankful for
myśleć o czymś
Lernen beginnen
think about/of
grozić komuś za coś
Lernen beginnen
threat to sb/sth of sth
grozić komus czymś
Lernen beginnen
threaten sb with sth
rzucić w coś
Lernen beginnen
throw at
rzucać do kogoś
Lernen beginnen
throw to
zmęczony z
Lernen beginnen
tired from
mieć czegoś dosyć
Lernen beginnen
tired of
Tłumaczenie z na
Lernen beginnen
translate from into
nadepnąć na coś
Lernen beginnen
tread on
potknąć się
Lernen beginnen
trip over
Problem z
Lernen beginnen
trouble with
typowe dla czegoś/kogoś
Lernen beginnen
typical of
nieświadomy czegoś
Lernen beginnen
unaware of
rozumienie czegoś
Lernen beginnen
understanding of
niespokojny o
Lernen beginnen
uneasy about
zmartwoiny czymś
Lernen beginnen
upset about/over sth
zrobić z czegoś użytek
Lernen beginnen
make use of
używane do
Lernen beginnen
used to

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.