Reading - AIRBNB - vocabulary

 0    24 Datenblatt    kzajac25
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
short-term rental service
Airbnb is a short-term rental service which enables homeowners to rent out properties for side income.
Lernen beginnen
usługa najmu krótkoterminowego
Airbnb to usługa wynajmu krótkoterminowego, która umożliwia właścicielom domów wynajmowanie nieruchomości dla uzyskania dodatkowego przychodu.
strict regulations
Some cities are introducing strict regulations on short-term rental.
Lernen beginnen
surowe przepisy
Niektóre miasta wprowadzają surowe przepisy na temat wynajmu krótkoterminowego.
to register
She forgot to register her car.
Lernen beginnen
rejestrować
Zapomniała zarejestrować swój samochód.
to rent out
I decided to rent out my apartment to earn some extra money.
Lernen beginnen
wynajmować
Zdecydowałem się wynająć moje mieszkanie, aby zarobić dodatkowe pieniądze.
to pay a fine
If you rent your flat illegaly, you will probably pay a fine.
Lernen beginnen
zapłacić grzywnę/karę
Jeśli wynajmujesz swoje mieszkanie nielegalnie, prawdopodobnie zapłacisz grzywnę.
tax
Registered companies have to pay taxes for their services.
Lernen beginnen
podatek
Zarejestrowane firmy muszą płacić podatek od swoich usług.
to throw a party
My Airbnb guest threw a New Year party for 300 people.
Lernen beginnen
urządzić przyjęcie/ imprezę
Mój gość z Airbnb urządził imprezę na 300 osób.
to shatter
The glass panel on my staircase was shattered.
Lernen beginnen
roztrzaskać, rozbić, zniszczyć
Szklana poręcz moich schodów była rozbita.
to seek
Contemporary architecture isn’t for everyone, but I was seeking to simplify my life.
Lernen beginnen
szukać, dążyć do
Współczesna architektura nie jest dla każdego, ale ja dążyłem do tego aby uprościć swoje życie.
explicitly
The listing of my apartment explicitly said no parties.
Lernen beginnen
wyraźnie, jednoznacznie
W opisie mojego mieszkania było wyraźnie zaznaczone: żadnych imprez.
terrific
The guest only had one review but it was terrific.
Lernen beginnen
wspaniały, świetny
Gość miał tylko jedną opinię (na portalu), ale była ona wspaniała (bardzo pozytywna).
pristine
We spent three hours on cleaning and by the end the house was pristine.
Lernen beginnen
nieskazitelny, nienaruszony
Spędziliśmy trzy godziny na sprzątaniu i na koniec dom był nieskazitelnie czysty.
to come over
He said there might be a couple of people coming over.
Lernen beginnen
przyjść, wpaść
Powiedział, że być może przyjdzie kilka (dodatkowych) osób.
to pick up
At 5 o'clock the bus will pick you up from the hotel.
Lernen beginnen
odbierać, zgarnąć
O piątej autobus odbierze Was spod hotelu.
to head over
I texted the guest to say I was heading over to my apartment.
Lernen beginnen
udać się do, iść do
Napisałem do gościa, aby powiedzieć, że kierowałem się w stronę mojego (wynajętego) mieszkania.
to approach
As I approached, I noticed his car wasn’t in the driveway.
Lernen beginnen
zbliżać się / przybliżać się
Kiedy byłem już blisko (mieszkania), zauważyłem że jego samochodu nie było na podjeździe.
to pour
Pour some water into the glass and add a slice of lemon.
Lernen beginnen
nalewać
Wlej trochę wody do szklanki i dodaj plasterek cytryny.
to point to
I pointed to the tenant and told him I was dissapointed.
Lernen beginnen
zwrócić się do
Zwróciłem się do najemcy i powiedziałem mu, że jestem rozczarowany.
to go out of control
I am sorry, the things had got out of control.
Lernen beginnen
wymknąć się spod kontroli
Przykro mi, sprawa wymknęła się spod kontroli.
to turn up
When a police officer turned up, he said it was a civil matter.
Lernen beginnen
pojawiać się
Kiedy pojawił się funkcjonariusz policji, powiedział, że jest to sprawa cywilna.
to get into trouble
They thought it was my kids and they didn’t want to get them into trouble.
Lernen beginnen
wpaść w kłopoty
Myśleli, że to moje dzieci (to zrobiły) i nie chcieli, żeby wpadły w kłopoty.
horrifying
It was horrifying to see so many people in the house.
Lernen beginnen
przerażający
To było przerażające zobaczyć tak wiele osób w (moim) domu.
to get attention
We shared the videos we had found to try to get the company’s attention.
Lernen beginnen
zwrócić na siebie uwagę
Udostępniliśmy video, które znaleźliśmy (w Internecie), aby zwrócić na siebie uwagę firmy.
disclose
I can’t disclose the amount the company has paid me for the damages.
Lernen beginnen
ujawniać
Nie mogę ujawnić kwoty, jaką firma zapłaciła mi za zniszczenia.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.