reading test

 0    30 Datenblatt    gosiek76
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przeniósł się do
Lernen beginnen
moving to
cierpią z powodu
Lernen beginnen
have suffered from
choroby
Lernen beginnen
illnesses
biegunka
Lernen beginnen
diarrhoea
żółtaczka
Lernen beginnen
jaundice
wydajniej
Lernen beginnen
more efficiently
wykorzystywnie wody odpadowej
Lernen beginnen
provent water-waste
tuż obok
Lernen beginnen
right by
pokojówka
Lernen beginnen
housemaid
ściągacz rikszy
Lernen beginnen
rickshaw puller
strony projektów w Afryce
Lernen beginnen
project sites in Africa
wpływ bezpiecznej wody
Lernen beginnen
impact of safe water
niezwykły
Lernen beginnen
unusual
kończyć się
Lernen beginnen
to run out
kolejka
Lernen beginnen
queue
wypełniać
Lernen beginnen
to fill
garnki
Lernen beginnen
pots
To nie jest niczym niezwykłym
Lernen beginnen
It’s not unusual for
Być zdolnym do
Lernen beginnen
has been able to
co tydzień spotyka się z innymi ludźmi, aby omówić książki
Lernen beginnen
meets other people weekly to disscuss books
prawie nigdy
Lernen beginnen
hardly ever
wspierająca społeczność
Lernen beginnen
supportive community
mieć łatwy dostęp
Lernen beginnen
to have easy access
nie miał łatwego dostępu do książek w domu
Lernen beginnen
didin’t use to have easy access to books in their house
zapewnia komfortowe otoczenie, w którym ludzie mogą czytać
Lernen beginnen
has provided comfortable surroundings where people can read
jest szczęśliwszy pracując z tematem, który zna
Lernen beginnen
is happier working with a subject they’re familiar with
poznał podobnie myślących ludzi poprzez swoją pracę
Lernen beginnen
has met like-minded people through their work
lubi czytać o życiu królów
Lernen beginnen
likes reading about the lives of kings
początkowo czuli się niekomfortowo w swojej pracy
Lernen beginnen
felt uncomfortable in their job at first
przyzwyczaił się do niedziałania
Lernen beginnen
has got used to not working

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.