reakcje językowe

 0    12 Datenblatt    O.k
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Innym razem, przepraszam
*Czy pójdziesz ze mną do kina? -Innym razem, przepraszam😞
Lernen beginnen
Another time, sorry
*Would you like to go to the cinema with me? -Another time, sorry
Zwariowałeś?
Lernen beginnen
Are you nuts/crazy?
Nie krępuj się/Śmiało/Proszę
Lernen beginnen
Be my guest
Uspokój się
Lernen beginnen
Calm down
Z pewnością
Lernen beginnen
Certainly (sertenli)
Zmienić zdanie
Lernen beginnen
Change your mind
Rozchmurz się!
Lernen beginnen
Cheer up!
No wejdź/Dawaj!
Lernen beginnen
Come on!
Zdecydowanie
Lernen beginnen
Definitely
Wyświadczyć komuś przysługę
Lernen beginnen
Do somebody a favour
Czy masz coś przeciwko jeśli...?
Czy masz coś przeciwko jeśli otworzę okno?
Lernen beginnen
Do you mind if ...?
Do you mind if I open the window?
Nie ma o czym mówić.
-Nie ma o czym mówić.
*Dziękuję Ci za pomoc!
Lernen beginnen
Don't mention it.
-Don't mention it.
*Thank you for your help!

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.