Reported speech - grupa 1; agree + to - inf

 0    8 Datenblatt    sebii123
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zgadzać się coś zrobić
Zgodził się mi pomóc.
Lernen beginnen
agree to do sth
He agreed to help me.
twierdzić coś
Twierdził, że widział, jak kradnie samochód.
Lernen beginnen
claim to do
He claimed to have seen him steal the car.
żądać, domagać się
Lernen beginnen
demand to do sth
postanowić coś zrobić
Lernen beginnen
decide to do something
oferować coś zrobić
Zaproponował, aby otworzyć drzwi
Lernen beginnen
offer to do something
He offered to open the door
obiecywać
Obiecał, że będzie tam wcześnie.
Lernen beginnen
to promise to do sth
He promised to be there early
odmówić zrobienia czegoś
Nie chciał (odmówił) mi pożyczyć pieniędzy.
Lernen beginnen
refuse to do something
He refused to lend me any money.
grozić
Szef zagroził, że mnie zwolni.
Lernen beginnen
to threaten to do sth
My boss threatened to fire me.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.