Reported speech - grupa 4; add + that - clause

 0    19 Datenblatt    sebii123
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
dodać coś
Dodał, że nic o tym nie wiedział.
Lernen beginnen
add that
He added that he didn't know any about that.
Przyznaję, że...
Policja przyznaje, że nie ma żadnych dowodów.
Lernen beginnen
I admit that...
The police acknowledge they have no evidence.
zgodzić się
Lernen beginnen
agree that
twierdzić
Twierdzisz, że uderzyłem w twój samochód, ale całkowicie się mylisz!
Lernen beginnen
claim that
You claim that I crashed into your car, but you are totally wrong!
skarżyć się
Lernen beginnen
complain that
potwierdzić
Lernen beginnen
confirm that
przyznawać się
Lernen beginnen
confess that
zdecydować
Lernen beginnen
decide that
zaprzeczyć
Lernen beginnen
deny that
wątpić
Jak możesz w to wątpić?
Lernen beginnen
doubt whether/if
How can you doubt that?
szacować
Lernen beginnen
estimate that
tłumaczyć
Lernen beginnen
explain to sb how
informować
Poinformuj mnie, że otrzymałeś paczkę.
Lernen beginnen
inform sb that
Please inform me that you receive the package.
wskazywać
Lernen beginnen
point out that
obiecywać
Obiecujesz, że się ze mną ożenisz?
Lernen beginnen
promise sb that
Do you promise me that you'll marry me?
odpowiadać
Odpowiedziałem, że nie mogę tu dłużej zostać.
Lernen beginnen
reply that
I replied that I couldn't stay here anymore.
sugerować
Zasugerowałem, że jej pomogę.
Lernen beginnen
suggest that sb should do sth
I suggest that I help her out.
powiedzieć
Powiedział mi, że nie może mi pomóc.
Lernen beginnen
tell sb that
He told me that he couldn't help me.
ostrzegać
Lernen beginnen
warn sb that

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.