retoryka i erystyka

 0    86 Datenblatt    marysiamarysia
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ABSENS CARENS
Lernen beginnen
nieobecny sam sobie szkodzi
ARGUMENTA NON SUNT NUMERANDA, SED PONDERANDA
Lernen beginnen
Dowódów (argumentów) nie należy liczyć, lecz ważyć
ARGUMENTATIO
Lernen beginnen
Argumentacja, dowodzenie
ARGUMENTUM A LOCO COMMUNI (LOCI COMMUNES)
Lernen beginnen
ARGUMENT Z MIEJSCA WSPÓLNEGO, MIEJSC WSPÓLNYCH
ARGUMENTUM A RERUM NATURA
Lernen beginnen
ARGUMENT Z NATURY RZECZY
ARGUMENTUM A SILENTIO
Lernen beginnen
Argument z MILCZENIA
ARGUMENTUM AB AETERNO
Lernen beginnen
Argument z WIECZNOŚCI
ARGUMENTUM AB EFFECTU
Lernen beginnen
ARGUMENT ZE SKUTECZNOŚCI
ARGUMENTUM AB IMPOSSIBILI
Lernen beginnen
ARGUMENT Z NIEMOŻLIWEGO
ARGUMENTUM AB INCONVENIENTI
Lernen beginnen
ARGUMENT z niezgodności
ARGUMENTUM AB UTILI
Lernen beginnen
ARGUMENT Z UŻYTECZNOŚCI
ARGUMENTUM (REDUCTIO) AD ABSURDUM(ARGUMENTUM AB ABSU)
Lernen beginnen
Wskazanie (odnowienie) ad absurdum (argumenty na być z dala) ARGUMENT (SPROWADZENIE) DO NIEDORZECZNOŚCI, ABSURDU
ARGUMENTUM AD AMICITIAM
Lernen beginnen
Argument DO przyjaźni
ARGUMENTUM AD ANTIQUITATEM
Lernen beginnen
argument do starodawności
argumentum ad auditorem
Lernen beginnen
Argument do audytorium
ARGUMENTUM AD CONSEQUENTIAM
Lernen beginnen
ARGUMENT DO KONSEKWENCJI, NASTĘPSTW
ARGUMENTUM AD BACULUM
Lernen beginnen
ARGUMENT DO KIJA
ARGUMENTUM AD CRUMENAM
Lernen beginnen
ARGUMENT DO SAKIEWKI
ARGUMENTUM AD EXEMPLUM
Lernen beginnen
Argument do przykładu
ARGUMENTUM AD FIDEM
Lernen beginnen
ARGUMENT DO WIARY
ARGUMENTUM AD HOMINEM
Lernen beginnen
ARGUMENT DO CZŁOWIEKA
ARGUMENTUM AD HOMONIMEM
Lernen beginnen
ARGUMENT DO DWUZNACZNOŚCI
ARGUMENTUM AD IGNORANTIAM
Lernen beginnen
Argument do niewiedzy
ARGUMENTUM AD IMPERIUM
Lernen beginnen
ARGUMENT DO ROZKAZU
ARGUMENTUM AD INVIDIAM
Lernen beginnen
ARGUMENT DO NIENAWIŚCI
ARGUMENTUM AD IUDICIUM
Lernen beginnen
Argument do rozsądku
ARGUMENTUM AD LAPIDEM
Lernen beginnen
AGRUMENT DO KAMIENIA
ARGUMENTUM AD LAZARUM
Lernen beginnen
ARGUMENT DO ŁAZARZA
ARGUMENTUM AD METUM
Lernen beginnen
Argument DO TRWOGI
ARGUMENTUM AD MISERICORDIAM
Lernen beginnen
Argument Do litości
ARGUMENTUM AD NAUSEAM
Lernen beginnen
Argument do mdłości, odrazy
ARGUMENTUM AD NOVITAM
Lernen beginnen
ARGUMENT DO NOWOŚCI
ARGUMENTUM AD NUMERAM
Lernen beginnen
Argument do liczby
ARGUMENTUM AD OCULOS
Lernen beginnen
ARGUMENT DO OCZU
ARGUMENTUM AD ORATIONEM
Lernen beginnen
ARGUMENT DO MOWY, PRZEMÓWIENIA
ARGUMENTUM AD PASSIONES
Lernen beginnen
ARGUMENT DO NAMIĘTNOŚCI
ARGUMENTUM AD PERSONAM
Lernen beginnen
Argument do osoby
ARGUMENTUM AD POPULUM
Lernen beginnen
ARGUMENT DO LUDU
ARGUMENTUM AD PUDOREM
Lernen beginnen
ARGUMENT DO WSTYDU
ARGUMENTUM AD QUIETEM
Lernen beginnen
ARGUMENT DO SPOKOJU
ARGUMENTUM AD REM
Lernen beginnen
Argument do RZECZY
ARGUMENTUM AD REVERENTIAM
Lernen beginnen
ARGUMENT DO szacunku
argumentum ad ridiculum
Lernen beginnen
argument do śmieszności
argumentum ad socordiam
Lernen beginnen
argument do gnuśności, opieszałości
argumentum ad superstitionem
Lernen beginnen
argument do zabobonu, przesądu
argumentum ad temperantiam
Lernen beginnen
argument do umiarkowania
argumentum ad vanitatem
Lernen beginnen
argument do próżności
argumentum ad verecundiam
Lernen beginnen
argument odwołujący się do poważania
argumentum ad vertiginem
Lernen beginnen
argument do lekkomyślności
argumentum ex consensu gentium
Lernen beginnen
argument do powszechnej zgody
argumentum ex concessis
Lernen beginnen
argument z przyzwolenia, zgody
ars bene dicendi
Lernen beginnen
sztuka dobrego mówienia
contra negantem principia non est disputandum
Lernen beginnen
z kimś, kto neguje zasady, nie należy dyskutować
contradictio
Lernen beginnen
Sprzeciwiać się
delectare
Lernen beginnen
bawić, zachwycać
dispositio
Lernen beginnen
dyspozycja
docere
Lernen beginnen
pouczać, wyjaśniać
elocutio
Lernen beginnen
wysłowienie, styl
exemplum in contrarium
Lernen beginnen
Przykład przeciwieństwa
exordium
Lernen beginnen
wstęp
experientia
Lernen beginnen
doświadczenie
fallacia non causae ut causae
Lernen beginnen
potraktowanie czegoś, co nie jest przyczyną, jako przyczyny
inductio
Lernen beginnen
indukcja
ingenium
Lernen beginnen
wrodzona zdolność
inventio
Lernen beginnen
inwencja, pomysł
loci
Lernen beginnen
miejsca
memoria
Lernen beginnen
zapamiętanie, mnemonika
movere
Lernen beginnen
wzruszać, poruszać
mutato controversiae
Lernen beginnen
zmiana przedmiotu sporu
narratio
Lernen beginnen
opowiadanie
negativa non sunt probanta
Lernen beginnen
negacja nie jest dowodem
nego consequentiam
Lernen beginnen
negacja konsekwencji
nego maiorem, nego minoem
Lernen beginnen
negacja przesłanki większej; mniejszej
orator
Lernen beginnen
mówca
orator est vir bonus, dicendi peritus
Lernen beginnen
mówca to człowiek prawy, biegły w mówieniu
per fas et nefas
Lernen beginnen
wszelkimi dozwolonymi lub niedozwolonymi srodkami
petitio principii
Lernen beginnen
żądanie zasady
peroratio
Lernen beginnen
zakończenie
persuadere
Lernen beginnen
namawiać
probatio
Lernen beginnen
dowodzenie
pronuntiatio
Lernen beginnen
wygłoszenie
refutatio
Lernen beginnen
zbijanie, odparcie
res, non verba!
Lernen beginnen
czyny, nie słowa!
retorsio argumenti
Lernen beginnen
zawrócenie argumentu
rhetor
Lernen beginnen
retor
status controversiae
Lernen beginnen
przedmiot sporu

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.