REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA

 0    8 Datenblatt    wiktoriazientek2008
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
skutki rewolucji przemysłowej
Lernen beginnen
1/rozwój przemysłu i urbanizacja 2/zwiększenie liczby pracujących w przemyśle i usługach, a spadek zatrudnienia w rolnictwie 3/powstanie kapitalizmu
wymień najdynamiczniej rozwijające się dziedziny gospodarki brytyjskiej
Lernen beginnen
1/ przemysł włókienniczy i tekstylny 2/ przemysł hutniczy 3/ górnictwo 4/ transport
maszyna parowa
Lernen beginnen
wynaleziona w 1763r. przez Szkota Jamesa Watta
telegraf
Lernen beginnen
udoskonalił go Amerykanin Samuel Morse w 1837r.
zastosowanie maszyny parowej
Lernen beginnen
1/ kopalnie - za pomocą tych urządzeń wypompowywano wodę z podziemnych korytarzy 2/statek parowy 3/lokomotywa parowa
które wynalazki i nowe rozwiązania techniczne umożiwiły rozwój przemysłu w XVIII i XIXw
Lernen beginnen
1/ maszyna parowa 2/telegraf 3/statek parowy 4/silnik elektryczny 5/lokomotywa
urbanizacja
Lernen beginnen
gwałtowne rozrastanie się miast
kapitalizm
Lernen beginnen
system społeczno-gospodarczy oparty na: 1/prywatnej własności 2/wolności osobistej 3/swobodzie konkurencji 4/ograniczonej ingerencji państwa w gospodarkę

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.