Ross and his T-shirt

 0    20 Datenblatt    slepyszifo3
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Potrzebuję porady modowej.
Lernen beginnen
I need some fashion advice.
Jak to wygląda?
Lernen beginnen
How does this look?
Proszę bardzo!
Lernen beginnen
There you go!
Nie wiem kto kandyduje na prezydenta
Lernen beginnen
I don't know who's running for president
Ale to wiem na pewno
Lernen beginnen
But I do know that
Cholera! Mam jutro tę randkę i muszę wyglądać świetnie!
Lernen beginnen
Damnit! I have this date tomorrow night and I have to look cool!
Jak najbardziej możesz pójść z nami.
Lernen beginnen
You're more than welcome to come with us.
Trochę mi dokuczała, jak się ubieram.
Lernen beginnen
She kind of teased me about how I dress.
Przez pomyłkę wziąłem jedną z toreb Rossa.
Lernen beginnen
I took one of Ross' bags by mistake.
Co o tym sądzisz?
Lernen beginnen
What do you think?
Ktoś boi się małej konkurencji?
Lernen beginnen
Somebody is afraid of a little competition?
Jesteś po prostu zazdrosny.
Lernen beginnen
You're just jealous.
Spodoba Ci się.
Lernen beginnen
You're gonna love it.
To było fajne!
Lernen beginnen
So this was fun!
Cieszę się, że w końcu to robimy.
Lernen beginnen
I'm so glad, we're finally doing this.
podnieść
Lernen beginnen
pick up
sieciówka z ubraniami
Lernen beginnen
GAP
wybrać
Lernen beginnen
pick out
Brakuje mojej torby
Lernen beginnen
My bag is missing
randka
Chcesz iść ze mną na randkę?
Lernen beginnen
date
Would you go on a date with me?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.