Rozdzał XV Prawo przeciwwojenne

 0    27 Datenblatt    Mounde
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
prawo przeciwwojenne
Lernen beginnen
zespół norm utrudniających lub prawnie uniemożliwiających wybuch wojny
pakt paryski 1928
Lernen beginnen
zakazywał uciekania się do wojny a i tak wybuchła II wojna światowa; pierwsza umowa wielostronna zawierająca bezwzględny zakaz wojny agresywnej między stronami
pakt paryski nie
Lernen beginnen
wykluczał wojny obronnej
kiedyś ius ad bellum
Lernen beginnen
uważane było za jeden z atrybutów suwerenności
ius ad bellom
Lernen beginnen
prawo do wojny
od czasu wejścia w życie paktu paryskiego
Lernen beginnen
wojna agresywna została usunięta poza prawo
prawo międzynarodowe przestało być
Lernen beginnen
prawem wony i pokoju a stało się prawem pokoju i pokojowego współistnienia
fakt wybuchu II wojny swiatowej
Lernen beginnen
poraz pierwszy był naruszeniem podstawowych zasad prawa międzynarodowego
dzięki paktowi paryskiemu
Lernen beginnen
zbrodniarze wojenni mogli być sądzeni przez Trybunał Norymberski
system Organizacji Narodów Zjednoczonych jest
Lernen beginnen
zbudowany na zasadzie bezwzględnego zakazu agresji
konwencje londyńskie o określeniu napaści
określały kto jest agresorem
Lernen beginnen
podpisane 1933
w świetle Konwencji londyńskich agresorem jest państwo ktore
Lernen beginnen
1. wypowie wojnę innemu państwu 2. dokona najazdu 3. zaatakuje za pomocą sił 4. zastosuje blokadę morską 5. udzieli poparta zbrojny bandytom
pojęcie agresji
Lernen beginnen
nie ma zastosowania w przypadku wojny domowej (tzw. wojny cywilnej)
Wg ONZ agresja to
Lernen beginnen
użycie sił zbrojnych przez jedno państwo przeciwko suwerenności, integralności terytorialnej lub politycznej niezawisłości innego państwa lub też użycie ich w inny sposób niezgodny. postanowieniami KNZ
definicja agresji przyjęta przez zgromadzenie ogólne
Lernen beginnen
nie ma mocy prawnie wiążącej podobnie jak inne rezolucje tego organu
bezpieczeństwo zbiorowe
Lernen beginnen
system wspólnego zapobiegania agresji oparty na umowie międzynarodowej
system bezpieczeństwa zbiorowego może mieć
Lernen beginnen
charakter uniwersalny (zakładać możliwość objęcia nim wszystkich państw) albo regionalny tzn. objęcie państw określonego regionu geograficznego
możliwość układów regionalnych przewiduje
Lernen beginnen
Karta Narodów Zjednoczonych
centralne miejsce w systemie bezpieczeństwa zbiorowego ONZ zajmuje
Lernen beginnen
Rada Bezpieczeństwa
na radzie bezpieczeństwa ona
Lernen beginnen
spoczywa główna odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Rada bezpieczeństwa opiera swoje uprawnienia na
Lernen beginnen
delegacji władzy, której udzieliły wszystkie państwa należące do ONZ
rada bezpieczeństwa ma 2 rodzaje uprawnień
Lernen beginnen
1. stwierdza zagrożenie pokoju, naruszenie pokoju lub dokonane aktu agresji 2. wydaje zalecenia lub decyzje o zastosowaniu środków przymusu
stali członkowie Rady bezpieczeństwa ONZ
Lernen beginnen
5 mocarstw: Chiny, USA, Francja, Rosja, Wielka Brytania
rada bezpieczeństwa nie może podjąć żadnej decyzji
Lernen beginnen
bez zgody wszystkich stałych członków
środa tymczasowe
Lernen beginnen
nie są sankcjami, ich celem jest zapobieżenie zaostrzeniu sytuacji
RB ONZ
Lernen beginnen
nie może posługiwać się siłami zbrojnymi członków ONZ
Wojskowy Komitet Sztabowy
Lernen beginnen
organ pomocniczy Rady

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.