rozdział 2 A

 0    38 Datenblatt    guest2476776
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
rozwój postęp w jakiejś dziedzinie
Lernen beginnen
advances in sth
alternatywa dla czegoś
Lernen beginnen
alternative to sth
sztuczna inteligencja
Lernen beginnen
artificial intelligence
w wyniku/na skutek
Lernen beginnen
as a consequence/ result of
stać się na pewno/ musieć mieć miejsce
Lernen beginnen
be bound to
mieć się wydarzyć / być planowanym
Lernen beginnen
be due to
prawdopodobnie coś zrobić, być w stanie coś zrobić/ prawdopodobnie nie być w stanie czegoś zrobić, nie być w stanie czegoś zrobić
Lernen beginnen
be likely/unlikely to do sth
na pewno coś zrobić
Lernen beginnen
be sure to do sth
spowodować coś, doprowadzić do czegoś
Lernen beginnen
bring about
przyczyna / powód; powodować
Lernen beginnen
cause
niezliczony
Lernen beginnen
countless
samochód bezzałogowy/autonomiczny
Lernen beginnen
driverless car
stale/stopniowo spadać
Lernen beginnen
drop steadily
dystopia (przeciwieństwo utopii)
Lernen beginnen
dystopia
dystopijny
Lernen beginnen
dystopian
stawiać czoła czemuś, mierzyć się z czymś
Lernen beginnen
face sth
walczyć, rywalizować o coś
Lernen beginnen
fight over sth
dać czemuś początek
Lernen beginnen
give rise to sth
błąd ludzki
Lernen beginnen
human error
poprawa
Lernen beginnen
improvement
coraz bardziej
Lernen beginnen
increasingly
kluczowy/ główny powód
Lernen beginnen
key reason
prowadzić do czegoś
Lernen beginnen
lead to sth
średnia długość życia
Lernen beginnen
life expectancy
żywienie, odżywanie
Lernen beginnen
nutrition
oczywisty
Lernen beginnen
obvious
stały
Lernen beginnen
permanent
przewidywać
Lernen beginnen
predict
projekcja
Lernen beginnen
projection
redukować, ograniczać
Lernen beginnen
reduce
redukcja, spadek
Lernen beginnen
reduction
wynikać z czegoś/ powodować coś
Lernen beginnen
result from/ in sth
praca niewymagająca pełnych kwalifikacji
Lernen beginnen
semi-skilled job
przerzucić(sie na cos), przejsc(na cos)
Lernen beginnen
switch
syntetyczne białko
Lernen beginnen
synthetic protein
praca niewymagająca kwalifikacji
Lernen beginnen
unskilled job
niedobór wody
Lernen beginnen
water shortage
przy odrobinie szczęścia
Lernen beginnen
with any luck

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.