Rozdział I Mapa jako obraz przestrzeni geograficznej

 0    18 Datenblatt    Edytka01
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Geografia
Lernen beginnen
nauka badająca powłokę ziemską, czyli zewnętrzną strefę Ziemi.
Z czego składa się powłoka ziemska?
Lernen beginnen
-Sfera litosfery -sfera atmosfery -sfera hydrosfery -sfera biosfery sfera antroposfery (sfera życia człowieka)
Środowisko Geograficzne
Lernen beginnen
-środowisko antropogeniczne (społeczno-ekonomiczne) środowisko przyrodnicze(elementy przyrodnicze)
środowisko antropogeniczne
Lernen beginnen
-kultura -społeczeństwo -gospodarka
środowisko przyrodnicze
Lernen beginnen
-hydrosfera -biosfera -atmosfera -pedosfera -litosfera
Cel geografii
Lernen beginnen
wyjaśnienie przestrzennego zróżnicowania powłoki ziemskiej, zarówno pod względem przyrodniczym jak i działalności społeczno-gospodarczej człowieka, oraz rozpoznanie powiązań pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a działalnością człowieka
Podział geografii
Lernen beginnen
-Geografia fizyczna -geomorfologia -Geografia gleb -Klimatologia -Hydrologia -Geografia roślin i zwierząt -Geografia społeczno-ekonomiczna -Geografia kultury -Geografia społeczna -Geografia ludności i osadnictwa -Geografia polityczna -Geografia rolnictwa -Geografia przemysłu -Geografia komunikacji -Geografia usług
Jakie nauki odpowiadają: -Geografia
Lernen beginnen
-środowisko geograficzne
Jakie nauki odpowiadają: -Geografia fizyczna
Lernen beginnen
-środowisko przyrodnicze
Jakie nauki odpowiadają: -geomorfologia
Lernen beginnen
-litosfera
Jakie nauki odpowiadają: -Geografia gleb
Lernen beginnen
-pedosfera
Jakie nauki odpowiadają: -Klimatologia
Lernen beginnen
-atmosfera
Jakie nauki odpowiadają: -Hydrologia
Lernen beginnen
-hydrosfera
Jakie nauki odpowiadają: -Geografia roślin i zwierząt
Lernen beginnen
-biosfera
Jakie nauki odpowiadają: -Geografia społeczno-ekonomiczna
Lernen beginnen
-środowisko antropogeniczne
Jakie nauki odpowiadają: -Geografia kultury
Lernen beginnen
-kultura
Jakie nauki odpowiadają: -Geografia społeczna -Geografia ludności i osadnictwa -Geografia polityczna
Lernen beginnen
-społeczeństwo
Jakie nauki odpowiadają: -Geografia rolnictwa -Geografia przemysłu -Geografia komunikacji -Geografia usług
Lernen beginnen
-gospodarka

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.