rozmowa z dzieckiem

 0    27 Datenblatt    iwaszek12
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
czym było to całe jęczenie wcześniej?
Lernen beginnen
what was all the whining before
nie pluć mlekiem
Lernen beginnen
don't spit up the milk
boli cię brzuch
Lernen beginnen
your tummy hurts
jesteś dziś taki rozmowny
Lernen beginnen
you are so talkactive today
zmień pieluchę
Lernen beginnen
change your diaper
jest całkiem przytulnie
Lernen beginnen
it is pretty cozy
dostałeś coś do jedzenia?
Lernen beginnen
did you get something to eat
zetrzyj skórę, która zaczyna odpadać
Lernen beginnen
rub the skin off that's starting to come off
Zostałem wyrzucony
Lernen beginnen
I am getting kicked out
ma obsesję na punkcie pociągów
Lernen beginnen
he is obsessed with trains
Przesiaduję w naszym pokoju
Lernen beginnen
I am hanging out in our room
Wytarłem to
Lernen beginnen
I wiped it off
ruszamy nakarmić renifery
Lernen beginnen
we are off to feed the reindeer
wyrzucić swoje jedzenie
Lernen beginnen
dump out your food
kiedy was nie było, wydarzyło się coś ważnego
Lernen beginnen
while you guys were gone something important happened
ekspres polarny okazał się sukcesem
Lernen beginnen
the polar express was a success
kiedy nadepniesz stopą, woda spływa po Twojej stopie
Lernen beginnen
when you step on with your foot water comes over your foot
długość życia
Lernen beginnen
lifetime
objaw
Lernen beginnen
symptom
on tylko się z tobą droczy
Lernen beginnen
he just teasing you
przestraszył cię?
Lernen beginnen
did he freak you out?
nie ślizgaj się na lodzie
Lernen beginnen
don't slip on the ice
co powiesz na waszą trójkę, która pobiegnie na górę i pobawi się?
Lernen beginnen
how about all three of you guys run upstairs and play?
jak późno pozwoliłeś mi dzisiaj spać?
Lernen beginnen
how late did you let me sleep today?
będzie siniak czy coś
Lernen beginnen
is going to a bruise or something
nie wkładaj tego we włosy
Lernen beginnen
don't get it in your hair
ona się z tym nie pogodzi
Lernen beginnen
she will not get over it

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.