Rozne do FCE 9 (1)

 0    406 Datenblatt    annasecewicz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
gorliwy, zapalony, namiętny, entuzjastyczny
Lernen beginnen
avid
gałązka
Lernen beginnen
twig
On zwrócił ich uwagę, kiedy nadepnął na gałązkę.
Lernen beginnen
• He attracted their attention by stepping on a twig.
oszczerstwo, paszkwil, potwarz, zniesławienie formal
Lernen beginnen
libel
całkowicie odmienny, krańcowo różny, jak niebo i ziemia, podobny jak dzień do nocy
Lernen beginnen
as different as chalk and cheese, like chalk and cheese, be chalk and cheese, different as chalk and cheese, as different as day and night
pojedynek
Lernen beginnen
duel
śpiewać hymn
Lernen beginnen
hymn
film akcji, film sensacyjny
Lernen beginnen
action film, action movie American English, action-packed movie, actioner informal
Nie oglądam zbyt wielu filmów akcji.
Lernen beginnen
• I don't watch too many action movies.
postąpić podobnie, zrobić to samo
Lernen beginnen
do likewise
wejść na antenę, zacząć nadawać
Lernen beginnen
go on the air
zamartwiać się
Lernen beginnen
distress oneself
haniebny
Lernen beginnen
dishonourable British English, dishonorable American English
bezgraniczny, bezbrzeżny, bezkresny, nieograniczony, nieskończony
Lernen beginnen
boundless
słynąć z czegoś, być znanym z czegoś
Lernen beginnen
be renowned for something
rozrywki, zajęcie w wolnym czasie
Lernen beginnen
leisure activities
centrum rekreacyjne
Lernen beginnen
leisure facility
bezwartościowy
Lernen beginnen
worthless
nie popełniać żadnych błędów British English
Lernen beginnen
not put a foot wrong
przygotowywać, preparować
Lernen beginnen
make something up, make up something
Już przygotowałam potrzebne składniki.
Lernen beginnen
• I have already made up the needed ingredients.
Jest z nim totalnie zakochana.
Lernen beginnen
She's over head and ears in love with him.
kompletnie, totalnie, całkowicie, beznadziejnie
Lernen beginnen
over head and ears
Kompletnie tonę w długach.
Lernen beginnen
I'm over head and ears in debt.
kompletnie, totalnie, całkowicie, beznadziejnie
Lernen beginnen
over head and ears
wiedza lub umiejętność specjalistyczna
Lernen beginnen
expertise
Oni są sfrustrowani jego brakiem wiedzy specjalistycznej w tej dziedzinie.
Lernen beginnen
• They are frustrated by his lack of expertise in this field.
brzydki jak noc
Lernen beginnen
as ugly as sin
całkowicie bezpieczny, bardzo bezpieczny
Lernen beginnen
as safe as houses, safe as houses
być całkowicie bezpiecznym British English
Lernen beginnen
be as safe as houses
Tydzień lub dwa tutaj i ona będzie zdrowa jak ryba.
Lernen beginnen
A week or two here and she'll be as fit as a fiddle.
zdrów jak ryba
Lernen beginnen
as fit as a fiddle
jak słoń w składzie porcelany (zachowywać się niezgrabnie, nieporadnie)
Lernen beginnen
like a bull in a china shop
działać jak marzenie (świetnie działać)
Lernen beginnen
work like a dream
kląć jak szewc
Lernen beginnen
swear like a lord
jak wicher (szybko)
Lernen beginnen
like the wind
powoli ale dokładnie
Lernen beginnen
slowly but surely, slowly but steadily
obok siebie synonim: shoulder to shoulder
Lernen beginnen
side by side
ręka w rękę, ramię w ramię
Lernen beginnen
side by side
wóz albo przewóz synonimy: sink or swim, win or lose
Lernen beginnen
make or break, make it or brake it
rozmowa w cztery oczy
Lernen beginnen
tete-a-tete
nie ma sensu czegoś robić
Lernen beginnen
there's no point doing something, there's no point in doing something
telepatia
Lernen beginnen
telepathy
Myślę, że on się wyliże.
Lernen beginnen
I think he's going to pull through.
powracać do zdrowia, wylizać się, wyjść z choroby
Lernen beginnen
pull through
naklejka, nalepka
Lernen beginnen
sticker
Cena jest tu, na tej małej nalepce.
Lernen beginnen
• It says the price right here, on this little sticker.
zabrać się do robienia czegoś
Lernen beginnen
get down to doing something
kaloryfer
Lernen beginnen
radiator
Mam kaloryfer w każdym pokoju.
Lernen beginnen
• I've got a radiator in every room.
Możesz podkręcić kaloryfer?
Lernen beginnen
• Could you turn up the radiator?
Ten nowy kaloryfer jest bardzo wydajny.
Lernen beginnen
• This new radiator is very efficient.
wzrokowo, wizualnie
Lernen beginnen
visually
zmusić kogoś do zrobienia czegoś
Lernen beginnen
whip somebody into something
Trzymam kciuki.
Lernen beginnen
I'm keeping my fingers crossed.
Mam nadzieję, że zdasz egzamin. Trzymam kciuki.
Lernen beginnen
• I hope you pass your exam. I'm keeping my fingers crossed.
pogodzić się (z faktem, że się z kimś rozstało), dać sobie z kimś spokój, otrząsnąć się (po rozstaniu z kimś)
Lernen beginnen
get over somebody
To już miesiąc. Musisz dać sobie z nią spokój.
Lernen beginnen
• It's been a month. You have to get over her.
Musisz dać sobie spokój z Peterem, on cię zdradził.
Lernen beginnen
• You have to get over Peter, he cheated on you.
Nadal nie mogę otrząsnąć się po mojej pierwszej żonie, była miłością mojego życia.
Lernen beginnen
• I still can't get over my first wife, she was the love of my life.
zwykły, normalny bieg spraw (np. w urzędzie, w firmie)
Lernen beginnen
business as usual
indyk
Lernen beginnen
turkey
Na farmie mieliśmy kilka indyków.
Lernen beginnen
• We had several turkeys on the farm.
Amerykanie jedzą indyka podczas Święta Dziękczynienia.
Lernen beginnen
• Americans eat turkey at Thanksgiving.
osobiście synonim: personally
Lernen beginnen
in person
dozownik mydła
Lernen beginnen
soap dispenser
mierzyć czyjąś temperaturę
Lernen beginnen
take somebody's temperature
dokuczać komuś z powodu czegoś
Lernen beginnen
tease somebody about something
idea, pomysł (efekt czyjegoś namysłu)
Lernen beginnen
brainchild
świadczyć o czymś
Lernen beginnen
testify to something
Jeśli pozbawimy ich źródła utrzymania, nie będą mieli szansy na przetrwanie.
Lernen beginnen
If we take away their livelihood, they will have no chance of survival.
utrzymanie, środki utrzymania, środki do życia
Lernen beginnen
livelihood
dysleksja
Lernen beginnen
dyslexia, word blindness
obiecujący, dobrze się zapowiadający
Lernen beginnen
off and running
szczery
Lernen beginnen
honest
Potrzebuję szczerej opinii - jak wyglądam w tej koszuli?
Lernen beginnen
• I need an honest opinion - how do I look in this shirt?
Twoje szczere komentarze są czasami okrutne.
Lernen beginnen
• Your honest comments are sometimes cruel.
Jeśli mam być z tobą szczery, nie zostały mi żadne pieniądze.
Lernen beginnen
• To be honest with you, I don't have any money left.
przeglądarka internetowa
Lernen beginnen
web browser
Czy zaktualizowałaś swoją przeglądarkę internetową do najnowszej wersji?
Lernen beginnen
• Did you update your web browser to the latest version?
Z jakiej przeglądarki internetowej korzystasz?
Lernen beginnen
• Which web browser do you use?
pewny, przekonany, przeświadczony synonimy: certain, positive, convinced
Lernen beginnen
confident
On jest zawsze taki pewien swojej przyszłości.
Lernen beginnen
• He is always so confident about his future.
Jestem pewien twojego sukcesu.
Lernen beginnen
• I'm confident of your success.
On jest taki przekonany o wygranej, że już zaczął świętować!
Lernen beginnen
• He is so confident of winning that he has already started celebrating!
Peter jest przeświadczony o swojej wyższości nade mną.
Lernen beginnen
• Peter is so confident about his superiority over me.
oczyścić atmosferę, wyjaśnić sytuację
Lernen beginnen
clear the air
entuzjastyczny (o recenzji, opinii)
Lernen beginnen
rave
Film dostał entuzjastyczne recenzje od krytyków.
Lernen beginnen
• The film got rave reviews from the critics.
Film dostał entuzjastyczne recenzje od krytyków.
Lernen beginnen
The film got rave reviews from the critics.
entuzjastyczny (o recenzji, opinii)
Lernen beginnen
rave
podążać za marzeniami, iść za marzeniami
Lernen beginnen
follow one's dreams
Idź za marzeniami, a wszystko będzie możliwe.
Lernen beginnen
• Follow your dreams and everything will be possible.
iść na całość, pójść na całość
Lernen beginnen
go all in
iść jak owce na rzeź
Lernen beginnen
go like lambs to the slaughter
emocjonujące, stresujące przeżycie
Lernen beginnen
white-knuckle ride
mrożący krew w żyłach, szaleńczy
Lernen beginnen
white-knuckle
różnić się co do rodzaju
Lernen beginnen
differ in kind
uzasadniony argument
Lernen beginnen
justified argument
wzór
Lernen beginnen
model
On jest wielkim wzorem naukowca.
Lernen beginnen
• He is the very model of a scientist.
współwięzień
Lernen beginnen
fellow prisoner
magiczny, czarodziejski
Lernen beginnen
magic, magical
Czarodzieje mają magiczne różdżki.
Lernen beginnen
• Wizards have magical rods.
podłożyć ogień, podpalić, zapalić
Lernen beginnen
set fire
palić, zapalić (papierosa)
Lernen beginnen
have past tense had, past participle had
Idę zapalić.
Lernen beginnen
• I'm going to have a smoke.
Oni grają plastikową lotką.
Lernen beginnen
They're playing with a plastic shuttle.
lotka do badmintona
Lernen beginnen
shuttle
lotka do badmintona
Lernen beginnen
shuttle
Oni grają plastikową lotką.
Lernen beginnen
• They're playing with a plastic shuttle.
bez wątpienia, niewątpliwie
Lernen beginnen
without a doubt, without doubt
To był, bez wątpienia, najlepszy posiłek jaki kiedykolwiek jadłem.
Lernen beginnen
• It was, without a doubt, the best meal I've ever had.
To jest, bez wątpienia, najgorszy moment w moim życiu.
Lernen beginnen
• This is absolutely, without a doubt, the worst moment of my life.
To było niewątpliwie jedno z najlepszych show, na jakich byłem.
Lernen beginnen
• It was, without doubt, one of the greatest shows I've been to.
Drzwi z tyłu domu były otwarte.
Lernen beginnen
The door at the back of the house was open.
z tyłu (np. budynku)
Lernen beginnen
at the back
Szykuj się na imprezę!
Lernen beginnen
Get ready for a party!
przygotowywać się, szykować się
Lernen beginnen
get ready
żwawy i ochoczy, pełen energii i entuzjazmu
Lernen beginnen
bright eyed and bushy tailed, bright-eyed and bushy-tailed
wspomnieć, że
Lernen beginnen
note that
Chciałbym wspomnieć, że mówię płynnie trzema językami. Powinieneś mnie zatrudnić.
Lernen beginnen
• I would like to note that I speak three languages fluently. You should hire me.
Warto wspomnieć, iż dałem ci podwyżkę trzy miesiące temu.
Lernen beginnen
• It is worthy to note that I have given you a raise three months ago.
świadoma decyzja
Lernen beginnen
deliberate decision
oddawać komuś sprawiedliwość, przyznać komuś rację
Lernen beginnen
give somebody their due
parking wielopoziomowy
Lernen beginnen
multi-storey car park British English, multi-storey parking garage American English, parkade Canadian English
entuzjastycznie, ochoczo
Lernen beginnen
enthusiastically
przegrać bitwę
Lernen beginnen
lose a battle
poziom przyprawiający o zawrót głowy
Lernen beginnen
dizzy heights
niepoprawny (np. romantyk), niezmienny
Lernen beginnen
incurable
mieć napięte nerwy, być spiętym, być zdenerwowanym
Lernen beginnen
be on the edge
Ona miała ostatnio powód, by mieć nerwy napięte jak postronki.
Lernen beginnen
• She had a reason to be on edge lately.
rozdźwięk (np. między dwoma zdaniami)
Lernen beginnen
rift
Istnieje rozdźwięk między tym co mówi a tym, co robi.
Lernen beginnen
• There is a rift between what he says and what he does.
Istnieje rozdźwięk między tym co mówi a tym, co robi.
Lernen beginnen
There is a rift between what he says and what he does.
rozdźwięk (np. między dwoma zdaniami)
Lernen beginnen
rift
udomowiony, oswojony, zagospodarowany
Lernen beginnen
domesticated
domator, domatorka
Lernen beginnen
stay-at-home
beknąć
Lernen beginnen
give a burp
gazowany (woda)
Lernen beginnen
sparkling
Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że była ona chora w momencie pisania egzaminu.
Lernen beginnen
We have to take account of the fact that she was ill at the time of writing the exam.
wziąć coś pod uwagę, uwzględniać coś
Lernen beginnen
take account of something, take something into account
ponaglać, pospieszać
Lernen beginnen
spur
Nie ponaglaj mnie! Działam tak szybko, jak mogę.
Lernen beginnen
• Don't spur me! I'm moving as fast as I can.
skontaktować się z kimś, spotkać się z kimś
Lernen beginnen
touch base
wrócić do zdrowia
Lernen beginnen
make a recovery
bezzwłoczny (o odpowiedzi), rychły (powrót do zdrowia)
Lernen beginnen
speedy
prędzej czy później
Lernen beginnen
sooner or later
Prędzej czy później oni rozstaną się.
Lernen beginnen
• Sooner or later they will split up.
Prędzej czy później zdobędziesz swój tytuł naukowy.
Lernen beginnen
• Sooner or later, you will get your degree.
mieć rękę do roślin, mieć smykałkę do ogrodnictwa
Lernen beginnen
have green fingers British English, have a green thumb American English
"Masz piękne kwiaty." "Dzięki, mam rękę do roślin."
Lernen beginnen
• "You have beautiful flowers." "Thanks, I have a green thumb."
Wszystkie twoje rośliny rosną tak szybko. Musisz mieć rękę do roślin.
Lernen beginnen
• All your plants grow so fast. You must have green fingers.
z dobrą ręką do roślin (o osobie)
Lernen beginnen
green-thumbed, green-fingered
Wszystkie twoje rośliny rosną tak szybko. Musisz mieć rękę do roślin.
Lernen beginnen
All your plants grow so fast. You must have green fingers.
mieć rękę do roślin, mieć smykałkę do ogrodnictwa
Lernen beginnen
have green fingers British English, have a green thumb American English
sprzeciwiać się
Lernen beginnen
antagonize, antagonise British English
obłąkaniec, szaleniec, wariat
Lernen beginnen
lunatic
Szedłem ulicą, gdy ten szaleniec mnie zaatakował.
Lernen beginnen
• I was walking down the street, when this lunatic attacked me.
niewyraźny
Lernen beginnen
hazy
Mam tylko niewyraźne wspomnienia z tych dziecięcych zabaw urodzinowch.
Lernen beginnen
• I have only a hazy memory of the childhood birthday parties.
Mam tylko niewyraźne wspomnienia z tych dziecięcych zabaw urodzinowch.
Lernen beginnen
I have only a hazy memory of the childhood birthday parties.
niewyraźny
Lernen beginnen
hazy
autorefleksja
Lernen beginnen
self-reflection
histeryk, panikarz
Lernen beginnen
drama queen
znakomita rzecz, świetna rzecz
Lernen beginnen
wow
Ta nowa aplikacja to świetna rzecz, pomaga ludziom znaleźć dobre restauracje.
Lernen beginnen
• This new app is a wow, it helps people find good restaurants.
Ten gadżet to znakomita rzecz, jest bardzo przydatny.
Lernen beginnen
• This gadget is a wow, it's very useful.
Jak ktokolwiek może uważać ten film za śmieszny?
Lernen beginnen
How could anyone deem this film funny?
sądzić, uważać formal
Lernen beginnen
deem
uznać kogoś za formal
Lernen beginnen
deem
On został uznany za niepoczytalnego.
Lernen beginnen
• He was deemed insane.
martwić się, rozpaczać
Lernen beginnen
sorrow
ciężko się pozbyć starych nawyków
Lernen beginnen
old habits die hard
dać radę, zrobić coś dobrze, rozwalić system slang
Lernen beginnen
nail something
Dostałaś najwyższą ocenę z testu z matmy. Rozwaliłaś system!
Lernen beginnen
• You got A from the math test. You nailed it!
W swoim nowym teledysku, totalnie udało jej się odwzorować doświadczenie bycia na grzybkach.
Lernen beginnen
• In her new videoclip, she totally nailed the shrooms experience.
Chyba sobie żarty stroisz!
Lernen beginnen
You've got to be kidding me!
żartować, stroić sobie żarty informal
Lernen beginnen
kid
kłótnia, awantura (zwłaszcza bardzo hałaśliwa) British English informal
Lernen beginnen
argy-bargy, argie-bargie, argle-bargle
towarzysze broni
Lernen beginnen
brothers in arms
skapywać, powoli wypływać
Lernen beginnen
dribble out
ujrzeć, spostrzec, spostrzegać literary
Lernen beginnen
behold past tense beheld, past participle beheld
walec drogowy
Lernen beginnen
roadroller
Usłyszałam plusk ze strony jeziora.
Lernen beginnen
I heard a ripple coming from the lake.
plusk
Lernen beginnen
ripple
zmarszczka (na powierzchni wody)
Lernen beginnen
ripple
Kamień wrzucony do wody wywołał zmarszczkę.
Lernen beginnen
• The stone thrown into the water created a ripple.
furgonetka, pick-up, pikap
Lernen beginnen
pick-up, pickup, pick-up truck, pickup truck, pickup van
Jack jeździ czerwoną furgonetką.
Lernen beginnen
• Jack drives a red pickup truck.
Ona nie widziała nigdzie tej furgonetki.
Lernen beginnen
• She didn't see the pickup truck anywhere.
On poszedł z powrotem do swojej furgonetki.
Lernen beginnen
• He went back to his pickup.
najdrobniejsze szczegóły
Lernen beginnen
minutiae
fantazyjnie, wymyślnie
Lernen beginnen
fancifully
sprzeczność, zaprzeczenie, niezgodność synonimy: inconsistency, contradictory
Lernen beginnen
contradiction
Nie ma sprzeczności pomiędzy wiarą a nauką - prawdziwą nauką.
Lernen beginnen
• There is no contradiction between faith and science - true science.
Te dwa stwierdzenia stoją w bezpośredniej sprzeczności względem siebie.
Lernen beginnen
• These two statements are in direct contradiction to each other.
Między pierwszą a drugą wersją zeznań świadka jest niezgodność.
Lernen beginnen
• There is a contradiction between witness's first and second statements.
gorliwość, żarliwość, zapał synonim: zest
Lernen beginnen
zeal
Oni źle zrozumieli mój zapał.
Lernen beginnen
• They misunderstood my zeal.
Ich zapał był zawsze większy niż ich mądrość.
Lernen beginnen
• Their zeal was always greater than their wisdom.
zapał misjonarski, gorliwość misjonarska
Lernen beginnen
missionary zeal
mieć się na baczności, uważać, wystrzegać się, być nieufnym
Lernen beginnen
be wary, be wary of
Kiedy już tam dotrzesz, miej się na baczności.
Lernen beginnen
• Once you get there, be wary.
Uważaj na nieznajomych.
Lernen beginnen
• Be wary of strangers.
Kiedy już tam dotrzesz, miej się na baczności.
Lernen beginnen
Once you get there, be wary.
mieć się na baczności, uważać, wystrzegać się, być nieufnym
Lernen beginnen
be wary, be wary of
słabostka, dziwny nawyk
Lernen beginnen
foible
bezpośrednio krytykować, natrząsać się
Lernen beginnen
snark about something, snark about someone
wnosić coś korzystnego, oferować coś przydatnego
Lernen beginnen
bring something to the table
bezpośredniość, szczerość
Lernen beginnen
directness
szczerość, otwartość
Lernen beginnen
candour British English, candor American English
otwartość, szczerość
Lernen beginnen
frankness
zniszczyć
Lernen beginnen
unmake
prześlizgiwać się po, tuszować, pomniejszać, pomijać
Lernen beginnen
gloss over
opowieść ku przestrodze
Lernen beginnen
cautionary tale
ironiczny, żartobliwy
Lernen beginnen
tongue-in-cheek, tongue in cheek
Twoje ironiczne komentarze są czasami irytujące.
Lernen beginnen
• Your tongue-in-cheek comments are sometimes annoying.
Ona zakochała się w jego ironicznym poczuciu humoru.
Lernen beginnen
• She fell in love with his tongue-in-cheek humour.
Twoje ironiczne komentarze są czasami irytujące.
Lernen beginnen
Your tongue-in-cheek comments are sometimes annoying.
ironiczny, żartobliwy
Lernen beginnen
tongue-in-cheek, tongue in cheek
sztywność, wyniosłość
Lernen beginnen
stuffiness
być nieodłączną częścią czegoś
Lernen beginnen
be part and parcel of something
na dobre i na złe
Lernen beginnen
through thick and thin
Zostanę z nim na dobre i na złe.
Lernen beginnen
• I'll stay with him through thick and thin.
zniszczalny
Lernen beginnen
destructible
przewyższać (siłą, rozumem), być lepszym (od innych) synonimy: trump, outcompete, outmaster
Lernen beginnen
surpass
zajmować, zabierać, zagarniąć slang
Lernen beginnen
hog
Czy to ja zająłem twoją ziemię?
Lernen beginnen
• Am I the one to hog your land?
blokować, okupować informal
Lernen beginnen
hog
Wszyscy oczekują, że będziesz blokował piłkę.
Lernen beginnen
• Everyone will expect you to hog the ball.
schowek, pawlacz, skrytka, kanciapa
Lernen beginnen
cubbyhole
symulować, udawać formal synonim: fake
Lernen beginnen
feign
przeplatać (coś czymś)
Lernen beginnen
intersperse
wydatkować, wydawać (pieniądze)
Lernen beginnen
expend
Muszę wydać więcej pieniędzy, aby zapewnić bezpieczeństwo mojej firmie.
Lernen beginnen
• I need to expend more money to secure the safety of my company.
krzta, odrobina, jota
Lernen beginnen
iota
kler, duchowieństwo
Lernen beginnen
ministry
Kler w tym rejonie wspiera ubogich.
Lernen beginnen
• The ministry in this region supports the poor.
On nienawidzi kleru.
Lernen beginnen
• He hates the ministry.
Kler w tym rejonie wspiera ubogich.
Lernen beginnen
The ministry in this region supports the poor.
kler, duchowieństwo
Lernen beginnen
ministry
harówka, mozół, znój, krwawica formal
Lernen beginnen
toil
Nasz znój w słońcu jest koszmarem.
Lernen beginnen
• Our toil in the sun is a nightmare.
Lata harówki zostawiły na nim ślad.
Lernen beginnen
• Years of toil left a mark on him.
paka, pudło informal
Lernen beginnen
coop
wyprawa krzyżowa, krucjata
Lernen beginnen
crusade
Dante, nie wyjdę za ciebie jedynie po to, by zobaczyć cię martwego po tej krucjacie.
Lernen beginnen
• Dante, I will not marry you only to see you dead in this crusade.
zatrzymywać się na czymś, zauważać coś
Lernen beginnen
alight on something formal, alight upon something formal
poruszenie, nagłe ożywienie
Lernen beginnen
flurry plural: flurries
Kiedy on wszedł do pokoju, nastało nagłe ożywienie.
Lernen beginnen
• There was a flurry of activity in the room when he walked in.
tuman, podmuch (deszczu, śniegu)
Lernen beginnen
flurry plural: flurries
Kiedy otworzyłem drzwi, uderzył we mnie tuman śniegu.
Lernen beginnen
• I was hit by a flurry of snow when I opened the door.
podłoże (np. jakichś zachowań)
Lernen beginnen
undertow
cała masa czegoś, bardzo dużo czegoś informal
Lernen beginnen
a whole lot of something
Poszedłem na zakupy i kupiłem całą masę nowych ubrań.
Lernen beginnen
• I went shopping and got a whole lot of new clothes.
Przyniósł mi całą masę jabłek ze swojego ogrodu.
Lernen beginnen
• He brought me a whole lot of apples from his garden.
być nieprzytomnym, być na środkach uspokajających, być bardzo pijanym
Lernen beginnen
be out of it
Wejście na ten obszar jest zabronione.
Lernen beginnen
This area is off-limits.
zakazany, zabroniony (dostępny tylko dla pewnej grupy)
Lernen beginnen
off-limits
Ta firma była moją odpowiedzialnością prawną od początku.
Lernen beginnen
This company has been my liability from the start.
odpowiedzialność prawna, zobowiązanie
Lernen beginnen
liability
upraszczać, skracać (tak, aby było zrozumiałe dla ogółu ludzi) informal
Lernen beginnen
dumb down
Czy możesz to uprościć?
Lernen beginnen
• Can you dumb it down?
On uprościł dla nas swoją teorię.
Lernen beginnen
• He dumbed his theory down for us.
Czy możesz to uprościć?
Lernen beginnen
Can you dumb it down?
upraszczać, skracać (tak, aby było zrozumiałe dla ogółu ludzi) informal
Lernen beginnen
dumb down
On uprościł dla nas swoją teorię.
Lernen beginnen
He dumbed his theory down for us.
upraszczać, skracać (tak, aby było zrozumiałe dla ogółu ludzi) informal
Lernen beginnen
dumb down
Powinieneś włożyć koszulę do spodni.
Lernen beginnen
You should tuck your shirt in.
wkładać (np. koszulę w spodnie), chować (np. pieniądze do portfela)
Lernen beginnen
tuck
Wiesz co, może nie powinieneś wkładać koszuli do spodni.
Lernen beginnen
You know, maybe you shouldn't tuck in your shirt.
wkładać (np. koszulę w spodnie), chować (np. pieniądze do portfela)
Lernen beginnen
tuck
Wąż ukąsił ją w ścięgno.
Lernen beginnen
A snake got her in the tendon.
ścięgno
Lernen beginnen
tendon
nadwyrężać (np. ścięgno), męczyć (np. oczy)
Lernen beginnen
strain
Praca na komputerze męczy twoje oczy.
Lernen beginnen
• Working at a computer strains your eyes.
Nie możesz całymi dniami oglądać telewizji, zmęczysz sobie oczy.
Lernen beginnen
• You can't watch TV every single day, you'll strain your eyes.
On nadwyrężył na siłowni ścięgno Achillesa.
Lernen beginnen
• He strained Achilles tendon in the gym.
cherlawy, słabowity, chorowity (o osobie)
Lernen beginnen
sickly
książka z hymnami
Lernen beginnen
hymn book, hymnal technical, hymnary
okres, przeciąg, upływ czasu, przerwa
Lernen beginnen
lapse
On miał przerwę w pracy, ale teraz już wrócił.
Lernen beginnen
• He had a lapse at work, but now he's back.
peleryna
Lernen beginnen
cloak
Dajcie mu jego zbroję i czerwoną pelerynę.
Lernen beginnen
• Get him his armor and a red cloak.
On zawsze nosił czarną pelerynę.
Lernen beginnen
• He always wore a black cloak.
On był oszołomiony tą niespodziewaną wiadomością.
Lernen beginnen
He was dazed by the unexpected news.
oszołomiony, osłupiały
Lernen beginnen
dazed
rozmyty, niewyraźny, zamazany
Lernen beginnen
fuzzy
Mamy niewyraźne zdjęcie tego co znajduje się w centrum czarnej dziury.
Lernen beginnen
• We have a fuzzy picture of what lies at the center of a black hole.
splątany, kołtuniasty
Lernen beginnen
matted
Krajobraz był zielony i bujny.
Lernen beginnen
The countryside was green and lush.
bujny (np. o roślinności)
Lernen beginnen
lush
niepełnosprawny umysłowo
Lernen beginnen
mentally retarded
debil, przygłup, jełop spoken
Lernen beginnen
retard
To jest ten debil, o którym mówiłem.
Lernen beginnen
• This is the retard that I was telling you about.
pętać się, pałętać się
Lernen beginnen
hang about
zakłócenia (np. radiowe)
Lernen beginnen
static
co cię to obchodzi? spoken
Lernen beginnen
what's it to you?
grunge (moda i kierunek w muzyce)
Lernen beginnen
grunge
Wiem, że będziesz świetnym ojcem.
Lernen beginnen
I know you'll make a great father.
zostawać, być (kimś)
Lernen beginnen
make
On jest świetnym kucharzem.
Lernen beginnen
He makes a great cook.
zostawać, być (kimś)
Lernen beginnen
make
zostawać, być (kimś)
Lernen beginnen
make past tense made, past participle made
Wiem, że będziesz świetnym ojcem.
Lernen beginnen
• I know you'll make a great father.
On jest świetnym kucharzem.
Lernen beginnen
• He makes a great cook.
Używane z rzeczownikiem. Używane w celu powiedzenia, że ktoś / coś ma informacje cechy do bycia kimś /.
Lernen beginnen
Używane z rzeczownikiem. Używane w celu powiedzenia, że ktoś/coś ma niezbędne cechy do bycia kimś/czymś.
spowalniać (rozwój czegoś), hamować (wzrost czegoś)
Lernen beginnen
stunt
Niewłaściwe nauczanie może zahamować potencjał dzieci do uczenia się.
Lernen beginnen
• Inappropriate teaching may stunt the learning potential of children.
Niewłaściwe nauczanie może zahamować potencjał dzieci do uczenia się.
Lernen beginnen
Inappropriate teaching may stunt the learning potential of children.
spowalniać (rozwój czegoś), hamować (wzrost czegoś)
Lernen beginnen
stunt
dopuścić się zaniedbania
Lernen beginnen
be negligent
Ona przyznaje, że nie jest uczuciową osobą.
Lernen beginnen
She admits that she isn't an affectionate person.
kochający, uczuciowy
Lernen beginnen
affectionate
milusiński, milusi, do przytulenia (np. o zabawce lub zwierzęciu)
Lernen beginnen
cuddly, cuddlesome
wpatrywanie, intensywne spojrzenie
Lernen beginnen
gaze
Nachyl się, abyś mogła złapać jego intensywne spojrzenie.
Lernen beginnen
• Lean in so you can catch his gaze.
Jego intensywne spojrzenie zawsze mnie onieśmiela.
Lernen beginnen
• His gaze always intimidates me.
bachor, smarkacz informal
Lernen beginnen
brat
zadzierający nosa (o osobie) informal
Lernen beginnen
snotty
osoba z zespołem Downa (obraźliwie)
Lernen beginnen
mongoloid
cewka indukcyjna, cewka zapłonowa
Lernen beginnen
spark coil
olewać informal
Lernen beginnen
ditch
Postanowiliśmy jutro wagarować i pójść do parku.
Lernen beginnen
We decided to skip tomorrow and go to the park.
wagarować
Lernen beginnen
skip British English informal, ditch American English informal
wagarować
Lernen beginnen
skip British English informal, ditch American English informal
Postanowiliśmy jutro wagarować i pójść do parku.
Lernen beginnen
• We decided to skip tomorrow and go to the park.
On wagaruje już od tygodnia.
Lernen beginnen
• He's been ditching for a week now.
zarzucić, zarzucać (np. plan, pomysł) informal
Lernen beginnen
ditch
spać dobrze spoken
Lernen beginnen
sleep tight, sleep well
pryszcz, wyprysk informal
Lernen beginnen
pimple, zit American English, quat
On się w ogóle nie przejmuje pryszczami.
Lernen beginnen
• He isn't bothered by zits at all.
Widziałeś jego pryszcza? Jest ogromny.
Lernen beginnen
• Have you seen his pimple? It's huge.
On się w ogóle nie przejmuje pryszczami.
Lernen beginnen
He isn't bothered by zits at all.
pryszcz, wyprysk informal
Lernen beginnen
pimple, zit American English, quat
Widziałeś jego pryszcza? Jest ogromny.
Lernen beginnen
Have you seen his pimple? It's huge.
pryszcz, wyprysk informal
Lernen beginnen
pimple, zit American English, quat
dylemat, kłopot, trudne położenie
Lernen beginnen
predicament
Nie jestem pewny, jak znaleźliśmy się w takim trudnym położeniu.
Lernen beginnen
• I'm not sure how we found ourselves in this predicament.
Mam dylemat i zupełnie nie wiem co robić.
Lernen beginnen
• I'm in a predicament and I completely don't know what to do.
Mam dylemat i zupełnie nie wiem co robić.
Lernen beginnen
I'm in a predicament and I completely don't know what to do.
dylemat, kłopot, trudne położenie
Lernen beginnen
predicament
wydalanie wirusa
Lernen beginnen
viral shedding, virus shedding
nadejście, początek (np. zimy)
Lernen beginnen
onset
Początek zimy był względnie ciepły w tym roku.
Lernen beginnen
• The onset of winter was relatively warm this year.
Początek zimy był względnie ciepły w tym roku.
Lernen beginnen
The onset of winter was relatively warm this year.
nadejście, początek (np. zimy)
Lernen beginnen
onset
łuskowiec (ssak)
Lernen beginnen
pangolin
łuska synonim: squama
Lernen beginnen
scale
Umyj rybę i obierz łuski za pomocą ostrego noża.
Lernen beginnen
• Wash the fish and scrape off the scales with a sharp knife.
Ta ryba ma kolorowe łuski. Jest śliczna.
Lernen beginnen
• This fish has colourful scales. It's lovely.
pazucha
Lernen beginnen
bosom
grzebień biodrowy
Lernen beginnen
iliac crest
wzburzyć, wzburzać, wzruszyć, zryć (np. wodę, powietrze, ziemię)
Lernen beginnen
churn
Robotnicy musieli zryć chodnik, żeby dostać się do rur.
Lernen beginnen
• The workers had to churn the sidewalk to get to the pipes.
Robotnicy musieli zryć chodnik, żeby dostać się do rur.
Lernen beginnen
The workers had to churn the sidewalk to get to the pipes.
wzburzyć, wzburzać, wzruszyć, zryć (np. wodę, powietrze, ziemię)
Lernen beginnen
churn
cykor, cienias, dupa wołowa
Lernen beginnen
wuss slang
No dawaj, nie bądź dupą wołową.
Lernen beginnen
• Oh c'mon, don't be a wuss.
No dawaj, nie bądź dupą wołową.
Lernen beginnen
Oh c'mon, don't be a wuss.
cykor, cienias, dupa wołowa
Lernen beginnen
wuss slang
mięczak, cienias British English informal
Lernen beginnen
wet
Nie bądź cieniasem, zróbmy to!
Lernen beginnen
• Don't be a wet, let's do this!
On jest takim mięczakiem, nigdy nie robi niczego szalonego.
Lernen beginnen
• He's such a wet, he never does anything crazy.
Nie bądź cieniasem, zróbmy to!
Lernen beginnen
Don't be a wet, let's do this!
mięczak, cienias British English informal
Lernen beginnen
wet
ceremonia, obrządek, obrzęd, ryt
Lernen beginnen
rite
Nie byłam w stanie dokończyć obrzędu w wyznaczonym czasie.
Lernen beginnen
• I was unable to conclude the rite in the allotted time.
Czy jej obrząd płodności zrodził jakieś plony?
Lernen beginnen
• Has her fertility rite born any seed?
U mojego ludu tak wygląda rytuał przejścia.
Lernen beginnen
It is a rite of passage among my people.
zwyczaj, rytuał
Lernen beginnen
rite
kaligrafia (sztuka starannego pisania) formal
Lernen beginnen
penmanship
łomot, huk
Lernen beginnen
clunk
grzmotnąć, huknąć
Lernen beginnen
clunk
brud, syf American English informal
Lernen beginnen
grunge
fryzura męska (z dłuższymi włosami z tyłu głowy)
Lernen beginnen
mullet
spóźnienie (zwykle na lekcje) American English
Lernen beginnen
tardy
hala
Lernen beginnen
concourse
być parą, prowadzać się ze sobą
Lernen beginnen
be an item
kazirodztwo
Lernen beginnen
incest
na odległość ramienia
Lernen beginnen
at arm's length
trzymać kogoś na dystans
Lernen beginnen
keep somebody at arm's length
podskakiwać w górę i w dół, falować (np. na wodzie)
Lernen beginnen
bob
Zauważyliśmy naszą piłkę plażową falującą na wodzie.
Lernen beginnen
• We noticed our beach ball bobbing on the water.
Mewa faluje na morzu.
Lernen beginnen
• A seagull is bobbing on the sea.
Zauważyliśmy naszą piłkę plażową falującą na wodzie.
Lernen beginnen
We noticed our beach ball bobbing on the water.
podskakiwać w górę i w dół, falować (np. na wodzie)
Lernen beginnen
bob
pożądliwie, lubieżnie
Lernen beginnen
lustfully
Przestań rozwodzić się nad swoimi problemami, to nie pomoże.
Lernen beginnen
Stop dwelling on your problems, it won't help.
rozpamiętywać coś, rozwodzić się nad czymś, rozgrzebywać coś (np. przeszłość)
Lernen beginnen
dwell on something, dwell upon something
rozpaść się, rozpadać się, popaść w ruinę, popadać w ruinę
Lernen beginnen
crumble
Ta wioska popadła w ruinę, kiedy wszyscy wyjechali do pracy do miasta.
Lernen beginnen
• The village crumbled when everyone left to work in the city.
Ten budynek by się zawalił gdyby nie miał solidnej konstrukcji.
Lernen beginnen
• The building would crumble if it weren't for its sturdy structure.
Ta wioska popadła w ruinę, kiedy wszyscy wyjechali do pracy do miasta.
Lernen beginnen
The village crumbled when everyone left to work in the city.
rozpaść się, rozpadać się, popaść w ruinę, popadać w ruinę
Lernen beginnen
crumble
splajtować, popaść w ruinę finansową
Lernen beginnen
go down the drain
popaść w ruinę
Lernen beginnen
fall into decay
poruszać, ruszać
Lernen beginnen
stir,
Czekam na falę miłości, która by się we mnie poruszyła.
Lernen beginnen
• I'm longing for a wave of love that would stir in me.
Wiatr delikatnie poruszył liśćmi.
Lernen beginnen
• The wind gently stirred the leaves.
spierzchnięty, popękany
Lernen beginnen
chapped
spierzchnąć (np. usta)
Lernen beginnen
chap
lakierować, polakierować, spryskać lakierem
Lernen beginnen
lacquer, lacker
Żelazo jest twardsze od brązu, ale jest kruche.
Lernen beginnen
Iron is harder than bronze, but it's brittle.
kruchy (twardy, ale łatwo łamliwy)
Lernen beginnen
brittle

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.