Różne zdania nr 2

 0    25 Datenblatt    annaborkowska69
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Dzień dobry Poproszę o pokój dwuosobowy
Lernen beginnen
Good morning, can I a double room, please
chciałabym pokój dwuosobowy
Lernen beginnen
I would like a double room
Mam rezerwację w tym hotelu
Lernen beginnen
I have a reservation in this hotel
Czy mógłby pan podpisać ten druczek
Lernen beginnen
Can you sign this form, please?
Czy jest pani w Londynie turystycznie Czy w interesach
Lernen beginnen
Are you in London on touristica or business
proszę zameldować się w hotelu
Lernen beginnen
check in the hotel, please
on jest dziennikarzem pracuje w czasopiśmie New Yorker
Lernen beginnen
he is a journalist, he works writer for the magazine New Yorker
mogę prosić o klucz
Lernen beginnen
can I have a key, please?
to białe krzesło nie jest moje ono należy do mojego szefa
Lernen beginnen
this white chair is not mine it is my boss'
Anna jest zastępczynią wydawcy tej gazety
Lernen beginnen
Anna is the assistant editor of this newspaper
Ta torba nie jest moja
Lernen beginnen
This bag is not mine
Poproszę o dowód tożsamości ze zdjęciem
Lernen beginnen
Can I have your a photo ID
on jest zastępcą szefa tej firmy a ja jestem jej dyrektorem
Lernen beginnen
he is the company's deputy boss and I am its director
Joanna lubi różowy kolor a Andrzej niebieski
Lernen beginnen
Joanna likes pink and Andrzej likes blue
czy może być paszport?
Lernen beginnen
can there be a passport?
Czy może pani przeliterować nazwisko
Lernen beginnen
Can you spell the name, please
co jest na biurku
Lernen beginnen
what's on the desk
w jakim ona jest wieku
Lernen beginnen
how old is she
on nie nazywa się Kowalski tylko Nowak
Lernen beginnen
his name is not Kowalski, but Nowak
ona ma daleko do domu
Lernen beginnen
she has a long way home
Mój mąż jest przystojnym mężczyzną
Lernen beginnen
My husband is a handsome man
Rosja jest blisko Polski
Lernen beginnen
Russia is near to Poland
ja czytam książkę mojemu dziecku
Lernen beginnen
I read a book to my child
Mój dom jest pełen jasnych kolorów
Lernen beginnen
My home is full of light colors
mam samochód który nie jest nowy
Lernen beginnen
I have a car which is not new

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.