różnice kulturowe

 0    33 Datenblatt    dariuszluczak15
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
gospodarz
Chcielibyśmy podziękować naszemu gospodarzowi za ten miły wieczór.
Lernen beginnen
host
We'd like to thank our host for this lovely evening.
dowiadywać się
Lernen beginnen
find out
wrogie
Lernen beginnen
hostile
wobec
Lernen beginnen
towards
biodra
Lernen beginnen
hips
przyczyna
Lernen beginnen
cause
potrząsać, wstrząsać
Lernen beginnen
shake, shake
własny
Lernen beginnen
one's own
gesty
Lernen beginnen
gestures
temat
Lernen beginnen
topic
temat
Twój email powinien zawierać temat.
Lernen beginnen
subject
You email should contain a subject.
miejsce pracy
Czy twoje miejsce pracy jest nowoczesne?
Lernen beginnen
a workplace
Is your workplace modern?
jednak
Lernen beginnen
however
ktoś
Lernen beginnen
someone
wprowadzi
Lernen beginnen
introduce
tutaj
Zatrzymajmy się tutaj.
Lernen beginnen
here
Let’s stop here.
podsumowanie
Lernen beginnen
summary
rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.
Lernen beginnen
to consider (doing)
We'll have to consider all pros and cons.
niegrzeczny
Lernen beginnen
rude
oczekiwać
Lernen beginnen
expect
przybyć
Samolot powinien przylecieć lada moment.
Lernen beginnen
to arrive
The plane should arrive any minute.
większość
Lernen beginnen
most
dolny
Lernen beginnen
bottom
gościnność
Lernen beginnen
hospitality
zapraszać
Chciałabym zaprosić cię na moje przyjęcie urodzinowe.
Lernen beginnen
invite
I'd like to invite you to my birthday party.
odmówić
Lernen beginnen
refuse
uprzejmy
Lernen beginnen
polite
pokazując uczucie
Lernen beginnen
showing affection
powodować
Palenie powoduje problemy ze zdrowiem.
Lernen beginnen
cause
Smoking causes health issues.
gesty
Lernen beginnen
gestures
doradza
Lernen beginnen
advises
powinien
Lernen beginnen
should / ought (to)
różnice
Lernen beginnen
differences

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.