Rozprawka- przydatne zwroty

 0    31 Datenblatt    juliakaczorek0699
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Osobiście uważam, że
Lernen beginnen
Personally, I believe (that)
Moim zdaniem
Lernen beginnen
In my opinion, / To my mind,
W tym eseju będę dowodzić, że
Lernen beginnen
In this essay I am going to argue that
Pozwólcie, że wytłumaczę, dlaczego zgadzam się z takim poglądem
Lernen beginnen
Let me explain why I agree with this view
Z punktu widzenia (rodziców)
Lernen beginnen
From the (parents') point of view
Po pierwsze i najważniejsze
Lernen beginnen
First and foremost,
Z jednego powodu
Lernen beginnen
For one thing,
Na początek
Lernen beginnen
To begin with,
Z jednej strony
Lernen beginnen
On the one hand,
Głównym argumentem przeciw ... jest
Lernen beginnen
The main argument against ... is that
Głównym argumentem za... jest
Lernen beginnen
The main argument in support of... is that
Jednym z argumentów przeawiających na korzyś jest to, że...
Lernen beginnen
One argument in favour is that
synonim do advantage
Lernen beginnen
benefit
synonim do disadvantage
Lernen beginnen
drawback
Często (również) ma nadzieję się na to, że (to wydarzenie)...
Lernen beginnen
It is also often hoped that (the event) will...
Ważne jest również rozważenie...
Lernen beginnen
It is also important/ vital to consider...
Kolejnym minusem jest...
Lernen beginnen
Another downside is...
Dodatkowo
Lernen beginnen
In addition, /additionally
Oprócz tego...
Lernen beginnen
Apart from this/ that,
Nie tylko to, lecz także
Lernen beginnen
Not only that, but...
Niemniej jednak
Lernen beginnen
Nevertheless/ Nonetheless
Wprawdzie
Lernen beginnen
Admittedly,
zalety przeważają nad wadami
Lernen beginnen
advantages outweigh the disadvantages
Jesli o mnie chodzi
Lernen beginnen
As far as I am concerned
Po rozważeniu/ podsumowaniu wszystkich...
Lernen beginnen
All things considered... / Taking everything into account...
Ze wszystkich tych względów jestem przekonany, że
Lernen beginnen
For all these reasons, I am convinced that
Zastanówmy się nad dobrymi i złymi stronami...
Lernen beginnen
Let us consider the advantages and disadvantages of...
Taki pomysł ma zarówno dobre, jak i złe strony
Lernen beginnen
This idea can be said to have both advantages and disadvantages.
Jakie są zalety i wady takiego rozwiązania?
Lernen beginnen
What are the benefits and drawbacks of such a solution?
Jakie są argumenty za takim pomysłem i przeciw niemu?
Lernen beginnen
What are the arguments for and against this idea?
Dużo osób (dzisiaj) uważa, że...
Lernen beginnen
(Today) Many people believe that...

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.