rządy parlamentarne

 0    14 Datenblatt    guest1719926
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
kiedy odbyły się pierwsze wybory do sejmu ustawodawczego?
Lernen beginnen
26 stycznia 1919 roku
kto ma brać udział w wyborach do sejmu
Lernen beginnen
wszyscy obywatele Rzeczypospolitej powyżej 21 roku życia
Kto otrzymał najwięcej głosów w wyborach?
Lernen beginnen
endencja zgromadzona w związku Ludowo narodowym (ZLN)
jakie ugrupowania weszły do sejmu oprócz tendencji
Lernen beginnen
ugrupowania chłopskie polskie stronnictwo ludowe piast i polskie stronnictwo ludowe - wyzwolenia oraz lewicowe polska partia socjalistyczna
Mała Konstytucja
Lernen beginnen
uchwalona 1919 roku miała obowiązywać do momentu uchwalenia pełnej Ustawy Zasadniczej. sejm ustawodawczy najważniejsza władza a rząd i naczelnik odpowiadali przed sejmem
Kiedy uchwalono Konstytucję marcową?
Lernen beginnen
17 marca 1921 roku
konstytucja marcowa
Lernen beginnen
zasada dwuizbowości parlamentu zasada zwierzchnictwa narodu zasada trójpodziału władzy prezydent wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na 7 lat sejm i senat wybierane na 5 lat Wolności Obywatelskie
W którym roku odbyły się kolejne wybory?
Lernen beginnen
1922
Kto wygrał kolejne wybory?
Lernen beginnen
najwięcej głosów zdobyła tendencja wraz z kadencją które przed wyborami utworzyły chrześcijański związek Jedności Narodowej chjena
Kim był pierwszy prezydent
wywołało to niezadowolenie endencji
Lernen beginnen
Gabriel Narutowicz
kiedy doszło do zamachu na prezydenta
Lernen beginnen
16 grudnia 1922 roku przez eligiusza Niewiadomskiego
Kto był następcą Gabriela Narutowicza?
Lernen beginnen
Stanisław Wojciechowski
reformy Grabskiego
Lernen beginnen
wprowadzenie złotego polskiego podniesienie podatku wprowadzenie Monopoly tytoniowego i spirytusowego utworzenie Banku Polskiego
mniejszości narodowe w Polsce
Lernen beginnen
Ukraińcy białorusini Litwini Niemcy Żydzi

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.