Rzeczy - Cose

 0    35 Datenblatt    wloskidzien2
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
rzecz
Powiedz mi jedną rzecz.
Lernen beginnen
cosa
Dimmi una cosa.
nic
W tym mieście nie ma nic ciekawego.
Lernen beginnen
nulla
Non c'è nulla di interessante in questa città.
coś
Zjedzmy coś.
Lernen beginnen
qualcosa
Mangiamo qualcosa.
bankomat
Gdzie znajdę bankomat?
Lernen beginnen
bancomat
Dove posso trovare un bancomat?
dom
Czas na powrót do domu.
Lernen beginnen
casa
È ora di tornare a casa.
informacja
Gdzie znajdę więcej informacji?
Lernen beginnen
informazione
Dove posso trovare maggiori informazioni?
zakupy
W czasie wolnym chodzę na zakupy.
Lernen beginnen
shopping
Nel mio tempo libero vado a fare shopping.
jedzenie
Lubię tradycyjne jedzenie.
Lernen beginnen
cibo
Mi piace il cibo tradizionale.
śniadanie
Co chcesz na śniadanie?
Lernen beginnen
colazione
Cosa vuoi per colazione?
obiad
O której godzinie masz przerwę obiadową?
Lernen beginnen
pranzo
A che ora prendi una pausa pranzo?
kolacja
Kolacja nie jest jeszcze gotowa.
Lernen beginnen
cena
La cena non è ancora pronta.
kawa
Proszę kawę z mlekiem.
Lernen beginnen
caffè
Un caffè latte, per favore.
herbata
Wolę herbatę niż kawę.
Lernen beginnen
Preferisco il tè al caffè.
woda
Nie zapomnij zabrać butelki wody.
Lernen beginnen
acqua
Non dimenticare di portare una bottiglia d'acqua.
spotkanie
Muszę odwołać nasze spotkanie.
Lernen beginnen
incontro
Devo cancellare il nostro incontro.
samochód
Gdzie mogę wypożyczyć samochód?
Lernen beginnen
macchina
Dove posso noleggiare una macchina?
autobus
Nie lubię podróżować autobusem.
Lernen beginnen
autobus
Non mi piace viaggiare in autobus.
pociąg
Pociągi są naprawdę szybkie.
Lernen beginnen
treno
I treni sono veramente veloci.
bilet
Ile kosztuje bilet tam i z powrotem?
Lernen beginnen
biglietto
Quanto costa il biglietto di andata e ritorno?
taksówka
Pojedź taksówką - będzie szybciej.
Lernen beginnen
taxi
Prendi un taxi: sarà più veloce.
bagaż
Zawsze długo czekam przy odbiorze bagażu.
Lernen beginnen
bagaglio
Aspetto sempre a lungo al ritiro bagagli.
pamiątka
Moja siostra chce kupić jakieś pamiątki.
Lernen beginnen
souvenir
Mia sorella vuole comprare dei souvenir.
dokumenty
Mój ojciec zgubił wszystkie swoje dokumenty.
Lernen beginnen
documenti
Mio padre ha perso tutti i suoi documenti.
paszport
Mogę zobaczyć Pański paszport?
Lernen beginnen
passaporto
Posso vedere il Suo passaporto?
pieniądze
Goście chcą wyciągnąć pieniądze z bankomatu.
Lernen beginnen
soldi
Gli ospiti vogliono prelevare soldi dal bancomat.
portfel
Gdzie jest twój portfel?
Lernen beginnen
portafoglio
Dov'è il tuo portafoglio?
policja
Wezwij policję.
Lernen beginnen
polizia
Chiama la polizia.
praca
Moja praca jest bardzo satysfakcjonująca.
Lernen beginnen
lavoro
Il mio lavoro è molto soddisfacente.
impreza
Zorganizujmy imprezę!
Lernen beginnen
festa
Organizziamo una festa!
ubranie
Gdzie mogę wyprać ubranie?
Lernen beginnen
vestiti
Dove posso lavare i miei vestiti?
ręka
Gdzie mogę umyć ręce?
Lernen beginnen
mano
Dove posso lavarmi le mani?
oko
Swędzi mnie oko.
Lernen beginnen
occhio
Mi prude l'occhio.
twarz
Ona ma taką piękną twarz!
Lernen beginnen
faccia
Lei ha una faccia così bella!
pies
Boję się psów.
Lernen beginnen
cane
Ho paura dei cani.
kot
Jaki słodki kot!
Lernen beginnen
gatto
Che dolce gatto!

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.