Safari in Africa / Safari w Afryce

 0    59 Datenblatt    grzegorzp9
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
To moja wymarzona podróż.
51
Lernen beginnen
This is my dream journey.
dysyz maj drim dżerni
Zawsze marzyłem/marzyłam o tym żeby pojechać do Afryki
52
Lernen beginnen
I have always dreamt of going to Africa
aj hew olłejs dremt ow gołiń tu afrika
Spójrz na tego słonia
53
Lernen beginnen
Look at this elephant
luk et dys elefant
Ten słoń jest taki wielki!
54
Lernen beginnen
This elephant is so huge!
dys elefant ys soł hjudż
Zobaczyć słonia na własne oczy to niesamowite przeżycie
55
Lernen beginnen
Seeing an elephant with your own eyes is an amazing experience
siin en elefant łiw ołn ajs ys en emejzin ikspirjens
Jestem zachwycony/zachwycona
56
Lernen beginnen
I'm thrilled
ajm frild
To jest sawanna
57
Lernen beginnen
This is a savanna
dysyz e sawana
Czy to jest Serengeti?
58
Lernen beginnen
Is this the Serengeti?
isdys de Serengeti
Co oznacza ta nazwa?
59
Lernen beginnen
What does this name mean?
łot daz dys nejm min
Serengeti oznacza „bezkresną przestrzeń ”
60
Lernen beginnen
Serengeti means 'endless plains'
serengeti minz endles plejns
Serengeti to wielka płaska sawanna.
61
Lernen beginnen
The Serengeti is a vast flat savanna.
de serengeti ys e wast flat sawana
To magiczne miejsce
62
Lernen beginnen
It's a magical place.
yts e madżikol plejs
Ta żyrafa jest taka piękna.
63
Lernen beginnen
This giraffe is so beautiful.
dys dżiraf ys so bjutiful
Nie wiedziałem/wiedziałam, że żyrafy jest takie wysokie!
64
Lernen beginnen
I had no idea giraffes are so tall.
aj hed noł ajdija dzirafs ar soł tol
Ile metrów ma żyrafa?
65
Lernen beginnen
How many meters tall is a giraffe?
hał meni miters tol ys e dżiraf
Żyrafa ma pięć metrów wysokości
66
Lernen beginnen
A giraffe is five meters tall
e dżiraf ys faif miters tol
Żyrafa ma najdłuższy język na świecie.
67
Lernen beginnen
A giraffe has the longest tongue in the world.
e dżiraf hez de longest tang yn de werld
Jej język może mieć metr długości
68
Lernen beginnen
Its tongue can be a metre long
ytz tang ken bi e miter long
Widzę nosorożca
69
Lernen beginnen
I can see a rhino
aj ken si e rajno
Nosorożce to bardzo rzadkie zwierzęta.
70
Lernen beginnen
Rhinoceroses are very rare animals.
rajnosereses ar weri rer enymols
Są gatunkiem zagrożonym
71
Lernen beginnen
They are an endangered species
dej ar en indejndżered spiszys
W Afryce występują dwa gatunki nosorożców.
72
Lernen beginnen
There are two species of rhinos in Africa.
der ar tu spiszys ow rajnos yn afrika
Biały nosorożec ma szeroki pysk
73
Lernen beginnen
The white rhino has a broad mouth.
de łajt rajno hez e brołd mauf
Szary nosorożec ma wąski pysk.
74
Lernen beginnen
The Grey rhino has a narrow mouth
de grej rajno hez e naroł maut
Do którego gatunku należy ten nosorożec?
75
Lernen beginnen
What species does this rhino belong to?
łot spiszys daz dyz rajno bilong tu
Guziec jest podobny do nosorożca.
76
Lernen beginnen
A warthog looks similar to a rhino.
e łorthog luks similar tu e rajno
Guziec jest dużo mniejszy od nosorożca
77
Lernen beginnen
A warthog is a lot smaller than a rhino
e łorthog ys e lot smoler den e rajno
Guziec ma duże kły na nosie
78
Lernen beginnen
A warthog has big tusks on its nose
e łorthog hez big tasks on ytz nous
Wiesz co oznacza słowo safari?
79
Lernen beginnen
Do you know what safari means?
du ju noł łot safari minz
Safari to słowo w języku suahili.
80
Lernen beginnen
Safari is a Swahili word.
safari ys e słahili łerd
Safari w języku suahili znaczy podróż.
81
Lernen beginnen
Safari means a journey in Swahili.
Safari minz e dżerni yn słahili
Znam też inne słowa w języku suahili
82
Lernen beginnen
I know other Swahili words, too
aj noł ader słahili łerds tu
Znam kilka słów w suahili, bo oglądałem film Król Lew
83
Lernen beginnen
I know a few words in Swahili, from the movie The Lion King
aj noł e fju łerds yn słahili from de muwi de lajon king
Simba w języku suahili oznacza lwa
84
Lernen beginnen
Simba in Swahili means a Lion
simba yn słahili minz e lajon
Rafiki w języku suahili to jest przyjaciel
85
Lernen beginnen
Rafiki in Swahili means a friend
rafiki yn słahili minz e frend
Hakuna matata znaczy nie martw się na zapas.
86
Lernen beginnen
Hakuna matata, means don't worry.
hakuna matata minz dont łori
Staram się żyć zgodnie z tymi słowami
87
Lernen beginnen
I'm trying to live my life according to these words
ajm czrajm tu liw maj lajf akordiń tu diz łerds
Jutro też pojedziemy na safari!
88
Lernen beginnen
We'll go on a safari tomorrow, too!
łil goł on e safari tumoroł tu
O której wyruszamy na safari?
89
Lernen beginnen
What time are we leaving for a safari?
łot tajm ar łi liwin for e safari
Co mam zabrać ze sobą?
90
Lernen beginnen
What should I take with me?
łot szudaj tejk łiw mi
Czy rano będzie zimno?
91
Lernen beginnen
Is it going to be cold in the morning?
isyt gołiń tu bi kold yn de mornin
Jaka jest prognoza pogody na jutro?
92
Lernen beginnen
What's the weather forecast for tomorrow?
łots de łeder forkast for tumoroł
Myślę, że trzeba wziąć płaszcze przeciwdeszczowy.
93
Lernen beginnen
I think we should take raincoats
aj fink łi szud tejk rejnkołts
Jakie zwierzęta zobaczymy jutro?
94
Lernen beginnen
What animals are we going to see tomorrow?
łot enymols ar łi gołiń tusi tumoroł
Czy jest szansa, że zobaczymy hipopotama?
95
Lernen beginnen
Is there a chance we will see a hippopotamus?
ys der e czens łi łyl si e hipopotemes
Słyszałem/słyszałam, że hipopotamy czasem atakują ludzi.
96
Lernen beginnen
I heard that hippos can attack people sometimes
aj hert det hipołs ken atak pipol samtajms
Jak blisko możesz podejść do hipopotama?
97
Lernen beginnen
How close can you come to a hippo?
hał klołs ken ju kam tu e hipoł
Czy są tu lwy?
98
Lernen beginnen
Are there any lions here?
ar der eny lajons hije
Czy są tu jakieś skorpiony?
99
Lernen beginnen
Are there any scorpions here?
ar der eny scorpjonz hije
Czy tu można spacerować boso?
100
Lernen beginnen
Can you walk barefoot around here?
ken ju łok berfut eraund hije
O której godzinie zachodzi słońce?
101
Lernen beginnen
What time does the sun set here?
łot tajm daz de san set hije
Chciałbym/chciałabym sfotografować zachód słońca nad sawanną
102
Lernen beginnen
I would like to take a photo of a sunset over the savanna.
aj łud lajk tu tejk e foto ow e sanset ołwer de sawana
Czy ta góra to Kilimandżaro?
103
Lernen beginnen
Is that Mount Kilimanjaro?
ys det małnt Kilimandżaro
Ile metrów wysokości ma Kilimandżaro?
104
Lernen beginnen
How many meters high is Mount Kilimanjaro?
hał meni miters haj ys małnt Kilimandżaro
To jest najwyższy szczyt w Afryce
Lernen beginnen
It's the highest summit in Africa
yts de hajest samyt yn afrika
Kilimandżaro ma prawie sześć tysięcy metrów wysokości
106
Lernen beginnen
Kilimanjaro is almost six thousand meters high
Kilimandżaro ys olmost syks tausen miters haj
Chciałbym/chciałabym popłynąć statkiem na Zanzibar.
107
Lernen beginnen
I would like to take a boat to Zanzibar
aj łud lajk tu tejk e bołt tu Zanzibar
Zostańmy kilka dni na plaży w Mombasie.
108
Lernen beginnen
Let's spend a few days on the beach in Mombasa.
lets spent e fju dejz on de bicz yn mombasa
Chciałbym/chciałabym polecieć balonem nad sawanną.
109
Lernen beginnen
I would like to fly in a hot air balloon over the savanna.
aj łud lajk tu flaj yn e hot balun ołwer de sawana.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.