Secutitate IT - IT security

 0    26 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
semnătură electronică
Lernen beginnen
electronic signature
copiil de siguranță a datelor
Administratorul nostru de sistem este responsabil de realizarea copiilor de siguranță a datelor.
Lernen beginnen
data backup
Our system administrator is responsible for data backup.
vierme de calculator
Lernen beginnen
computer worm
cal troian
Programul meu anti-virus a detectat 2 cai troieni.
Lernen beginnen
trojan horse
la fel: trojan
My anti-virus program detected 2 trojan horses.
scurgeri de date
Scurgerile de date se referă la câteva mii de utilizatori ai portalului.
Lernen beginnen
data leak
The data leak concerns a few thousand users of the portal.
protecția datelor
Protecția datelor este în prezent una dintre cele mai importante priorități ale Uniunii Europene.
Lernen beginnen
data protection
Data protection is currently one of the most important priorities of the European Union.
război cibernetic
Lernen beginnen
cyberwarfare
+19 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Business English (versiunea română) - IT"
(Insgesamt 311 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.