Sein letzter Fall. Kapitel 1 - Die neue Chefin

 0    181 Datenblatt    kacperkosa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
nowy
nowa szefowa
Lernen beginnen
neu
die neue Chefin
szefowa
nowa szefowa
Lernen beginnen
die Chefin, -nen
die neue Chefin
jeszcze
Samanta jest jeszcze bardzo zmęczona
Lernen beginnen
noch
Samantha ist noch sehr müde
być
Samanta jest jeszcze bardzo zmęczona
Lernen beginnen
sein
Samantha ist noch sehr müde
bardzo
Samanta jest jeszcze bardzo zmęczona
Lernen beginnen
sehr
Samantha ist noch sehr müde
zmęczony
Samanta jest jeszcze bardzo zmęczona
Lernen beginnen
müde
Samantha ist noch sehr müde
czajnik
Czajnik głośno gwiżdże
Lernen beginnen
der Wasserkocher, -
Der Wasserkocher piept laut
gwizdać
o czajniku
Czajnik gwiżdże głośno
Lernen beginnen
piepen
Der Wasserkocher piept laut
głośno
Czajnik piszczy głośno
Lernen beginnen
laut
Der Wasserkocher piept laut
wchodzić do
Ona wchodzi do kuchni
Lernen beginnen
gehen in + Akk.
Sie geht in die Küche
kuchnia
Ona wchodzi do kuchni
Lernen beginnen
die Küche, -n
Sie geht in die Küche
brać
Ona bierze torebkę herbaty
Lernen beginnen
nehmen
Sie nimmt einen Teebeutel
torebka herbaty
Ona bierze torebkę herbaty
Lernen beginnen
der Teebeutel, -
Sie nimmt einen Teebeutel
sobie
Ona robi sobie dużą filiżankę herbaty
Lernen beginnen
sich
Sie macht sich eine große Tasse Tee
robić
Ona robi sobie dużą filiżankę herbaty
Lernen beginnen
machen
Sie macht sich eine große Tasse Tee
duży
Ona robi sobie dużą filiżankę herbaty
Lernen beginnen
groß
Sie macht sich eine große Tasse Tee
filiżanka
Ona robi sobie dużą filiżankę herbaty
Lernen beginnen
die Tasse, -n
Sie macht sich eine große Tasse Tee
herbata
Ona robi sobie dużą filiżankę herbaty
Lernen beginnen
der Tee, -s
Sie macht sich eine große Tasse Tee
filiżanka herbaty
Ona robi sobie dużą filiżankę herbaty
Lernen beginnen
eine Tasse Tee
Sie macht sich eine große Tasse Tee
ona
Ona czeka chwilę
Lernen beginnen
sie
Sie wartet einen Moment
czekać
Ona czeka chwilę
Lernen beginnen
warten
Sie wartet einen Moment
chwila
Ona czeka chwilę
Lernen beginnen
der Moment, -e
Sie wartet einen Moment
poczekać chwilę
Ona czeka chwilę
Lernen beginnen
einen Moment warten
Sie wartet einen Moment
i
Ona czeka chwilę i dodaje jeszcze trochę mleka
Lernen beginnen
und
Sie wartet einen Moment und gibt noch etwas Milch dazu
dodać
Ona dodaje jeszcze trochę mleka
Lernen beginnen
dazugeben
Sie gibt noch etwas Milch dazu
trochę
Ona dodaje jeszcze trochę mleka
Lernen beginnen
etwas
Sie gibt noch etwas Milch dazu
mleko
Ona dodaje jeszcze trochę mleka
Lernen beginnen
die Milch
Sie gibt noch etwas Milch dazu
trochę mleka
Ona dodaje jeszcze trochę mleka
Lernen beginnen
etwas Milch
Sie gibt noch etwas Milch dazu
potem
Potem bierze świeżo podgrzany w tosterze chleb
Lernen beginnen
dann
Dann nimmt sie das frisch getoastete Brot
chleb
Potem bierze świeżo podgrzany w tosterze chleb
Lernen beginnen
das Brot, -e
Dann nimmt sie das frisch getoastete Brot
świeżo
dopiero co
Potem bierze świeżo podgrzany w tosterze chleb
Lernen beginnen
frisch
Dann nimmt sie das frisch getoastete Brot
podgrzany w tosterze
Potem bierze świeżo podgrzany w tosterze chleb
Lernen beginnen
getoastet
Dann nimmt sie das frisch getoastete Brot
świeżo podgrzany w tosterze chleb
Potem bierze świeżo podgrzany w tosterze chleb
Lernen beginnen
das frisch getoastete Brot
Dann nimmt sie das frisch getoastete Brot
kłaść na wierzchu
Ona kładzie na wierzchu trochę dżemu
Lernen beginnen
daraufmachen
Sie macht etwas Marmelade darauf
dżem
Ona kładzie na wierzchu trochę dżemu
Lernen beginnen
die Marmelade, -n
Sie macht etwas Marmelade darauf
siadać
Ona siada na krótko przy kuchennym stole
Lernen beginnen
sich setzen
Sie setzt sich kurz an den Küchentisch
na krótko
Ona siada na krótko przy kuchennym stole
Lernen beginnen
kurz
Sie setzt sich kurz an den Küchentisch
stół kuchenny
Ona siada na krótko przy kuchennym stole
Lernen beginnen
der Küchentisch, -e
Sie setzt sich kurz an den Küchentisch
siadać do stołu
Ona siada na krótko przy kuchennym stole
Lernen beginnen
sich an den Tisch setzen
Sie setzt sich kurz an den Küchentisch
przy
przy stole
Ona siada na krótko przy kuchennym stole
Lernen beginnen
an
am Tisch
Sie setzt sich kurz an den Küchentisch
kartkować
Ona kartkuje w "Morgenpost"
Lernen beginnen
blättern
Sie blättert in der "Morgenpost"
w
Ona kartkuje w "Morgenpost"
Lernen beginnen
in + D.
Sie blättert in der "Morgenpost"
wypadek
wypadek w Kreuzbergu
Lernen beginnen
der Unfall, die Unfälle
Unfall in Kreuzberg
to
To jest przecież zaraz za rogiem
Lernen beginnen
das
Das ist ja gleich um die Ecke
przecież
To jest przecież zaraz za rogiem
Lernen beginnen
ja
Das ist ja gleich um die Ecke
zaraz
To jest przecież zaraz za rogiem
Lernen beginnen
gleich
Das ist ja gleich um die Ecke
za rogiem
To jest przecież zaraz za rogiem
Lernen beginnen
um die Ecke
Das ist ja gleich um die Ecke
róg
za rogiem
Lernen beginnen
die Ecke, -n
um die Ecke
lekarz
Lekarze strajkują...
Lernen beginnen
der Arzt, die Ärzte
Ärzte streiken...
strajkować
Lekarze strajkują...
Lernen beginnen
streiken
Ärzte streiken...
lotnisko
Nowe lotnisko potrzebuje jeszcze więcej pieniędzy...
Lernen beginnen
der Flughafen, die Flughäfen
Neuer Flughafen braucht noch mehr Geld...
potrzebować
Nowe lotnisko potrzebuje jeszcze więcej pieniędzy...
Lernen beginnen
brauchen
Neuer Flughafen braucht noch mehr Geld...
więcej
Nowe lotnisko potrzebuje jeszcze więcej pieniędzy...
Lernen beginnen
mehr
Neuer Flughafen braucht noch mehr Geld...
pieniądze
Nowe lotnisko potrzebuje jeszcze więcej pieniędzy...
Lernen beginnen
das Geld
Neuer Flughafen braucht noch mehr Geld...
200 dwieście
200 mln euro
Lernen beginnen
zweihundert
200 Millionen Euro
1 000 000 milion
200 mln euro
Lernen beginnen
eine Million
200 Millionen Euro
Euro
200 mln euro
Lernen beginnen
Euro
200 Millionen Euro
czytać
Ona czyta cicho
Lernen beginnen
lesen
Sie liest leise
cicho
Ona czyta cicho
Lernen beginnen
leise
Sie liest leise
nagle
Nagle ona patrzy na zegarek
Lernen beginnen
plötzlich
Plötzlich sieht sie auf die Uhr
patrzeć na
Nagle ona patrzy na zegarek
Lernen beginnen
sehen auf + Akk.
Plötzlich sieht sie auf die Uhr
zegarek
Nagle ona patrzy na zegarek
Lernen beginnen
die Uhr, -en
Plötzlich sieht sie auf die Uhr
wypić, dopić
Ona wypija bardzo szybko herbatę
Lernen beginnen
austrinken
Sie trinkt den Tee sehr schnell aus
szybko
Ona wypija bardzo szybko herbatę
Lernen beginnen
schnell
Sie trinkt den Tee sehr schnell aus
gazeta
Lernen beginnen
die Zeitung, -en
Sie nimmt die Zeitung und die Tasche in die eine Hand
torba
Ona bierze gazetę i torbę w jedną rękę
Lernen beginnen
die Tasche, -n
Sie nimmt die Zeitung und die Tasche in die eine Hand
jedna
Ona bierze gazetę i torbę w jedną rękę
Lernen beginnen
eine
Sie nimmt die Zeitung und die Tasche in die eine Hand
dłoń, ręka
Ona bierze gazetę i torbę w jedną rękę
Lernen beginnen
die Hand, Hände
Sie nimmt die Zeitung und die Tasche in die eine Hand
wziąć w jedną rękę
Ona bierze gazetę i torbę w jedną rękę
Lernen beginnen
in die eine Hand nehmen
Sie nimmt die Zeitung und die Tasche in die eine Hand
tost
Ona bierze tosta w drugą rękę
Lernen beginnen
der Toast, -s
Sie nimmt den Toast in die andere Hand
wziąć w drugą rękę
Ona bierze tosta w drugą rękę
Lernen beginnen
in die andere Hand nehmen
Sie nimmt den Toast in die andere Hand
inna
Ona bierze tosta w drugą rękę
Lernen beginnen
andere
Sie nimmt den Toast in die andere Hand
biegać
Ona wybiega za drzwi
Lernen beginnen
laufen
Sie läuft aus der Tür
drzwi
Ona wybiega za drzwi
Lernen beginnen
die Tür, -en
Sie läuft aus der Tür
ze środka / z / z wewnątrz
Ona wybiega za drzwi
Lernen beginnen
aus
Sie läuft aus der Tür
wybiec za drzwi
Ona wybiega za drzwi
Lernen beginnen
aus der Tür laufen
Sie läuft aus der Tür
ja
Nie mogę na samym początku się spóźnić
Lernen beginnen
ich
Ich kann nicht gleich am Anfang zu spät kommen
móc
Nie mogę na samym początku się spóźnić
Lernen beginnen
können
Ich kann nicht gleich am Anfang zu spät kommen
nie
stawiane przed czasownikiem
Nie mogę na samym początku się spóźnić
Lernen beginnen
nicht
Ich kann nicht gleich am Anfang zu spät kommen
na samym początku
Nie mogę na samym początku się spóźnić
Lernen beginnen
gleich am Anfang
Ich kann nicht gleich am Anfang zu spät kommen
początek
Nie mogę na samym początku się spóźnić
Lernen beginnen
der Anfang, Anfänge
Ich kann nicht gleich am Anfang zu spät kommen
na początku
Nie mogę na samym początku się spóźnić
Lernen beginnen
am Anfang
Ich kann nicht gleich am Anfang zu spät kommen
zbyt / zbytnio
Nie mogę na samym początku się spóźnić
Lernen beginnen
zu
Ich kann nicht gleich am Anfang zu spät kommen
późno
Nie mogę na samym początku się spóźnić
Lernen beginnen
spät
Ich kann nicht gleich am Anfang zu spät kommen
przyjść
Nie mogę na samym początku się spóźnić
Lernen beginnen
kommen
Ich kann nicht gleich am Anfang zu spät kommen
spóźnić się
Nie mogę na samym początku się spóźnić
Lernen beginnen
zu spät kommen
Ich kann nicht gleich am Anfang zu spät kommen
myśleć
... myśli ona
Lernen beginnen
denken
... denkt sie
biec do
Ona biegnie szybko na stację metra
Lernen beginnen
laufen zu
Sie läuft schnell zur U-Bahn-Station
metro
Ona biegnie szybko na stację metra
Lernen beginnen
die U-Bahn, -en
Sie läuft schnell zur U-Bahn-Station
stacja metra
Ona biegnie szybko na stację metra
Lernen beginnen
die U-Bahn-Station, -en
Sie läuft schnell zur U-Bahn-Station
pogoda
Pogoda jest ładna
Lernen beginnen
das Wetter
Das Wetter ist gut
ładna
o pogodzie
Pogoda jest ładna
Lernen beginnen
gut
Das Wetter ist gut
słońce
Słońce świeci
Lernen beginnen
die Sonne, -n
Die Sonne scheint
świecić
o słońcu
Słońce świeci
Lernen beginnen
scheinen
Die Sonne scheint
świeci słońce
Słońce świeci i jest chłodno, ale nie zimno
Lernen beginnen
die Sonne scheint
Die Sonne scheint und es ist frisch, aber nicht kalt
chłodno
Jest chłodno, ale nie zimno
Lernen beginnen
frisch
Es ist frisch, aber nicht kalt
ale
Jest chłodno, ale nie zimno
Lernen beginnen
aber
Es ist frisch, aber nicht kalt
zimno
Jest chłodno, ale nie zimno
Lernen beginnen
kalt
Es ist frisch, aber nicht kalt
w metrze
W metrze jest dużo ludzi
Lernen beginnen
in der U-Bahn
In der U-Bahn sind viele Menschen
w
W metrze jest dużo ludzi
Lernen beginnen
in + D.
In der U-Bahn sind viele Menschen
wielu
W metrze jest dużo ludzi
Lernen beginnen
viele
In der U-Bahn sind viele Menschen
człowiek
W metrze jest dużo ludzi
Lernen beginnen
der Mensch, -en
In der U-Bahn sind viele Menschen
do
do pracy
Lernen beginnen
zu
zur Arbeit
praca
ludzie, którzy jadą do pracy lub na uniwersytet
Lernen beginnen
die Arbeit
Menschen, die zur Arbeit oder Universität fahren
uniwersytet
ludzie, którzy jadą do pracy lub na uniwersytet
Lernen beginnen
die Universität, -en
Menschen, die zur Arbeit oder Universität fahren
jechać do pracy
ludzie, którzy jadą do pracy lub na uniwersytet
Lernen beginnen
zur Arbeit fahren
Menschen, die zur Arbeit oder Universität fahren
jechać
ludzie, którzy jadą do pracy lub na uniwersytet
Lernen beginnen
fahren
Menschen, die zur Arbeit oder Universität fahren
często
Często są oni zmęczeni
Lernen beginnen
oft
Oft sind sie müde
oni
Oni obserwują Samantę
Lernen beginnen
sie
Oft sind sie müde
obserwować
Oni obserwują Samantę
Lernen beginnen
beobachten
Sie beobachten Samantha
dlaczego?
Dlaczego jest ona już tak radosna?
Lernen beginnen
warum?
Warum ist sie schon so fröhlich?
już
Dlaczego jest ona już tak radosna?
Lernen beginnen
schon
Warum ist sie schon so fröhlich?
tak
Dlaczego jest ona już tak radosna?
Lernen beginnen
so
Warum ist sie schon so fröhlich?
radosny
Dlaczego jest ona już tak radosna?
Lernen beginnen
fröhlich
Warum ist sie schon so fröhlich?
przecież
To jest przecież nienormalne o tej porze
Lernen beginnen
doch
Das ist doch nicht normal um diese Uhrzeit
normalne
To jest przecież nienormalne o tej porze
Lernen beginnen
normal
Das ist doch nicht normal um diese Uhrzeit
o
przy podawaniu czasu
To jest przecież nienormalne o tej porze
Lernen beginnen
um
Das ist doch nicht normal um diese Uhrzeit
ta
To jest przecież nienormalne o tej porze
Lernen beginnen
diese
Das ist doch nicht normal um diese Uhrzeit
czas, pora
To jest przecież nienormalne o tej porze
Lernen beginnen
die Uhrzeit, -en
Das ist doch nicht normal um diese Uhrzeit
o tej porze
To jest przecież nienormalne o tej porze
Lernen beginnen
um diese Uhrzeit
Das ist doch nicht normal um diese Uhrzeit
starszy
... myśli starsza kobieta
Lernen beginnen
älter
... denkt eine ältere Frau
kobieta
... myśli starsza kobieta
Lernen beginnen
die Frau, -en
... denkt eine ältere Frau
blondynka
Ta blondynka ma z pewnością lepszą pracę niż ja
Lernen beginnen
die Blondine, -n
Die Blondine hat bestimmt einen besseren Job als ich
mieć
Ta blondynka ma z pewnością lepszą pracę niż ja
Lernen beginnen
haben
Die Blondine hat bestimmt einen besseren Job als ich
z pewnością
Ta blondynka ma z pewnością lepszą pracę niż ja
Lernen beginnen
bestimmt
Die Blondine hat bestimmt einen besseren Job als ich
lepszy
Ta blondynka ma z pewnością lepszą pracę niż ja
Lernen beginnen
besser
Die Blondine hat bestimmt einen besseren Job als ich
praca
Ta blondynka ma z pewnością lepszą pracę niż ja
Lernen beginnen
der Job, -s
Die Blondine hat bestimmt einen besseren Job als ich
niż
Ta blondynka ma z pewnością lepszą pracę niż ja
Lernen beginnen
als
Die Blondine hat bestimmt einen besseren Job als ich
inny
... myśli inny mężczyzna
Lernen beginnen
anderer
... denkt ein anderer Mann
mężczyzna
... myśli inny mężczyzna
Lernen beginnen
der Mann, Männer
... denkt ein anderer Mann
teraz
Samantha jest teraz rozbudzona
Lernen beginnen
jetzt
Samantha ist jetzt wach
rozbudzony
Samantha jest teraz rozbudzona
Lernen beginnen
wach
Samantha ist jetzt wach
uśmiechać się
Ona się uśmiecha
Lernen beginnen
lächeln
Sie lächelt
średniego wzrostu
Ona jest średniego wzrostu, szczupła i w dobrej kondycji
Lernen beginnen
mittelgroß
Sie ist mittelgroß, schlank und fit
szczupły
Ona jest średniego wzrostu, szczupła i w dobrej kondycji
Lernen beginnen
schlank
Sie ist mittelgroß, schlank und fit
w dobrej kondycji
Ona jest średniego wzrostu, szczupła i w dobrej kondycji
Lernen beginnen
fit
Sie ist mittelgroß, schlank und fit
jej
Jej twarz wygląda młodo
Lernen beginnen
ihr
Ihr Gesicht sieht jung aus
twarz
Jej twarz wygląda młodo
Lernen beginnen
das Gesicht, -er
Ihr Gesicht sieht jung aus
wyglądać
Jej twarz wygląda młodo
Lernen beginnen
aussehen
Ihr Gesicht sieht jung aus
młody
Jej twarz wygląda młodo
Lernen beginnen
jung
Ihr Gesicht sieht jung aus
prawie / niemal
Jej twarz wygląda młodo, niemal młodzieńczo
Lernen beginnen
fast
Ihr Gesicht sieht jung aus, fast jugendlich
młodzieńczo
Jej twarz wygląda młodo, niemal młodzieńczo
Lernen beginnen
jugendlich
Ihr Gesicht sieht jung aus, fast jugendlich
zielony
Ona ma zielone oczy i włosy w kolorze ciemnego blondu
Lernen beginnen
grün
Sie hat grüne Augen und dunkelblondes Haar
oko
Ona ma zielone oczy i włosy w kolorze ciemnego blondu
Lernen beginnen
das Auge, -n
Sie hat grüne Augen und dunkelblondes Haar
w kolorze ciemnego blondu
Ona ma zielone oczy i włosy w kolorze ciemnego blondu
Lernen beginnen
dunkelblond
Sie hat grüne Augen und dunkelblondes Haar
włosy
Ona ma zielone oczy i włosy w kolorze ciemnego blondu
Lernen beginnen
das Haar
Sie hat grüne Augen und dunkelblondes Haar
mieć blond włosy
Ona ma blond włosy
Lernen beginnen
blondes Haar haben
Sie hat blondes Haar
ramię
Ona ma włosy w kolorze ciemnego blondu, które sięgają aż do ramion
Lernen beginnen
die Schulter, -n
Sie hat dunkelblondes Haar, das bis zu den Schultern geht
do
Ona ma włosy w kolorze ciemnego blondu, które sięgają aż do ramion
Lernen beginnen
bis zu
Sie hat dunkelblondes Haar, das bis zu den Schultern geht
sięgać do ramion
o włosach
Ona ma włosy w kolorze ciemnego blondu, które sięgają aż do ramion
Lernen beginnen
bis zu den Schultern gehen
Sie hat dunkelblondes Haar, das bis zu den Schultern geht
dziś
Dzisiaj nosi je związane w kucyk
Lernen beginnen
heute
Heute trägt sie es als Pferdeschwanz gebunden
nosić
Dzisiaj nosi je związane w kucyk
Lernen beginnen
tragen
Heute trägt sie es als Pferdeschwanz gebunden
jako
Dzisiaj nosi je związane w kucyk
Lernen beginnen
als
Heute trägt sie es als Pferdeschwanz gebunden
kucyk
fryzura
Dzisiaj nosi je związane w kucyk
Lernen beginnen
der Pferdeschwanz, Pferdeschwänze
Heute trägt sie es als Pferdeschwanz gebunden
związany
Dzisiaj nosi je związane w kucyk
Lernen beginnen
gebunden
Heute trägt sie es als Pferdeschwanz gebunden
związane w kucyk
o włosach
Dzisiaj nosi je związane w kucyk
Lernen beginnen
als Pferdeschwanz gebunden
Heute trägt sie es als Pferdeschwanz gebunden
robić
To robi ona głównie, kiedy pracuje
Lernen beginnen
tun
Das tut sie meistens, wenn sie arbeitet
głównie
To robi ona głównie, kiedy pracuje
Lernen beginnen
meistens
Das tut sie meistens, wenn sie arbeitet
jeśli; kiedy
To robi ona głównie, kiedy pracuje
Lernen beginnen
wenn
Das tut sie meistens, wenn sie arbeitet
pracować
To robi ona głównie, kiedy pracuje
Lernen beginnen
arbeiten
Das tut sie meistens, wenn sie arbeitet
ciemnoszary
Ona ma na sobie (dosł. nosi) ciemnoszarą marynarkę z białą bluzką
Lernen beginnen
dunkelgrau
Sie trägt einen dunkelgrauen Blazer mit einer weißen Bluse
marynarka
Ona ma na sobie (dosł. nosi) ciemnoszarą marynarkę z białą bluzką
Lernen beginnen
der Blazer, -
Sie trägt einen dunkelgrauen Blazer mit einer weißen Bluse
z
Ona ma na sobie (dosł. nosi) ciemnoszarą marynarkę z białą bluzką
Lernen beginnen
mit
Sie trägt einen dunkelgrauen Blazer mit einer weißen Bluse
biały
Ona ma na sobie (dosł. nosi) ciemnoszarą marynarkę z białą bluzką
Lernen beginnen
weiß
Sie trägt einen dunkelgrauen Blazer mit einer weißen Bluse
bluzka
Ona ma na sobie (dosł. nosi) ciemnoszarą marynarkę z białą bluzką
Lernen beginnen
die Bluse, -n
Sie trägt einen dunkelgrauen Blazer mit einer weißen Bluse
wąski, ciasny
Ona ma na sobie (dosł. nosi) wąskie jeansy i buty skórzane
Lernen beginnen
eng
Sie trägt eine enge Jeans und Lederschuhe
dżinsy
w liczbie pojedynczej - w domyśle jedna para
Ona ma na sobie (dosł. nosi) wąskie jeansy i buty skórzane
Lernen beginnen
die Jeans, -
Sie trägt eine enge Jeans und Lederschuhe
skórzane buty
Ona ma na sobie (dosł. nosi) wąskie jeansy i buty skórzane
Lernen beginnen
die Lederschuhe
Sie trägt eine enge Jeans und Lederschuhe
ponieważ
Ponieważ jest trochę chłodno o poranku, ma ona też na sobie (dosł. nosi) szal
Lernen beginnen
weil
Weil es etwas frisch am Morgen ist, trägt sie auch einen Schal
poranek
o poranku; rano
Lernen beginnen
der Morgen, -
am Morgen
rano
Ponieważ jest trochę chłodno o poranku, ma ona też na sobie (dosł. nosi) szal
Lernen beginnen
am Morgen
Weil es etwas frisch am Morgen ist, trägt sie auch einen Schal
też / również
Ponieważ jest trochę chłodno o poranku, ma ona też na sobie (dosł. nosi) szal
Lernen beginnen
auch
Weil es etwas frisch am Morgen ist, trägt sie auch einen Schal
szalik
Ponieważ jest trochę chłodno o poranku, ma ona też na sobie (dosł. nosi) szal
Lernen beginnen
der Schal, -s
Weil es etwas frisch am Morgen ist, trägt sie auch einen Schal
jak
Ona nie wygląda jak doświadczona policjantka
Lernen beginnen
wie
Sie sieht nicht wie eine erfahrene Polizistin aus
wyglądać jak
Ona nie wygląda jak doświadczona policjantka
Lernen beginnen
aussehen wie
Sie sieht nicht wie eine erfahrene Polizistin aus
doświadczony
Ona nie wygląda jak doświadczona policjantka
Lernen beginnen
erfahren
Sie sieht nicht wie eine erfahrene Polizistin aus
policjantka
Ona nie wygląda jak doświadczona policjantka
Lernen beginnen
die Polizistin, -nen
Sie sieht nicht wie eine erfahrene Polizistin aus
cała
Przez całą przejażdżkę metrem czyta gazetę i myśli o swojej nowej pracy
Lernen beginnen
ganze
Die ganze U-Bahn-Fahrt liest sie die Zeitung und denkt an ihren neuen Job
jazda; przejazd
przejazd metrem
Lernen beginnen
die Fahrt, -en
die U-Bahn-Fahrt
przejazd metrem
Przez całą przejażdżkę metrem czyta gazetę i myśli o swojej nowej pracy
Lernen beginnen
die U-Bahn-Fahrt, -en
Die ganze U-Bahn-Fahrt liest sie die Zeitung und denkt an ihren neuen Job
myśleć o
Przez całą przejażdżkę metrem czyta gazetę i myśli o swojej nowej pracy
Lernen beginnen
denken an + Akk.
Die ganze U-Bahn-Fahrt liest sie die Zeitung und denkt an ihren neuen Job

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.