sentencje lacinskie

 0    44 Datenblatt    Juliapawlak
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, nie szkodzić drugiemu, oddać każdemu to, co mu się należy
Lernen beginnen
Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, summ cuique tribuere
we wszystkim zatem, a zwłaszcza w prawie, trzeba mieć na względzie słuszność
Lernen beginnen
in omnibus quidem, maxime tamen in iure aequitas spectanda est
wszelkie prawa jakim sie posługujemy, odnoszą się albo do osób albo do rzeczy, albo do skarg
Lernen beginnen
omne ius quo ultimatur vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones
prawem cywilnym jest to, które każdy stanowi dla siebie
Lernen beginnen
ius civile est quod quisque populus ipse sibi constituit
wszelka definicja w prawie cywilnym jest ryzykowna, rzadko bowiem sie zdarza, by nie można było jej obalić
Lernen beginnen
Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti potest
normą prawną jest to, co krótko opisuje dany stan rzeczy
Lernen beginnen
regula est, quae rem quae est breviter enarrt
prawem publicznym jest to, ktore dotyczy ustroju państwa rzymskiego, prawem prywatnym jest to, które dotycxy korxyśvi jednostek: są bowiem normy użyteczne dla ogółu, jak i te użyteczne prywatnie
Lernen beginnen
publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim
Nikt nie może przenieść na drugą osobę, więcej praw, anieżeli sam posiada
Lernen beginnen
nemo plus iuria ad alium transferre potest, quam ipse haberet
sprawiedliwość jest stałą i trwałą wolą oddania każdemu tego, co mu się należy
Lernen beginnen
iustitia est constans es perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi
nikt nie może być sędzią we własnej sprawie
Lernen beginnen
nemo iudex idoneus in propria causa
ustawy są wtedy właściwie interperowane, gdy zachowuje się ich ducha
Lernen beginnen
benignius leges interpraetandae sunt, quo voluntas earum conservetur
zwyczaj jest najlepszą wykładnią prawa
Lernen beginnen
consuetudo est optima legum interpres
twarde prawo, ale prawo
Lernen beginnen
dura lex, sed lex
umów należy dotrzymywać
Lernen beginnen
pacta sunt servanda
zamówienia od początku wolą jest, ex post facto necessit jest dobrowolne, ale wykonanie przymusowe
Lernen beginnen
contractus ab initio voluntatis est, ex post facto necessitatis
zareczyny są zapowiedzią i wzajemnym przyrzeczeniem przyszlego malzenstwa
Lernen beginnen
sponsalia sunt mentio et repromissio nuptiarum futurarum
dawno juz postanowiono, ze malzenstwa sa rozwiazywalne
Lernen beginnen
libera matronia esse antiquitus placuit
matka jest zawsze pewna, a ojcem nest ten, ba kogi wskazuje zwiazek malzenski
Lernen beginnen
mater semper certa est: pater est, quem nuptiae demonstrant
grunt jest wszystkim, co przynalezy do ziemi
Lernen beginnen
fundus est omne, quidquid solo tenetur
nikt sam sobie nie moze zmienic podatawy posiadania
Lernen beginnen
nemo sibi ipse causam possessionis mutare posse
sluzebnosc nie moze polegac na dzialaniu
Lernen beginnen
servitus in faciendo consistere nequit
sluzebnosc nalezy dokonywac w ogledny sposob - oparta na celsusie
Lernen beginnen
servitutibus civiliter utendum est
uzytkowanie jest prawem uzywania cudzych rzeczy i pobierania z nich pozytkow z zachowaniem substancji rzeczy - Paulus
Lernen beginnen
ususfructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substitantia
rzecz przylaczona przypada rzeczy glownej - ulpian
Lernen beginnen
accessio cedit principali
zasiedzenie jest nabyciem wlasnosci poprzez nieprzerwane posiadanie w prawnie okreslonym czasie - modestyn
Lernen beginnen
usucapio est adiectio dominii per continuationem possesionis temporis lege definiti
nie mozna pobierac pozytkow z rzeczy bez prawa do jej uzywania
Lernen beginnen
fructus sine usu esse non potest
posiadanie nie jest prawem, ale stanem faktycznym
Lernen beginnen
possesio non est iuris, sed facit
nalezy rozróżniać posiadanie od wlasnosci - Ulpian
Lernen beginnen
separata esse debet possessio a proprietate
siła wyższa to taka, której nie możn się oprzeć
Lernen beginnen
vis maior est vis cui resisti non potest
cena powinna byc wyznaczona w pieniadzach liczonych Gajus
Lernen beginnen
pretium in numerata pecunia consistere debet
spadek nie jest niczym innym, jak wstąpieniem w ogol praw, ktore mial zmarly
Lernen beginnen
nihili est aliud hereditas quam successio in universum ius quod defunctus habuit
nie dziedziczy sie po osobie zyjacej
Lernen beginnen
hereditas viventis non datur
podstawa zastawu jest niepodzielna (Pignus-zastaw reczny)
Lernen beginnen
pignoris causa est indivisa
zobowiazanie jest wezlem prawnym zmuszajacym nas do swiadczemia komus pewnej rzeczy zgodnie z prawem naszego panstwa - instytucje Justyniana
Lernen beginnen
obligatio est iuris viculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura
zobowiazanie do wykonania swiadczenia niemozliwego jest niewazne
Lernen beginnen
impossibilium nulla obligatio est
istota zobowiazania polega nie na tym, zeby nasza uczynic pewną rzecz czy sluzebnosc, ale na tym, by zmusic inna osobe do damia nam czegos lub do czynienia czegos czy do innego siwadczenia - digesty justyniana
Lernen beginnen
obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram facit, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum
potracenie jest wzajemnym zaliczeniem dlugu i wierzytelnosci - modestyn
Lernen beginnen
compensatio est debiti et crediti inter se contributio
nikt nie moze byc wiarygodnym swiadkiem we wlasnej sprawie
Lernen beginnen
nullus idoneus testis in re intellegitur
rzecz osadzona uwaza sie za prawde
Lernen beginnen
res iudicata pro veritate accipitur
dla powoxa wlasciwy jest sad pozwanego - kodeks justyniana
Lernen beginnen
actor sequitur forum rei
gdy ktos wezwal Ciebie do sadu, idz - pierwszy przepis usatwy 12 tablic
Lernen beginnen
si in ius vocat, ito
prawo jest niczym innym jak prawem sadowego dochodzenia tego, co sie komus nalezy - celus
Lernen beginnen
actio autem nihili aliud est quam ius persequendi iudicio quod sibi debetur
wola spadkodawcy moze byc zmieniona az do chwili jego smierci - ulpian
Lernen beginnen
ambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum
zapis jest darowizna pozostawiona w testamencie - celus
Lernen beginnen
legatum est donatio testamento relicta

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.