similar(to) a bit like

 0    9 Datenblatt    indianinjones
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Do you think we are a similar age?
Lernen beginnen
Myślisz, że jesteśmy w podobnym wieku?
Is your city a similar size to London?
Lernen beginnen
Czy Twoje miasto jest podobnej wielkości do Londynu?
Is angry similar to annoyed?
Lernen beginnen
Czy zły jest podobny do zirytowanego?
Which is stronger?
Lernen beginnen
Który jest silniejszy?
Can you think of two words that: have a similar meaning?
Lernen beginnen
Czy możesz wymyślić dwa słowa, które: mają podobne znaczenie?
Have the same meaning
Lernen beginnen
Mają to samo znaczenie
Which animals are a bit like people?
Lernen beginnen
Które zwierzęta są trochę jak ludzie?
Is bed and breakfast accommodation a bit like a hotel?
Lernen beginnen
Czy nocleg i śniadanie są trochę jak hotel?
What is a difference?
Lernen beginnen
Czym się różnią?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.