slowa jakies

 0    23 Datenblatt    xplaz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
rozszerzyć
Lernen beginnen
extend
to wydaje się
Lernen beginnen
It seems to be
wpływ
Niektóre wynalazki mają ogromny wpływ na zwykłych ludzi.
Lernen beginnen
impact
Some inventions have great impact on ordinary people.
zbierać coś
Lernen beginnen
gather
ponieważ
Lernen beginnen
on the grounds
narażać
Lernen beginnen
expose
jeśli chodzi o
Lernen beginnen
Regarding
zwłaszcza
Lernen beginnen
in particular
nałóg
Lernen beginnen
addiction
Przyczyna
Co było przyczyną wypadku?
Lernen beginnen
Cause
What was the cause of the accident?
Problem
Lernen beginnen
Issue
Łącznie
Lernen beginnen
Including
wymyślić
Lernen beginnen
come up with
zdrowy rozsądek
Użyj zdrowego rozsądku! Nie powinieneś kłaść ręki na rozgrzanym piecu!
Lernen beginnen
common sense
Use common sense! You shouldn't put your hand on a hot stove!
wykazywać dużą inicjatywę
Lernen beginnen
show lots of initiative
właściwie
Faktycznie, masz rację.
Lernen beginnen
actually
Actually, you are right.
zepsuć
Lernen beginnen
spoil
doskonałe
Lernen beginnen
excellent
proszę bardzo
Lernen beginnen
there you go
genialne
Lernen beginnen
brilliant
środowisko
Lernen beginnen
environment
ulepszać
Lernen beginnen
improve
przełożyć
Przełóżmy spotkanie na wtorek.
Lernen beginnen
postpone
Let's postpone the meeting till Tuesday.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.