Słówka A1 02.10.2018 Angielski

 0    259 Datenblatt    rooneyasd
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zainteresowany
Interesuje mnie polityka.
Lernen beginnen
interested /yntrested/
I'm interested in politics.
przestraszony
Lernen beginnen
afraid /afrejd/
zły
Lernen beginnen
angri
zimny
Jest mi zimno.
Lernen beginnen
cold /kołd/
I'm cold.
gorący
Powinieneś pić dużo wody kiedy jest gorąco.
Lernen beginnen
hot
You should drink a lot of water when it's hot.
głodny
Jestem tak głodny, że zjadłbym konia z kopytami.
Lernen beginnen
hungry /hangri/
I'm so hungry that I could eat a horse.
spragniony
Jest spragniona.
Lernen beginnen
thirsty /fersti/
She's thirsty.
ołówek
Lernen beginnen
pencils
brzydki
On jest taki brzydki.
Lernen beginnen
ugly
He's so ugly.
krótki
Zawsze ścinam włosy na krótko.
Lernen beginnen
short
I always cut my hair short.
wysoki
Jest bardzo wysokim mężczyzną - ma 2 metry wzrostu.
Lernen beginnen
tall
He is a very tall man with his 2 meters of height.
smutny
Nie bądź smutna. To nie koniec świata.
Lernen beginnen
sad
Don't be sad. It's not the end of the world.
słaby
To dziecko jest słabe.
Lernen beginnen
weak
This child is weak.
rysować
Sam narysowałeś ten obrazek?
Lernen beginnen
draw /droł/
Did you draw this picture by yourself?
inżynier
Lernen beginnen
engineer /endzinir
poprzez
Lernen beginnen
across
w dół
Idziesz na dół?
Lernen beginnen
down
Are you coming down?
bliźnięta
Lernen beginnen
twins
marynarz
Lernen beginnen
sailor
marynarka wojenna
Lernen beginnen
navy
do zobaczenia później
Lernen beginnen
see you later
kelner
Poprośmy kelnera, żeby przyniósł nam kartę win.
Lernen beginnen
waiter
Let's ask the waiter to bring us the wine card.
ulubiony
Lernen beginnen
favorite
@
Lernen beginnen
at /et/
.
Lernen beginnen
dat /dot/
przecinek,
Lernen beginnen
underline
/
Lernen beginnen
slash /slesz/
imie
Jak się pan nazywa?
Lernen beginnen
firstname
What's your name, please?
nazwisko
Lernen beginnen
surname
tramwaj
Tramwaje są coraz wygodniejsze i szybsze.
Lernen beginnen
tram
Trams are becoming more comfortable and faster these days.
blisko
Mój dom jest blisko plaży.
Lernen beginnen
near
My house is close to the beach.
centy za funty
Lernen beginnen
cents a pound-unty
cięższy
Lernen beginnen
heavy
mrówki
Lernen beginnen
ants
sam
Jestem sam na pustyni.
Lernen beginnen
alone
I'm alone in the desert.
spóźniony
Lernen beginnen
late
budzik
Mój budzik dzwoni o wpół do ósmej.
Lernen beginnen
clock
My alarm clock goes off at half past seven.
cierpliwy
Lernen beginnen
patient
pracownik
Pracownicy biurowi spędzają zbyt dużo czasu za biurkiem.
Lernen beginnen
workers
Office workers spend too long sitting at their desks
bezpieczny
Firma oferuje bezpieczne warunki pracy.
Lernen beginnen
safe
The company offers safe working conditions.
zmęczony
Marek jest zmęczony. Co chwilę zasypia.
Lernen beginnen
worried
Mark is so tired. He keeps on falling asleep.
uczeń
W każdej klasie jest dwadzieścioro dzieci.
Lernen beginnen
pupil /pipoł.
There are twenty pupils in each class.
miód
Lernen beginnen
honey
biedny
Lernen beginnen
poor
słuchają
Lernen beginnen
listening
kilka
Spotkałem kilku przyjaciół.
Lernen beginnen
same
I met a few friends.
mieszkanie
Nie stać mnie na zakup własnego mieszkania, ale myślę o wzięciu kredytu.
Lernen beginnen
flat
I can't afford to buy my own flat, but I'm thinking of taking out a loan.
tornister
Lernen beginnen
schoolbags
okulary
Muszę nosić okulary do czytania.
Lernen beginnen
glasses
I have to wear glasses for reading.
poniżej
Lernen beginnen
under
wieczór
Zostaję w domu w ten wieczór.
Lernen beginnen
evening
I’m staying at home this evening.
to są
Lernen beginnen
theso are
rękawica
Lernen beginnen
gloves
kojec
Lernen beginnen
coop
sławny
On jest najsłynniejszym specjalistą.
Lernen beginnen
famous /fejmys
He's the most famous specialist.
zazwyczaj
Nasze cotygodniowe spotkanie zazwyczaj odbywa się w poniedziałki.
Lernen beginnen
usually /juzily
Our weekly meeting is usually held on Mondays.
nadwaga
Lernen beginnen
overweight
na żywo
Występ będzie transmitowany na żywo z Las Vegas.
Lernen beginnen
live /lajf
The performance will be broadcast live from Las Vegas.
mieszkać
Zamieszkujemy w tej skromnej chatce.
Lernen beginnen
live /lyw
We dwell in this humble cottage.
zagranicą
Lernen beginnen
abroad /ebrad
ocena
Mój syn otrzymuje bardzo dobre oceny w szkole.
Lernen beginnen
marks
My son gets very good marks at school.
tych
Lernen beginnen
the
tych
Lernen beginnen
these
fryzjer
Lernen beginnen
hairdresser
brudny
Toaleta jest bardzo brudna.
Lernen beginnen
dirty
The toilet is very dirty.
towarzyski
Jestem towarzyski, ale to nie znaczy, że mam stale ochotę na imprezy.
Lernen beginnen
sociable
I'm sociable, but it doesn't mean I want to party all the time.
proszę cię bardzo
Lernen beginnen
here you are
zwierzatko
Lernen beginnen
pet
całkiem
Pogoda jest dziś całkiem przyjemna.
Lernen beginnen
quite
The weather is quite nice today.
ukuchana
Lernen beginnen
beloved
gril
Lernen beginnen
barbecue
co więcej
Lernen beginnen
what is more
jeśli chodzi o
Lernen beginnen
when it comes to
lubieć
Lernen beginnen
like
wioska
Wielu ludzi z naszej wioski pracuje w pobliskim miasteczku.
Lernen beginnen
village /wylydż
Many people from our village work in the nearby town.
miasto (miasteczko)
Lernen beginnen
town
miasto (duże)
Lernen beginnen
city /syti
jednakże
Lernen beginnen
however
niegrzeczny
Moje dzieci są bardzo niegrzeczne.
Lernen beginnen
rudy i naughty
My kids are very naughty.
usmiech
Lernen beginnen
smile
ciężarówka
Ciężarówka przewożąca szklane butelki przewróciła się na autostradzie M6.
Lernen beginnen
larny
The lorry carrying glass bottles overturned on the M6.
wróżka
Lernen beginnen
fortune teller
więcej
W przyszłym roku chcę zobaczyć więcej.
Lernen beginnen
more
Next year I want to see more.
para
Mary and John to taka ładna para.
Lernen beginnen
couple
Mary and John are such a nice couple.
cel podróży
Jaki jest twój cel podróży?
Lernen beginnen
destination
What is your destination?
podobny
Mieliśmy podobny problem w zeszłym roku.
Lernen beginnen
similar
We had a similar problem last year.
jako
Mieszkała w tym kraju jako dziecko.
Lernen beginnen
as
She lived in the country as a child.
metro
Stacja metra Baker Street umiejscowiona jest pod skrzyżowaniem ulic Baker i Marylebone.
Lernen beginnen
subway
Baker Street underground station is at the junction of Baker Street and Marylebone Road.
szczotkowanie
Lernen beginnen
brushes
kłaść
Położyłem głowę na poduszce i zasnąłem.
Lernen beginnen
put
I laid my head on the pillow and fell asleep.
suchy
Moja skóra zawsze jest sucha w zimie.
Lernen beginnen
dry
My skin is always dry in winter.
mieć swoje miejsce
Lernen beginnen
belong
zamierzać
Lernen beginnen
intend
kiedy
Kiedy znowu się spotkamy?
Lernen beginnen
whenever
When are we going to meet?
wydawać spędzać czas
Lernen beginnen
spend
nas
Lernen beginnen
us
śnieg
Przez całą noc padał śnieg, a teraz wszystko jest białe.
Lernen beginnen
snow
It's been snowing all night and now everything is white.
chybić nietrafić przegapić
Lernen beginnen
miss
własny
Używam własnego laptopa w pracy.
Lernen beginnen
own
I use my own laptop at work.
znaczek
Lernen beginnen
stamps
zbierać kolekcjonować
Lernen beginnen
collect
zbyt często
Lernen beginnen
too often
korzystać
Lernen beginnen
use
osobowość
Lernen beginnen
personality
zachować
Lernen beginnen
keep
schludny
Lernen beginnen
tidy
grzebień
Lernen beginnen
comb
potem
Lernen beginnen
afterwards
wcześniej
Lernen beginnen
earlier
udział
Lernen beginnen
share
przybywa
Lernen beginnen
arrives
hazard
Lernen beginnen
gambling
krewni
Lernen beginnen
relatives
przypominać
Lernen beginnen
remind
golić
Lernen beginnen
shave
leczyc
Lernen beginnen
treat trit
rozmawiac o
Lernen beginnen
talk about
każdy
Lernen beginnen
each
odzież
Lernen beginnen
clothing
teren
Lernen beginnen
site
wcześnie
Lernen beginnen
early
stodoła
Lernen beginnen
barn
latarka
Lernen beginnen
torch
małpa
Lernen beginnen
monkey
prezenty
Lernen beginnen
presents
podróż
Lernen beginnen
travel
pożyczać od kogoś
Lernen beginnen
borrow
ubranie / odzież
Lernen beginnen
wear
garnitur
Lernen beginnen
suit
urlop
Lernen beginnen
leave
pływać
Lernen beginnen
swim
gracz
Lernen beginnen
turned
odgadnąć
Lernen beginnen
guess
Najwyższy
Lernen beginnen
tallest
osobno
Lernen beginnen
apart
nudny
Lernen beginnen
boring
niezbędny / potrzebny
Lernen beginnen
necessary
podróżowanie
Lernen beginnen
traveling
do godziny
Lernen beginnen
until
do wysylki
Lernen beginnen
for
do przemieszczanie
Lernen beginnen
to
jakikolwiek
Lernen beginnen
any
zagraniczny
Lernen beginnen
foreign
biblioteka
Lernen beginnen
library
chciałoby
Lernen beginnen
would like
opalać się
Lernen beginnen
sunbathe (sanbejd)
powierzchnia
Lernen beginnen
area
zatłoczone
Lernen beginnen
crowded
drogie
Lernen beginnen
expensive
miesiac
Lernen beginnen
month
wyglądać jak
Lernen beginnen
look like
tygodniowy
Lernen beginnen
weekly
częściej
Lernen beginnen
more often
prawie nie
Lernen beginnen
hardly
droga / szosa
Lernen beginnen
road
obecnie
Lernen beginnen
currently
naprawdę by się podobało
Lernen beginnen
would realy like
prowadzący
Lernen beginnen
leading
zaklęcie literować
Lernen beginnen
spell
hydraulik
Lernen beginnen
plumber
zarabiać
Lernen beginnen
earn
trzymany
Lernen beginnen
held
Dźwięki
Lernen beginnen
sounds
powołanie (np. do zawodu)
Lernen beginnen
appointment
grabie
Lernen beginnen
rake
talerz
Lernen beginnen
plate
śmiech
Lernen beginnen
laughs
sprawiedliwy
Lernen beginnen
just
upiorny
Lernen beginnen
weird
opalony
Lernen beginnen
tanned
piętro niżej
Lernen beginnen
floor
pogodny
Lernen beginnen
cheerful
rozsądny
Lernen beginnen
sensible
powściągliwy
Lernen beginnen
reserved
okropny. obrzydliwy
Lernen beginnen
disgusting
nawet
Lernen beginnen
even
mniej
Lernen beginnen
less
króliki
Lernen beginnen
rabbits
pewny
Lernen beginnen
sure
wybór
Lernen beginnen
choice
zaskoczony
Lernen beginnen
suprised
skradziony
Lernen beginnen
stolen
Miliarder
Lernen beginnen
billionaire
kąpielisko
Lernen beginnen
bathing
dokładny / precyzyjny
Lernen beginnen
exact
zależeć (od)
Lernen beginnen
depend
rodowity Amerykanin /indianin
Lernen beginnen
native American
wziąć udział w
Lernen beginnen
take part
mieć miejsce (o zdarzeniu)
Lernen beginnen
take place
śmieci
Lernen beginnen
junk
perkusja bebny
Lernen beginnen
drums
zdaj sobie sprawę, że
Lernen beginnen
realize that
żywy, zywiołowy
Lernen beginnen
vivid
sen / marzenie
Lernen beginnen
dream
mniej
Lernen beginnen
less
nieruchomość
Lernen beginnen
estate
zrobiony
Lernen beginnen
made
zegar
Lernen beginnen
a clock
głośne, hałaśliwe
Lernen beginnen
noisy
wesele
Lernen beginnen
wedding
rower
Lernen beginnen
a bicycle
dogadywać się z kimś, być w dobrych stosunkach
Lernen beginnen
get on with
miejsce zamieszkania rezydencja
Lernen beginnen
Residence
przestraszony czymś
Lernen beginnen
frightened
urodził się
Lernen beginnen
was born
obok / przy
Lernen beginnen
next
nowoczesny, nowocześnie
Lernen beginnen
modern, contemporary
Zabawki
Lernen beginnen
toys
samoloty
Lernen beginnen
planes
budynek
Lernen beginnen
building
skarpety
Lernen beginnen
socks
rysownik komiksów
Lernen beginnen
drawer
kominek (w salonie)
Lernen beginnen
Fireplace (in the lounge)
lata wiek
Lernen beginnen
flies
koszt
Lernen beginnen
cost
przystojny
Lernen beginnen
handsome
dość tanie
Lernen beginnen
quite cheap
okazały
Lernen beginnen
chopping
smażenie
Lernen beginnen
frying
powiesić
Lernen beginnen
hang
podstawowy
Lernen beginnen
primary
wkładać
Lernen beginnen
put
miękki
Lernen beginnen
soft
piec
Lernen beginnen
bake
zamrażalnik
Lernen beginnen
freezer
naczynia
Lernen beginnen
dishes
dom wolnostojący
Lernen beginnen
detached house
klocki
Lernen beginnen
bricks
rozrywka
Lernen beginnen
entertainment
ukraść komuś coś, obrabować coś
Lernen beginnen
steal
nieść dźwigać
Lernen beginnen
carry
karmić
Lernen beginnen
feed
dzwonić
Lernen beginnen
rang
wielki
Lernen beginnen
large
robiący wrażenie
Lernen beginnen
impressive
aktualny
Lernen beginnen
current
własność, mienie
Lernen beginnen
property
okazja / możliwość
Lernen beginnen
opportunity
mnóstwo
Lernen beginnen
plenty
reszta
Lernen beginnen
rest
czynsz wynajmować
Lernen beginnen
rent
który która które do przedmiotów
Lernen beginnen
which
pieszo / autostopem isc
Lernen beginnen
on foot
obyczaje zwyczaje
Lernen beginnen
customs
odpady marnować
Lernen beginnen
waste
ostrożny
Lernen beginnen
careful
pamiatki
Lernen beginnen
souvenirs
cenny / wartościowy
Lernen beginnen
valuable
wyczerpany / padnięty / zmęczony
Lernen beginnen
exhausted
nagle pochopnie
Lernen beginnen
suddenly
podekscytowany
Lernen beginnen
excited
badanie ankieta
Lernen beginnen
survey
przeszkadzać komuś
Lernen beginnen
disturb
zagranica
Lernen beginnen
abroad
Przyczyny sprawiac
Lernen beginnen
causes
oczekiwać na coś
Lernen beginnen
expect
opiekować się
Lernen beginnen
look after
wziąć udział
Lernen beginnen
take part
zniechecajace wyzwanie (zbyt trudne)
Lernen beginnen
daunting challenge (too difficult)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.