Słówka i zwroty 1 ponadnśredni

 0    81 Datenblatt    pggrel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
a people person
Lernen beginnen
osoba
a computer geek
Lernen beginnen
maniak komputerowy
keep yourself to yourself
Lernen beginnen
trzymać się siebie
witty / amusing
Lernen beginnen
dowcipna / zabawne
down-to-earth
Lernen beginnen
przyziemny
a good laugh
Lernen beginnen
dobra zabawa
spontaneous
Lernen beginnen
spontaniczny
a morning person / an early bird
Lernen beginnen
osoba poranna / wczesny ptak
When do you feel most alive?
Lernen beginnen
Kiedy czujesz się najbardziej żywy?
Which three adjectives might people use to describe you?
Lernen beginnen
Które trzy przymiotniki mogą Cię opisać?
What was the last photo you took on your phone?
Lernen beginnen
Jakie było ostatnie zdjęcie zrobione telefonem?
Where do you feel most at home?
Lernen beginnen
Gdzie najbardziej czujesz się w domu?
What three ingredients would you look for in an ideal job?
Lernen beginnen
Jakich trzech składników szukałbyś w idealnej pracy?
Would you prefer to live with a view of the ocean or of a city?
Lernen beginnen
Wolisz mieszkać z widokiem na ocean lub miasto?
What three questions would you ask apotential flatmate?
Lernen beginnen
Jakie trzy pytania zadałbyś potencjalny współlokator?
What do you always have in your wallet or handbag?
Lernen beginnen
Co zawsze masz w portfelu lub torebce?
What music do you have on your phone or MP3 player?
Lernen beginnen
Jaką muzykę masz na telefonie lub odtwarzaczu MP3?
flatmate
Lernen beginnen
współlokator
afford
Lernen beginnen
pozwolić sobie
Why are you studying English?
Lernen beginnen
Dlaczego uczysz się angielskiego?
Can you tell me the time, please?
Lernen beginnen
Czy możesz mi powiedzieć, która godzina?
Do you have any idea how I can do all that?
Lernen beginnen
Czy masz pojęcie, jak mogę to wszystko zrobić?
Can i ask you something?
Lernen beginnen
Czy mogę cię o coś zapytać?
Do you mind me asking...?
Lernen beginnen
Czy nie masz nic przeciwko, jeśli zapytam...?
I'd be interested to know
Lernen beginnen
Chciałbym wiedzieć
Could you tell me what time it is?
Lernen beginnen
Czy możesz mi powiedzieć, która jest godzina?
Do you know what time this place closes?
Lernen beginnen
Czy wiesz, kiedy kończy się to miejsce?
I was wondering if Friday would be possible for you?
Lernen beginnen
Zastanawiałem się, czy piątek byłby dla ciebie możliwy?
the same as/ different from
Lernen beginnen
taki sam jak / inny niż
statements
Lernen beginnen
Oświadczenia
struggle to find
Lernen beginnen
walczyć (borykać się), aby znaleźć
confident
Lernen beginnen
ufny, pewny
pronunciation
Lernen beginnen
wymowa
solve a problem
Lernen beginnen
rozwiązać problem
endeavours
Lernen beginnen
Starania
Fine if no one's watching. I love it!
Lernen beginnen
W porządku, jeśli nikt nie patrzy. Kocham to!
Why should I?
Lernen beginnen
Dlaczego powinienem?
Not very positive, but I know it's good for me. I'm a person "food yes, sports no.
Lernen beginnen
Niezbyt pozytywnie, ale wiem, że to dla mnie dobre. Jestem osobą „jedzenie tak, sport nie.
wits
Lernen beginnen
rozum
relieved
Lernen beginnen
uspokojony
throw up
Lernen beginnen
wymiotować
awkward, awknardness
Lernen beginnen
niezgrabny, nieporadny
impressed
Lernen beginnen
pod wrażeniem
over the moon / be on cloud nine
Lernen beginnen
nad księżycem / bądź w siódmym niebie
stood up
Lernen beginnen
wstała
swollow me up
Lernen beginnen
pochłoń mnie
felt embarrased
Lernen beginnen
czuł się zakłopotany
petrified of
Lernen beginnen
skamieniała z
admiring
Lernen beginnen
podziwiając
overcoming
Lernen beginnen
przezwyciężenia
get started
Lernen beginnen
rozpocząć
get on
Lernen beginnen
wsiadać (np. do autobusu)
keep - kept - kept
Lernen beginnen
trzymać
route
Lernen beginnen
trasa
for one thing
Lernen beginnen
jednej rzeczy
had spare time
Lernen beginnen
miałem wolny czas
a bit different, slightly different
Lernen beginnen
trochę inny, nieco inny
the obvious people
Lernen beginnen
zwykli ludzie
effort
Lernen beginnen
wysiłek
precious
Lernen beginnen
cenny
up to now
Lernen beginnen
dotychczas
so far
Lernen beginnen
jak dotąd
this time last week
Lernen beginnen
o tej porze w zeszłym tygodniu
recently
Lernen beginnen
ostatnio
over the last fortnight
Lernen beginnen
w ciągu ostatnich dwóch tygodni
for several years
Lernen beginnen
przez kilka lat
consonant
Lernen beginnen
spółgłoska
vowel
Lernen beginnen
samogłoska
give, gave, given
Lernen beginnen
dać, dał, biorąc pod uwagę
learn - learnt - learnt
Lernen beginnen
nauczyć - dowiedział - dowiedział
hiking
Lernen beginnen
piesza wycieczka
anxious, anxiety
Lernen beginnen
lęk, niepokój
amuse, amusment, amusing
Lernen beginnen
Amuse, Amusment, zabawne
frustration, frustrated
Lernen beginnen
frustracja, sfrustrowana
creative, creativity
Lernen beginnen
kreatywność, kreatywność
disappointed, disappointment
Lernen beginnen
rozczarowany, rozczarowany
fascination
Lernen beginnen
fascynacja
nervous, nervousnes
Lernen beginnen
nerwowy, nerwy
enrolment
Lernen beginnen
rekrutacja
flyer, leaflet
Lernen beginnen
Ulotka, ulotka
enquire
Lernen beginnen
zapytać

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.