słówka tekst str. 63

 0    18 Datenblatt    ppaulina706
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zniknął
Lernen beginnen
vanished
odpowiedzialny
Jestem odpowiedzialny za kluczowych klientów.
Lernen beginnen
responsible
I'm responsible for the key clients.
przemyt
Jeżeli bierzesz udział w przemycaniu ludzi, jesteś bardzo złą osobą.
Lernen beginnen
smuggling
If you are involved in people smuggling, then you really are a very bad person.
Nielegalny
Lernen beginnen
Illegal
skarb
Lernen beginnen
treasure
artefakt/przedmiot
Lernen beginnen
artefact
jednak
Chciałbym pójść pobiegać, jednak teraz nie jest to możliwe, ponieważ ciągle jeszcze boli mnie noga.
Lernen beginnen
however
I'd like to go jogging. However, this is not possible right now as my leg still hurts.
Argumentując
Lernen beginnen
Arguing
Marmur
Lernen beginnen
Marble
Usunąć
Lernen beginnen
Remove
niezależność
Lernen beginnen
independentce
powrót
Lernen beginnen
return
odmawiać
Lernen beginnen
refuse
kradzież
Lernen beginnen
theft
rząd
Rząd ogłosił kolejny wzrost podatków.
Lernen beginnen
government
The government announced another tax increase.
Zaatakowany
Lernen beginnen
Invaded
Tajemnica
Lernen beginnen
Mystery
zniknął
Lernen beginnen
disappeared

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.