Słówka zestaw 02

 0    116 Datenblatt    mszzemanek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
it's messing with my mind
Lernen beginnen
powoduje bałagan w moim umyśle
faggots forbidden
Lernen beginnen
pedałom zabronione / zakaz pedałowania
the souvenir stands
Lernen beginnen
stoiska z pamiątkami
the crusade against Leftists
Lernen beginnen
krucjata przeciwko lewicowcom
What's really jarring
What's really jarring is the sight of priests standing behind them clutching rosaries
Lernen beginnen
To, co naprawdę denerwuje
the sight
the sight of priests standing behind them
Lernen beginnen
Widok
rosaries
A priest standing and clutching rosaries
Lernen beginnen
różańce
pram
the young families who've brought their babies out in prams
Lernen beginnen
Wózek dla dzieci
is just obsessed with
Lernen beginnen
ma obsesję na punkcie
he is determined to stamp out
Lernen beginnen
jest zdecydowany usunąć
cringe at
But many Poles cringe at
Lernen beginnen
warować na/kulić się na
Ale wielu Polaków kuli się na
The townsfolk
Lernen beginnen
Mieszkańcy miasta / mieszczanie
to prey
it preys on the weakest
Lernen beginnen
żerować
Of late
Lernen beginnen
Ostatnio
to other parishes
church had moved paedophile priests to other parishes
Lernen beginnen
do innych parafii
Kościół przeniósł księży-pedofilów do innych parafii
The accusations
The accusations in this film
Lernen beginnen
Oskarżenia
Oskarżenia w tym filmie
collective bargaining
workers had a right to collective bargaining
Lernen beginnen
układy (rokowania) zbiorowe
pracownicy mieli prawo do rokowań zbiorowych
martial law
The Soviet-run communist government declared martial law
Lernen beginnen
Stan wojenny
Sowiecki rząd komunistyczny ogłosił stan wojenny
he is considerably
At 76, he is considerably tubbier and grumpier
Lernen beginnen
on jest znacznie
W wieku 76 lat jest znacznie bardziej bulwiasty i zrzędliwy
tubbier and grumpier
Lernen beginnen
bulwiasty (pucułowaty) i bardziej zrzędliwy
He is outraged by
Lernen beginnen
Jest pogwałcony/bezczeszczony przez
complicity
he accuses the church leadership of complicity
Lernen beginnen
współudział
oskarża przywódców kościelnych o współudział
out of stock
The lifestyle you ordered is currently out of stock
Lernen beginnen
obecnie brak na stanie
Zamówiony styl życia jest obecnie niedostępny
voluntary
on a mostly voluntary basis
Lernen beginnen
nadobowiązkowe
na zasadzie dobrowolności
impose
The Swedish authorities imposed certain restrictions
Lernen beginnen
narzucać
Władze szwedzkie nałożyły pewne ograniczenia
eschew
But they eschewed harsh controls
Lernen beginnen
unikać
Ale unikali surowych kontroli
harsh
Lernen beginnen
surowy, ostry, srogi
fines and policing
Lernen beginnen
grzywny i policja
although they are lightly
although they are lightly trafficked
Lernen beginnen
chociaż są lekko
chociaż są one przedmiotem drobnego handlu
threat
thus avoiding threats
Lernen beginnen
zagrożenie
w ten sposób unikając zagrożeń
augmenting
augmenting immunity is no doubt part of the government’s broader strategy
Lernen beginnen
powiększanie/rozszerzene
zwiększenie odporności jest bez wątpienia częścią szerszej strategii rządu
Augmented Reality
Lernen beginnen
Rozszerzona Rzeczywistość
broader strategy
Lernen beginnen
szersza strategia
Sweden has won praise
Lernen beginnen
Szwecja zdobyła uznanie
grievously
were grievously slow
Lernen beginnen
ciężko/bardzo
były bardzo powolne
hindsight
lower in hindsight
Lernen beginnen
celownik
niżej z perspektywy czasu
in hindsight
Lernen beginnen
z perspektywy czasu
are doomed to fail
Efforts to contain the virus are doomed to fail
Lernen beginnen
są skazani na porażkę
Wysiłki mające na celu powstrzymanie wirusa są skazane na niepowodzenie
Efforts to contain
Lernen beginnen
Wysiłki do powstrzymania
bolstering
it has succeeded in bolstering immunity
Lernen beginnen
wzmocnienie
udało mu się wzmocnić odporność
to juggle
Lernen beginnen
żonglować
they have openly embraced the
they have openly embraced the Swedish approach
Lernen beginnen
otwarcie przyjęli
otwarcie przyjęli szwedzkie podejście
daycare center
Lernen beginnen
Ośrodek opieki dziennej
despite bashing
President Donald Trump, despite bashing the Swedish model, is pushing the country toward something very similar.
Lernen beginnen
pomimo walenia/pomimo krytykowania
Donald Trump, pomimo krytykowania modelu szwedzkiego, popycha kraj w kierunku czegoś bardzo podobnego.
(to) tally
It will take several years to tally the total number of deaths
Lernen beginnen
sumować / całkowicie
Zliczenie całkowitej liczby zgonów zajmie kilka lat
will shrink the economies
Lernen beginnen
zmniejszy gospodarki
shrink
Lernen beginnen
kurczyć się
fueling
fueling political backlash and deepening social divisions
Lernen beginnen
tankowanie/podsycając
podsycając polityczne reakcje i pogłębiając podziały społeczne
backlash
Lernen beginnen
ostry sprzeciw
sustainable
Lockdowns are simply not sustainable for the amount of time
Lernen beginnen
zrównoważony
Blokady po prostu nie są trwałe przez dłuższy czas
Letting up
Letting up will reduce economic, social, and political pressures
Lernen beginnen
Odpuszczać
Rezygnacja zmniejszy presję gospodarczą, społeczną i polityczną
the least bad
that will end up being the least bad way of fighting COVID-19 in the long run
Lernen beginnen
najmniej zły/najmniejsze zło
która ostatecznie będzie najmniej złym sposobem walki z COVID-19 na dłuższą metę
end up being
Lernen beginnen
w końcu jest
outbreaks down
they could face new and even more severe outbreaks down the road
Lernen beginnen
wybuchy epidemii
mogą spotkać się z nowymi i jeszcze poważniejszymi epidemiami na drodze
they could face
Lernen beginnen
mogli stawić czoła
to herd immunity
Lernen beginnen
do odporności stada
herd
Lernen beginnen
stado
reliance on
Lernen beginnen
poleganie na
Swedes were primed
Swedes were primed to take voluntary recommendations seriously
Lernen beginnen
Szwedzi byli zagruntowani/uzbrojeni
Szwedzi byli przygotowani na poważne potraktowanie dobrowolnych zaleceń
additional precautions
Lernen beginnen
dodatkowe środki ostrożności
infirm
to protect the infirm
Lernen beginnen
niedołężny
aby chronić chorych
missteps
Lernen beginnen
błędne kroki
elderly
Lernen beginnen
starszy
in nursing homes
Lernen beginnen
w domach opieki
greater emphasis
and greater emphasis should be placed on
Lernen beginnen
większy nacisk
out of harm’s way
Lernen beginnen
z dala od szkody
contagion
work around the contagion
Lernen beginnen
zakażenie
obejść zarażenie
grows weaker and weaker
Lernen beginnen
staje się coraz słabszy
the pool of people
Lernen beginnen
pula ludzi
protecting the vulnerable
Lernen beginnen
ochrona słabszych
defeating
countries realize that managing—rather than defeating—the pandemic is the only realistic option
Lernen beginnen
pokonanie
kraje zdają sobie sprawę z tego, że zarządzanie pandemią - a nie jej pokonanie - jest jedyną realistyczną opcją
being overwhelmed
Lernen beginnen
być przytłoczonym
for the afflicted
Lernen beginnen
dla cierpiących
the human toll
Lernen beginnen
ludzkie żniwo
vulnerable groups
Lernen beginnen
wrażliwe grupy
it is ahead of
Lernen beginnen
wyprzedza
leashed
Lernen beginnen
na smyczy
leashe
Lernen beginnen
smycz
The bus fare
Lernen beginnen
Opłata za przejazd autobusem
to clutch
Lernen beginnen
ściskać
ambiguous
Lernen beginnen
dwuznaczny
Suspend
Lernen beginnen
Zawieszać
falls squarely
Lernen beginnen
spada prosto
squarely
Lernen beginnen
wprost
golf cart
Lernen beginnen
wózek golfowy
contemporary
Lernen beginnen
współczesny
to overcome
Lernen beginnen
przezwyciężyć
just around the corner
Lernen beginnen
tuż za rogiem
will feature
Third Wave AI systems will feature dramatic improvements
Lernen beginnen
pojawi się / zostanie wprowadzony
a giant leap
for / from
Lernen beginnen
wielki skok
the brittle nature
Lernen beginnen
krucha natura
pedestrian
Lernen beginnen
pieszy
being fed
Instead of being fed enormous sets of labeled training data
Lernen beginnen
być karmionym
abduction
Lernen beginnen
porwanie
skewed
skewed training data
Lernen beginnen
wypaczony
swayed by
Lernen beginnen
kołysał się
bogus
swayed by bogus information
Lernen beginnen
fałszywy, podrabiany
She went astray
She went horribly astray
Lernen beginnen
Ona zbłądziła
inflammatory and offensive tweets
Lernen beginnen
zapalne i obraźliwe tweety
to envision the tremendous possibilities
Lernen beginnen
przewidzieć ogromne możliwości
work tirelessly
Lernen beginnen
pracować niestrudzenie
and so forth
forth
Lernen beginnen
i tak dalej
forth
and so on
on
Lernen beginnen
i tak dalej
on
to tailor
tailor the instruction to each individual
Lernen beginnen
dostosować
to aim
Pandai aims to substantially reduce time spent with private tuition
Lernen beginnen
celować
private tuition
Lernen beginnen
prywatne lekcje
to endeavor
Lernen beginnen
starać się/dążyć
are being seeded on
Lernen beginnen
są zaszczepieni/rozsiani
within reach
Third Wave AI is very much within reach
Lernen beginnen
w zasięgu ręki
to ram
Netanyahu rammed it through with an “emergency decree”
Lernen beginnen
staranować
mark a watershed
the epidemic might nevertheless mark an important watershed in the history of surveillance
Lernen beginnen
oznaczyć przełom
is hoarded and analysed
Lernen beginnen
jest gromadzony i analizowany
This is a standalone course
Lernen beginnen
To jest samodzielny kurs
grappling
Lernen beginnen
mocowanie
to grapp
Lernen beginnen
chwycić
grapple
grapple with
Lernen beginnen
borykać się

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.