słownictwo 76-78

5  1    97 Datenblatt    alech
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Mam niemalże dość (nieformalna skarga)
Lernen beginnen
I’ve just about had enough of...
Nie możesz tego zrobić (nieformalny protest)
Lernen beginnen
You can’t possibly do that!
Mam dość (nieformalna skarga)
Lernen beginnen
I’m fed up with...
Musisz coś z tym zrobić
Lernen beginnen
You’ve got to do something about...
To nie zadziała (trzeba coś z tym zrobić).
Lernen beginnen
It just won’t do!
Chciałbym, życzyłbym sobie byś...
Lernen beginnen
I wish you would...
Chciałbym, życzyłbym sobie byś nie...
Lernen beginnen
I wish you wouldn’t...
Coś musi być zrobione z...
Lernen beginnen
Something will have to be done about...
Nie jestem zadowolony, usatysfakcjonowany jeśli chodzi o...
Lernen beginnen
I’m not at all satisfied about...
Pragnę złożyć skargę w najostrzejszych słowach (formalnie)
Lernen beginnen
I wish to complain in the strongest terms about...
Czuję się urażony, dotknięty...
Lernen beginnen
I take great exception to...
Naprawdę muszę sprzeciwić się...
Lernen beginnen
I really must object to
Jest to najbardziej niezadowalające
Lernen beginnen
This is most unsatisfactory
skarżyć się, narzekać, składać skargę
Lernen beginnen
complain about, express dissatisfaction or annoyance
skarga, zażalenie, reklamacja
Lernen beginnen
complaint
protestować
Lernen beginnen
protest about, strongly express complaint, disapproval or disagreement
protest
Lernen beginnen
protest
sprzeciwiać się, wyrazić sprzeciw
Lernen beginnen
object to, be against something or someone
sprzeciw, zastrzeżenie
Lernen beginnen
objection
protestować, sprzeciwiać się, upominać
Lernen beginnen
remonstrate against, complain to someone or about something
skarga publiczna, wystąpienie protestacyjne
Lernen beginnen
remonstrance
krytykować kogoś, ganić
Lernen beginnen
find fault with, criticize or complain about even small mistakes
krytyka
Lernen beginnen
fault-finding
gderać, narzekać
Lernen beginnen
grumble about, complain in a quiet but angry way
gderanie, narzekanie
Lernen beginnen
grumble
narzekać, biadolić
Lernen beginnen
gripe about, complain continuously
bolączka
Lernen beginnen
gripe
zrzędzić, gderać
Lernen beginnen
grouse about, complain usually often
zrzędzenie, narzekanie
Lernen beginnen
grouse
jęczeć, stękać
Lernen beginnen
whinge about
biadolenie
Lernen beginnen
whinge, whingeing
Trochę tu chłodno (gdy mamy na myśli prośbę o zamknięcie okna)
Lernen beginnen
It’s a bit chilly here
Twój syn mógłby popracować więcej (by nie mówić wprost że jest leniwy)
Lernen beginnen
Your son would be well advised to work a bit harder
Twoja praca jest bardzo niestaranna (delikatnie)
Lernen beginnen
Your work would benefit from some proofreading
korekta
Lernen beginnen
proofreading
Ona jest zaniedbana, niechlujna
Lernen beginnen
Her appearance is not her highest priority
Dzieci są zbyt głośne
Lernen beginnen
The children tend to be a bit noisy
pojednanie, pogodzenie się
Lernen beginnen
reconciliation
szczere przeprosiny
Lernen beginnen
sincere apology
szczere, serdeczne przeprosiny
Lernen beginnen
heartfelt apology
dobra wymówka, dobry pretekst
Lernen beginnen
good excuse
doskonała wymówka
Lernen beginnen
perfect excuse
kiepska wymówka
Lernen beginnen
lame excuse
marna wymówka
Lernen beginnen
flimsy excuse
słaba wymówka
Lernen beginnen
weak excuse
żelazne alibi
Lernen beginnen
cast-iron alibi
przekonujące alibi
Lernen beginnen
convincing alibi
doskonałe alibi
Lernen beginnen
perfect alibi
nieprawdziwe alibi
Lernen beginnen
phoney alibi
marny, słaby pretekst
Lernen beginnen
flimsy pretext
fałszywy pretekst
Lernen beginnen
false pretext
wyrzuty sumienia, skrucha
Lernen beginnen
remorse (feeling of guilt or regret)
uniewinniony
Lernen beginnen
acquitted (declared not guilty)
żałować, okazywać skruchę
Lernen beginnen
repent (say sorry and ask for forgiveness)
ułaskawienie
Lernen beginnen
reprieve (official order stopping or delaying punishment)
pośmiertne ułaskawienie
Lernen beginnen
posthumous pardon
uniewinnić
Lernen beginnen
exonerate
rozejm, zawieszenie broni (gdy trwają rozmowy pokojowe)
Lernen beginnen
armistice (agreement to stop war while peace discussions take place)
zadeklarować rozejm
Lernen beginnen
declare an armistice
podpisać rozejm
Lernen beginnen
sign an armistice
rozejm, zawieszenie broni (czasowe)
Lernen beginnen
truce (declaration that fighting will stop for a period)
porozumienie
Lernen beginnen
accord (agreement not to fight or to work together peacefully)
porozumienie pokojowe
Lernen beginnen
peace accord
podpisać porozumienie pokojowe
Lernen beginnen
sign a peace accord
traktat
Lernen beginnen
treaty (written agreement to end war or not fight)
podpisać traktat pokojowy
Lernen beginnen
sign peace treaty
prawić komplementy, komplementować
Lernen beginnen
to pay compliments
dopraszać się komplementów
Lernen beginnen
to fish for compliments, try to make someone praise you
odebrać jako komplement
Lernen beginnen
to take it as a compliment
dwuznaczny komplement (może być odebrany jako komlement, jak i zniewaga)
Lernen beginnen
a back-handed compliment, double-edge compliment
wychwalać, błogosławić
Lernen beginnen
to give praise to
chwalebny, godny pochwały
Lernen beginnen
praiseworthy
chwalić za coś
Lernen beginnen
to praise for
bardzo chwalony
Lernen beginnen
widely, highly praised
wychwalany pod niebiosa
Lernen beginnen
praised to the skies
bardzo kogoś (coś) wychwalać
Lernen beginnen
to sing sb’s (sth’s) praises
obsypywać kogoś pochwałami
Lernen beginnen
to shower, heap praise on sb (sth)
przyganiać komuś przez zbyt skąpe pochwały
Lernen beginnen
to damn sb with faint praise
chwalić (formalnie)
Lernen beginnen
to pay tribute to, (praise)
uczcić kogoś owacją na stojąco
Lernen beginnen
to give sb a standing ovation (stand up and clap loudly)
chwalić, wychwalać kogoś zalety
Lernen beginnen
to extol the virtues, benefits of (praise highly, formal)
być podziwianym za osiągnięcia, być bożyszczem
Lernen beginnen
be the toast of (be admired for some recent achievement)
chwalić, głównie dzieci
Lernen beginnen
to pat sb on the back, give sb a pat on the back (praise, often children)
zbierać pochwały
Lernen beginnen
to earn, win plaudits (get positive comments, formal)
chwalić (oficjalnie)
Lernen beginnen
to laud (praise highly in official situations, formal)
chwalebne, godne pochwały zachowanie
Lernen beginnen
laudable behaviour
pochwalne komentarze
Lernen beginnen
laudatory comments
pochwalne uwagi
Lernen beginnen
laudatory remarks
pochlebiać komuś (nieformalnie)
Lernen beginnen
to flatter sb, make up to sb, crawl
podlizywać się
Lernen beginnen
to suck up to
płaszczyć się przed kimś
Lernen beginnen
to lick someone’s boots
lizusowaty
Lernen beginnen
smarmy
płaszczący się, służalczy
Lernen beginnen
slimy
wazeliniarz, lizus
Lernen beginnen
crawler
służalczy (formalnie)
Lernen beginnen
servile, obsequious
pochlebstwo
Lernen beginnen
flattery
Pochlebstwem niczego nie zyskasz
Lernen beginnen
Flattery will get you nowhere

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.