słownictwo architektoniczne

 0    156 Datenblatt    fiszkifrancuski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
une abside
Lernen beginnen
apsyda
pomieszczenie na rzucie półkola, półelipsy lub wieloboku, dostawione do bryły świątyni i otwarte do jej wnętrza. Zazwyczaj zamyka prezbiterium.
une absidiole
Lernen beginnen
apsydiola
mała apsyda przylegająca do apsydy głównej albo do obejścia prezbiterium
un ambon
Lernen beginnen
ambona, mównica, kazalnica
w budownictwie sakralnym miejsce służące duchownym do czytania tekstów liturgicznych, głoszenia kazań.
un appareil
Lernen beginnen
wątek ceglany
Chodzi o układ cegieł według konkretnego stylu (główka- wozówka)
une arcature
Lernen beginnen
arkada
element architektoniczny składający się z dwóch podpór (kolumn, słupów lub filarów), które zostały połączone u góry łukiem.
un arc-boutant
Lernen beginnen
łuk przyporowy
Przypora w formie części łuku lub elementu ukośnego, dzięki której parcie boczne przenoszone jest na niższe elementy konstrukcyjne ścian lub przypory zewnętrzne.
une archivolte
Lernen beginnen
archiwolta
zdobione ornamentami, profilowane lico łuku, arkady zamykającej portal lub każdy inny łukowo u góry zakończony otwór w ścianie budowli, najczęściej bogato zdobione.
un atlante
Lernen beginnen
atlant
postać muskularnego mężczyzny podtrzymującego głową, barkami lub rękami element architektoniczny (np. belkowanie, strop, balkon itp.), podpora zastępująca filar, kolumnę; czasem stosowany zamiast pilastra.
une attique
Lernen beginnen
attyka
górny element budynku w postaci ścianki, balustrady lub rzędu sterczyn osłaniający dach.
un balustre
Lernen beginnen
balas
pionowy element balustrady schodów, balkonu, tarasu, podpierający poręcz.
un bas-côté
Lernen beginnen
nawa boczna 1
jest to nawa węższa od nawy głównej, oddzielona od niej szeregiem podpór w formie kolumn, słupków i filarów.
un collatéral
Lernen beginnen
nawa boczna 2
jest to nawa węższa od nawy głównej, oddzielona od niej szeregiem podpór w formie kolumn, słupków i filarów.
un bas-relief
Lernen beginnen
płaskorzeźba płaska
kompozycja rzeźbiarska wykonana na płycie kamiennej, metalowej lub drewnianej z pozostawieniem na niej tła. Płaskorzeźba płaska wystaje nad powierzchnię mniej niż połową swej wypukłości.
voûte en berceau
Lernen beginnen
sklepienie kolebkowe
sklepienie w kształcie połowy leżącego walca przeciętego wzdłuż płaszczyzny poziomej.
buffet d'orgues
Lernen beginnen
prospekt organowy
frontowa elewacja zewnętrznej obudowy organów, którą stanowi przednia wyeksponowana część szafy organowej.
Un plafond à caissons
Lernen beginnen
strop kasetonowy
sufit wykonany z kasetonów
un caisson
Lernen beginnen
kaseton
wieloboczne, najczęściej kwadratowe, zagłębienie widoczne od spodu stropu, sklepienia lub kopuły charakterystyczne dla architektury rzymskiej i renesansowej.
une cariatyde
Lernen beginnen
kariatyda
damski odpowiednik atlantu - podpora architektoniczna w formie postaci kobiecej, dźwigającej na głowie (podtrzymującej) element architektoniczny budowli: belkowanie, gzyms, balkon lub nadwieszoną kondygnację budynku, spełniająca funkcję kolumny
une chapelle axiale
Lernen beginnen
kapliczka w absydzie
ta na samym środku
une chapelle absidiale
Lernen beginnen
kapliczka w absydzie
une chapelle latérale
Lernen beginnen
kaplica boczna
une chapelle rayonnante
Lernen beginnen
kapliczka w absydzie
przy prezbiterium, z boku
un chapiteau
Lernen beginnen
kapitel
wieńcząca część kolumny, filara lub pilastra; głowica
une châsse
Lernen beginnen
relikwiarz
pudełko w którym przechowywane są relikwie
un chevet
Lernen beginnen
wieniec kaplic; cała część składająca się z: prezbiterium, absydy, obejścia, absidiol
un choeur
Lernen beginnen
prezbiterium
une clef de voûte
Lernen beginnen
zwornik
une clef pendante
Lernen beginnen
zwornik wiszący
un clocheton
Lernen beginnen
dzwonnica, sygnaturka (wieża)
mała wieża kościelna, w której zazwyczaj umieszcza się najmniejszy z dzwonów.
une clôture
Lernen beginnen
odgrodzenie od prezbiterium
un colombage
Lernen beginnen
mur pruski
rodzaj ściany szkieletowej, inaczej ryglowej, ramowej lub fachówki, wypełnionej murem z cegły.
une colonne
Lernen beginnen
Kolumna
un contrefort
Lernen beginnen
przypora
un ordre corinthien
Lernen beginnen
Porządek koryncki
eden z trzech podstawowych porządków architektonicznych występujących w architekturze starożytnej Grecji.
une coupole
Lernen beginnen
kopuła
une courtine
Lernen beginnen
Mur kurtynowy
mur zamykający zwykle dziedziniec obiektu o charakterze obronnym, np. zamku,
une voûte à croisée d'ogives
Lernen beginnen
Sklepienia żebrowe
Do sklepień żebrowych należą sklepienia: krzyżowo-żebrowe; gwiaździste;
un croisillon
Lernen beginnen
jedno z ramion transeptu, południowe lub połnocne
une croisée du transept
Lernen beginnen
miejsce skrzyżowanie się nawy i transeptu 1
un intertransept
Lernen beginnen
miejsce skrzyżowanie się nawy i transeptu 2
une crypte
Lernen beginnen
krypta
podziemie, część budynku kościoła (zazwyczaj pod prezbiterium) spełniająca funkcje pochówkowe zmarłych
une voûte en cul-de-four
Lernen beginnen
sklepienie półkopułowe
un cul-de-lampe
Lernen beginnen
konsola typu cul-de-lampe
wspornik
un déambulatoire
Lernen beginnen
ambit, obejście
wąskie przejście powstałe z przedłużenia naw bocznych i poprowadzenia ich wokół prezbiterium za ołtarzem głównym.
un donjon
Lernen beginnen
stołb, donżon
wieża łącząca w sobie główne funkcje mieszkalne i obronne, przez co zamieszkiwana była w czasie pokoju
un ordre dorique
Lernen beginnen
Porządek dorycki
eden z najbardziej znanych porządków architektonicznych czasów starożytnych. Charakteryzuje się on ciężkimi proporcjami, surowością i monumentalizmem
une douve
Lernen beginnen
fosa
un ébrasement
ébrasure
Lernen beginnen
uskok, glif
ukośne uformowanie ościeża okna lub drzwi[1], stosowane w murach o znacznej grubości zarówno od strony wewnętrznej budynku, jak i zewnętrznej
Une échauguette
Lernen beginnen
bartyzana
niewielka kolista, wieloboczna lub czworoboczna wieżyczka nadbudowana na koronę muru obronnego, zazwyczaj nadwieszona, pełniąca funkcje strażniczą i strzelecką.
un encorbellement
Lernen beginnen
łęk pozorny
konstrukcja stosowana w prehistorii, polegała na stopniowym przybliżaniu do siebie układanych poziomo kamieni.
ex-voto
Lernen beginnen
Tabliczka wotywna/ dar wotywny
un gothique flamboyant
Lernen beginnen
gotyck płomienisty
kierunek w schyłkowym okresie architektury późnego gotyku (15/16w)
un gothique rayonnant
Lernen beginnen
gotyk promienisty
13/14 w
une flèche
Lernen beginnen
Dach hełmowy, hełm
une fresque
Lernen beginnen
fresk
un gâble
Lernen beginnen
wimperga 1
dekoracyjne wykończenie w kształcie wysokiego trójkąta (nad wejsciem)?
une galerie
Lernen beginnen
galeria
une gargouille
Lernen beginnen
rzygacz
un clocher
Lernen beginnen
wieża, dzwon
un fleuron
Lernen beginnen
kwiaton
des colonnes géminées
Lernen beginnen
bliźniacze kolumny
Un cloître
Lernen beginnen
krużganek
un gothique lancéolé
Lernen beginnen
gotyck strzelisty
13 w
un haut-relief
Lernen beginnen
relief wypukły / rzeźba wypukła
un ordre ionique
Lernen beginnen
porządek joński
un jubé
Lernen beginnen
lektorium
murowana lub drewniana przegroda oddzielająca w kościołach katedralnych i klasztornych przestrzeń przeznaczoną dla księży lub zakonników (prezbiterium) od części, w której mogli przebywać świeccy (nawy głównej).
un lambris
Lernen beginnen
boazeria, lamperia
element dekoracyjny, okładzina ścian lub sufitów.
une lancette
Lernen beginnen
wysokie witrażowe
un linteau
Lernen beginnen
nadproże
poziomy, płaski lub sklepiony (przesklepienie) element konstrukcyjny w formie belki umieszczanej ponad otworami w ścianie.
un mâchicoulis
Lernen beginnen
Machikuły
element obronny, budowany w górnej części murów obronnych średniowiecznych obwarowań.
une margelle
Lernen beginnen
cembrowina
obmurowanie umacniające zbiornik wody, zwykle studni czy fontanny.
un meneau
Lernen beginnen
Biforium
arkadowe okno lub przeźrocze podzielone najczęściej kolumienką lub słupkiem na dwie części.
un merlon
Lernen beginnen
zęby merlony w blankach
Blanki (krenelaż) – element architektoniczny w postaci zwieńczenia murów obronnych i baszt (tzw. zębami – merlonami, pomiędzy którymi znajduje się wolna przestrzeń (tzw. miedza)
un créneau
Lernen beginnen
blanki lub wolna przestrzeń między zębami merlonów (miedza)
nisza - zagłębienia
une meurtrière
Lernen beginnen
otwór strzelniczy, ambrazura
un oriel
Lernen beginnen
wykusze
Un oculus
Lernen beginnen
okrągły bądź owalny niezamykany otwór w ścianie lub szczytowej części sklepienia
une ogive
Lernen beginnen
ostrołuk
łuk podtrzymujący sklepienie, składowy skalepienia
un parvis
Lernen beginnen
plac przed wejsciem do kościoła
un péristyle
Lernen beginnen
perystyl
wewnętrzny dziedziniec lub ogród w starożytnych świątyniach egipskich, otoczony portykiem kolumnowym.
un piédroit
jambage
Lernen beginnen
nr. 8
un pilier
Lernen beginnen
filar
un pignon
Lernen beginnen
Wimperga 2
na szczycie budynku
Un pilastre
Lernen beginnen
Pilaster
płaski filar - lokalne pogrubienie ściany w formie płaskiego filara ustawionego przy ścianie,
L'arc en plein cintre
Lernen beginnen
łuk pełny, półkolisty
une poivrière
Lernen beginnen
wieżyczka
dobudowana z boku
un porche
Lernen beginnen
znajduje się przy samym wejściu, ganek, weranda
un portique
Lernen beginnen
portyk
część budynku na planie prostokąta z jednym lub kilkoma rzędami kolumn, które wspierają dach, otwarta co najmniej z jednej strony,
un remplage
Lernen beginnen
maswerk
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna, przeźrocza, rozety itp.
un retable
Lernen beginnen
Nastawa ołtarzowa
dekoracja ołtarza w kościele.
une rosace
une rose
Lernen beginnen
rozeta
un arc en tiers-point
Lernen beginnen
łuk ostry/ lancetowy
un transept
Lernen beginnen
transept
une travée
Lernen beginnen
Trakt
rzedział budynku, część budowli zawarta pomiędzy dwiema przeciwległymi pionowymi przegrodami budowlanymi (ścianami, najczęściej nośnymi)
une tribune
Lernen beginnen
element zaznaczony na zdj lub trybuna
un pinacle
Lernen beginnen
pinakiel
pionowy element dekoracyjny w postaci smukłej kamiennej wieżyczki, zakończonej od góry ostrosłupem, którego krawędzie często dekorowane są żabkami i często zwieńczonej kwiatonem.
Un crochet
Lernen beginnen
żabk, czołganka
kamienna narożna ozdoba jednej z odmian bazy kolumny romańskiej, występująca w formie geometrycznej, roślinnej lub figuralnej.
un grimpant
Lernen beginnen
wspinający się kwiat
un trèfle
Lernen beginnen
motyw koniczyny
un triforium
Lernen beginnen
triforium
część nawy bocznej w katedrze romańśkiej lub Podzielone na trzy części okno lub przeźrocze.
un trumeau
Lernen beginnen
trumeau
pionowy element portalu, podtrzymujący tympanon. Usytuowany jest między skrzydłami drzwi.
un tympan
Lernen beginnen
tympanon
un vaisseau
Lernen beginnen
wnętrze świątyni
un vantail
Lernen beginnen
ruchoma część wejścia
une voussure
Lernen beginnen
element portalu (archiwolty) nad tympanonem
une voûte d'arêtes
Lernen beginnen
sklepienie krzyżowe
une voûte en éventail
Lernen beginnen
sklepienie wachlarzowe
le couronnement
Lernen beginnen
ukoronowaniem
l'interrègne
Lernen beginnen
bezkrólewie
La conversion religieuse
Lernen beginnen
nawrócenie
la vie de Stanislas de Szczepanów
Lernen beginnen
życie sw stanisława
La bataille de Grunwald
première bataille de Tannenberg
Lernen beginnen
bitwa pod grunwaldem
remporter la bataille
Lernen beginnen
wygrać bitwę
le début de règne de Boleslas le Vaillant
Lernen beginnen
panowanie początku Bolesława Chrobrego
démembrement territorial
Lernen beginnen
rozbicie dzielnicowe
Partages de la Pologne
Lernen beginnen
Rozbiory Polski
Une invasion
Lernen beginnen
inwazja
Ladislas le Bref
Lernen beginnen
Władysław Łokietek
des chevaliers Teutoniques
Lernen beginnen
krzyżacy
l'anexion
Lernen beginnen
przyłączenie
l'union
Lernen beginnen
unia
l'insurrection
Lernen beginnen
powstanie
un fief
Lernen beginnen
lenno
le roi électif
Lernen beginnen
król elekcyjny
un accord
Lernen beginnen
umowa, porozumienie
une confederation
Lernen beginnen
konfederacja
la prise de qqch
Lernen beginnen
zdobycie czegoś
une dynastie
Lernen beginnen
dynastia
Un traité de paix
Lernen beginnen
Traktat pokojowy
le Déluge
Lernen beginnen
potop
Un armistice
Lernen beginnen
zawieszenie broni
Une trêve
Lernen beginnen
rozejm
des légions polonaises
Lernen beginnen
Legiony Polskie
le recouvrement
Lernen beginnen
odzyskanie niepodległości
la germanisation
Lernen beginnen
germanizacja
Les travaux forcés
Lernen beginnen
prace przymusowe
des rafles
Lernen beginnen
łapanki
Le peloton d'exécution
Lernen beginnen
rozstrzelanie 1
Exécution par arme à feu
Lernen beginnen
Rozstrzelanie 2
la résistance
Lernen beginnen
ruch oporu
Le bombardement stratégique
Lernen beginnen
nalot
la Guerre de Succession de Pologne
Lernen beginnen
Wojna o sukcesję polską
la Guerre de Sept Ans
Lernen beginnen
Wojna siedmioletnia
la confédération de Bar
Lernen beginnen
Konfederacja Barska
le premier partage de la Pologne
Lernen beginnen
pierwszy rozbiór Polski
la Commission de l'Éducation nationale
Lernen beginnen
Komisja Edukacji Narodowej
la Grande Diète
Lernen beginnen
sejm czteroletni
la Constitution du 3 mai
Lernen beginnen
Konstytucja 3 maja
le Printemps des Peuples
Lernen beginnen
wiosna Ludów
restauration de l'indépendance
Lernen beginnen
Odzyskanie Niepodległości
assassiné
Lernen beginnen
zabity
Wilno est rattaché à la Pologne
Lernen beginnen
Wilno jest przyłączone do Polski
le ghetto
Lernen beginnen
getto
L'Insurrection de Varsovie
Lernen beginnen
Powstanie Warszawskie
L'état de siège
Lernen beginnen
oblężenie, stan wojenny
être rayée de la carte
Lernen beginnen
zostać wymazany z mapy

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.